Вести

ПРИЈЕМ НОВИХ КАНДИДАТА | КУРС FSS PRO, UEFA A ELITE YOUTH, UEFA B FUTSAL

19.02.2024.

На основу Правилника, ЦЕФТ ФСС обавештава заинтересоване тренере – кандидате, да могу аплицирати за курсеве едукације и то :

UEFA A Еlite Youth диплома / лиценца – почетак курса март 2024; завршетак курса новембар 2024. Курс се реализује кроз пет резиденцијалних модула и три модула менторисане праксе,

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС ТРЕНЕРА – КАНДИДАТА

· биометријски читач личне карте, или фотокопија важећег пасоша за стране држављане,

· биографија CV, која садржи и спортски CV (играча, тренера),

· изјава тренера – кандидата да није кривично кажњаван за дела која га чине недостојним за обављање стручног рада у фудбалу, док трају правне последице осуде,

· потврду ОФТ матичног савеза, о чланству у ОФТ,

 

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА УПИС ТРЕНЕРА – КАНДИДАТА

(приложити потребну документацију ) за диплому УЕФА едукације:

UEFA А elite yоuth

· Валидна UEFA yоuth B лиценца и најмање 1 (једна) година рада у омладинском фудбалу, или

· Валидна UEFA A лиценца

Цена курса, за стицање УЕФА / A Елит Јут дипломе / лиценце је 180.000,00 РСД.

За све УЕФА програме, цене курса за стране држављане су у двоструком износу.

 

– ФСС ПРО национални сертификат / лиценца – почетак курса март 2024; завршетак курса новембар 2024. Курс се реализује кроз шест резиденцијалних модула и четири модула менторисане праксе

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС ТРЕНЕРА – КАНДИДАТА

· биометријски читач личне карте, или фотокопија важећег пасоша за стране држављане,

· биографију CV, која садржи и спортски CV (играча, тренера),

· изјаву тренера – кандидата да није кривично кажњаван за дела која га чине недостојним за обављање стручног рада у фудбалу, док трају правне последице осуде,

· потврду ОФТ матичног савеза, о чланству у ОФТ,

 

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА УПИС ТРЕНЕРА – КАНДИДАТА

(приложити потребну документацију) за сертификат националне едукације

ФСС ПРО :

· Валидна UEFA А лиценца,

· Најмање 1 (једну) годину рада са UEFA А лиценцом и то:

1. у фудбалском клубу у својству шефа стручног штаба сениора (за III ранг такмичења),

2. у фудбалском клубу у својству тренера асистента сениора ( I или II ранг такмичења),

3. у репрезентативној А или У-21, У-19, У-17 селекцији, у својству тренера првог асистента,

4. у репрезентативним или клубским селекцијама омладинског – елитног нивоа у својству тренера асистента,

 

ФСС национални сертификат ПРО, не може се нострификовати у УЕФА ПРО диплому од стране других ФС чланица УЕФА, нити од стране УЕФА ЈИРА ПАНЕЛА.

 

Цена курса, за стицање националног ФСС ПРО сертификата / лиценце је 500.000,00 РСД.

За све националне ФСС програме, цене курса за стране држављане су у двоструком износу..

 

– UEFA B Futsal диплома / лиценца – почетак курса април 2024; завршетак курса новембар 2024. Курс се реализује кроз пет резиденцијалних модула.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС ТРЕНЕРА – КАНДИДАТА

· биометријски читач личне карте, или фотокопија важећег пасоша за стране држављане,

· биографија CV, која садржи и спортски CV (играча, тренера),

· изјава тренера – кандидата да није кривично кажњаван за дела која га чине недостојним за обављање стручног рада у фудбалу, док трају правне последице осуде,

· потврду ОФТ матичног савеза, о чланству у ОФТ,

 

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА УПИС ТРЕНЕРА – КАНДИДАТА

(приложити потребну документацију ) за диплому УЕФА едукације:

UEFA B futsal :

· Валидна UEFA C лиценца, или

· Валидан национални футсал сертификат

 

Цена курса, за стицање УЕФА / Б Футсал дипломе / лиценце је 180.000,00 РСД.

За све УЕФА програме, цене курса за стране држављане су у двоструком износу.

 

Апликација се доставља ЦЕФТ-у – ФСС по инструкцијама :

тренер – кандидат, попуњава пријаву (налази се испод обавештења), и уз осталу потребну скенирану документацију доставља на маил :[email protected], или [email protected] до 01. марта 2024.

 

PRIJAVA – FSS PRO (1)

PRIJAVA – UEFA A Elite Youth

PRIJAVA – UEFA B Futsal

 

Београд 19.02.2024.