Вести

ИЗ ЛОЗАНЕ СТИГЛО ПИСАНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ У „СЛУЧАЈУ КОЛУБАРА ПРОТИВ ФСС“| ОХП КОНСТАТОВАО УСПЕХ У ОВОМ СПОРУ, CAS У ПОТПУНОСТИ ПРИХВАТИО ПРАВНУ АРГУМЕНТАЦИЈУ ФСС, ПОТВРЂЕНА И ОДГОВОРНОСТ ЗА УЧИЊЕНИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈ

28.09.2023.

Чланови Одбора за хитна питања ФСС упознали су се са дописом из Лозане, односно коначном пресудом са образложењем CAS (Суд за спортску арбитражу) у „случају Колубара против ФСС“ која је за ФСС више него повољна.

CAS је дакле у потпуности прихватио правну аргументацију ФСС, те је наводе ФСС из одговора на жалбу ФК Колубара безмало у целости прихватио и без икаквих супстанцијалних измена унео у образложење своје одлуке.

У том смислу CAS је потврдио да ФСС има аутономију да донесе члан 83 Дисциплинског правилника (даље Члан 83) какав јесте и да има право да га даље примењује (без обзира на његову правну несавршеност), да осим постојања писане УЕФА информације није потребно извођење других доказа, јер да је то случај ФСС би то тако и прописао, затим да је Члан 83 lex specialis у односу на Правилник о превенцији и спречавању намештања утакмица и да је у сваком случају lex pasterior, и коначно да је примена истог неупитна будући да исти никада није оспораван пред судовима у Републици Србији.

Такође, сву аргументацију коју је изнела ФК Колубара, која се односи на наводну заверу за избацивање из Супер лиге и злу намеру појединих представника ФСС према ФК Колубара (укључујући наводна фалсификовања, сакривање доказа и сл.), CAS не само да није узео у обзир већ је оценио да зле намере у поступању према Колубари није било. А аргументацију ФК Колубара суштински подвео под техничке грешке и сл.

Када је реч о разлогу за смањење казне, он искључиво лежи у (не)квалитету информације добијене од УЕФА, обзиром да је CAS јасно и недвосмилено закључио да један од два извештаја који садржи квалификацију „clear and owerwhelming evidence“ представља информацију на основу које се може применити Члан 83, док друга информација УЕФА која суштински само каже да постоји сумња коју је потребно проверити и да нема довољно доказа који би потврдили да је утакмица намештена, није писана информација која би дозволила основану примену Члана 83.