PROPISI

FIFA OBRAZAC ZAHTEVA ZA UČEŠĆE U MEĐUNARODNOJ UTAKMICI ILI TAKMIČENJU 1. REDA
word
pdf

 

FIFA Obrazac zahteva za UČEŠĆE u međunarodnoj utakmici ili

takmičenju 1. reda

 

Preambula

 

Prema članu 6 stav 6 u vezi sa članom 7 Pravilnika FIFA o međunarodnim utakmicama, svaku međunarodnu utakmicu mora da autorizuje Član kome pripadaju ekipe - učesnice.

 

Podnosilac zahteva je Član FIFA i namerava da učestvuje u međunarodnoj utakmici ili takmičenju. Stoga podnosilac zahteva

 

.......................................................................................

(ime Člana FIFA, u daljem tekstu "podnosilac zahteva")

 

dostavlja sledeći

 

Zahtev za odobrenje za međunarodnu utakmicu ili takmičenja prvog reda

 

da bi bio učesnik sledeće međunarodne utakmice ili takmičenja prvog reda:

 

Opis:   ....................................................................................................................................

(Opis/naziv međunarodne utakmice ili takmičenja prvog reda)

           

            organizator:

 

Naziv:  ....................................................................................................................................

(ime strane odgovorne za promovisanje i organizaciju međunarodne utakmice ili takmičenja 1. reda, kao što je Član FIFA ili Agent FIFA za utakmice, itd)

 

Na teritoriji:

 

Član:   ....................................................................................................................................

(Ime člana FIFA na čijoj teritoriji se igra međunarodna utakmica ili takmičenje prvog reda)