Вести

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

16.04.2021.

Фудбалски савез Србије позива све заинтересоване понуђаче (физичка и правна лица) да најкасније до 30. априла 2021. године, писаним путем, на адресу електронске поште: [email protected] доставе потписане понуде којима нуде:

• давање у закуп пословног простора (локала који поседује излог), површине од најмање 50м2;
• продају пословног простора (локала који поседује излог), површине од најмање 50м2.

Пословни простор за који се подносе понуде требало би да се налази у централној зони Београда и да је прикладан за рад продавнице спортске опреме, односно продају спортских сувенира и реквизита.

У случају подношења понуде за давање у закуп пословног простора, понуђач је дужан да назначи износ закупнине у динарима за месец дана са евентуалним припадајућим порезима.

У случају подношења понуде за продају пословног простора, понуђач је дужан да назначи цену непокретности у еурима.