PROPISI

PRAVILNIK O DISCIPLINSKIM MERAMA ANTIDOPING PRAVILA
Datum donošenja: 4.03.2015
Službeni list FSS "Fudbal", Br. 9/2015
pdf

 

PRAVILNIK O DISCIPLINSKIM MERAMA I POSTUPKU NJIHOVOG IZRICANJA U SLUČAJEVIMA UTVRĐENE POVREDE ANTIDOPING PRAVILA

 

I - Predmet uređivanja

 

Član 1.

Ovim pravilnikom se utvrđuju disciplinske mere i uređuje postupak njihovog izricanja u slučajevima utvrđene povrede antidoping pravila, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu, pravilima Svetskog antidoping kodeksa i nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Fudbalski savez Srbije(u daljem tekstu: FSS) dužan jeda obezbedi, u okvirima svoje nadležnosti, da sportistima, sportskim stručnjacima i drugim osobama za koje je utvrđena odgovornost za doping budu izrečene odgovarajuće disciplinske mere, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu, pravilima Svetskog antidoping kodeksa i nadležnog međunarodnog sportskog saveza, kao i da ne prizna sportski rezultat u čijem postizanju je učestvovao dopingovani sportista i ne dozvoli učešće na sportskoj priredbi sportisti, sportskom stručnjaku i drugom licu u ingerenciji FSS kome je izrečena mera zbog dopinga, ili mu je izrečena, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu, kazna zbog učinjenog krivičnog dela ili prekršaja.

FSS je dužan da obezbedi da se u postupku izricanja mera licima odgovornim za doping poštuje njihova ličnost i pravo na odgovarajuću pravnu zaštitu (poštovanje privatnosti, pravovremeni pretres, jemčenje prava na pravno izjašnjenje, pošteno i nepristrastno telo za pretres, pravo na zastupnika o ličnom trošku, uvid u spise, podnošenje dokaza, standarde u pogledu dokazivanja dopinga, blagovremeno informisanje, pravovremena, pismena i obrazložena odluka, pravo na žalbu i dr.)