Судије

Судијска комисија

Дејан Филиповић

председник

Ненад Ђокић

члан

Марко Поповић

члан