ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ФСС - ПРЕЛИМИНАРНИ СПИСКОВИ УЕФА ПРО И ПРО НИВО

23.08.2017.

Након прегледа приложене документације кандидата, прегледа и рангирања резултата пријемног испита, а поштујући постављене критеријуме и потребу развоја фудбала на просторима Републике Србије за курсеве УЕФА ПРО и ПРО нивоа, Стручно веће ФСС-а (на предлог Комисије за преглед документације Центра за едукацију фудбалских тренера ФСС-а)

ОБЈАВЉУЈЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ СПИСКОВЕ

УЕФА ПРО НИВО

1.Јанковић Владимир
2.Јеврић Драгослав
3.Короман Огњен
4.Крстајић Младен
5.Милошевић Саво
6.Миросављевић Ненад
7.Младеновић Драган
8.Николић Слађан
9.Огњеновић Перица
10.Раденковић Владимир
11.Рађеновић Дејан
12.Ранковић Александар
13.Ристић Милан
14.Рогић Александар
15.Стевановић Драган
16.Тешовић Дарко
17.Ћурчић Милић
18.Шаула Горан
19.Шимичић Ивица
20.Бонџулић Игор
21.Бранковић Дејан
22.Буњевчевић Горан
23.Јевић Иван
24.Куљић Милан
25.Стевановић Александар

На прелиминарну ранг листу је могуће уложити жалбу по правилнику и ценовнику ФСС а одлуку доноси Стручно веће Центра за едукацију фудбалских тренера ФСС-а.
Приговор на прелиминарну ранг листу могуће је уложити до петка 25. августа 2017. године у писменој форми, уз подношење доказа о уплати таксе за жалбу у износу од 15.000,00 динара, а на жиро рачун ФСС-а 205-89166-19, са позивом на број 651/13. Уколико нема пристиглих жалби и након доношења одлука о жалбама, прелиминарна листа постаје коначна након 3 дана.
ПРО НИВО

1.Белић Милан
2.Болић Дражен
3.Буач Владимир
4.Вишњић Милош
5.Дивић Петар
6.Драгољић Горан
7.Ђукић Горан
8.Кожул Владимир
9.Копуновић Александар
10.Кривокапић Радован
11.Лазетић Жарко
12.Леонтијевић Бојан
13.Линта Александар
14.Маџаревић Владимир
15.Миленковић Драгослав
16.Миликић Јовица
17.Милошевић Горан
18.Мирјачић Бранко
19.Момчиловић Ивица
20.Обадовић Душко
21.Пуача Никола
22.Савић Бранко
23.Спасић Драган
24.Станисављевић Владимир
25.Станић Горан
26.Станковић Александар
27.Туфегџић Игор
28.Челар Дејан
29.Шарац Драган

На прелиминарну ранг листу је могуће уложити жалбу по правилнику и ценовнику ФСС а одлуку доноси Стручно веће Центра за едукацију фудбалских тренера ФСС-а.
Приговор на прелиминарну ранг листу могуће је уложити до петка 25. августа 2017. године у писменој форми, уз подношење доказа о уплати таксе за жалбу у износу од 15.000,00 динара, а на жиро рачун ФСС-а 205-89166-19, са позивом на број 651/13. Уколико нема пристиглих жалби и након доношења одлука о жалбама, прелиминарна листа постаје коначна након 3 дана.

О осталим појединостима о упису и почетку наставе на оба едукативна програма кандидати, тренери ће бити благовремено обавештени.

Директор образовања
Александар Јанковић