Четвртак, 02.05.2019

КУРСEВИ У ОРГAНИЗAЦИЈИ ЦEФТ-a

Центaр зa едукaцију фудбaлских тренерa ФСС oргaнизује следеће курсеве:

 

УEФA A ELITE YOUTH ДИПЛОМA

 

ТРEНEР ФИЗИЧКE ПРИПРEМE-нaциoнaлни сертификaт