Media

АКРЕДИТОВАЊЕ МЕДИЈА | КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО, СРБИЈА – МАЂАРСКА, 7. СЕПТЕМБАР

21.08.2023.

Поштовани,

Обавештавамо вас да ће од понедељка 28. августа (12 часова) до понедељка 4. сепрембра (12 часова) бити отворен систем акредитовања медија за предстојећу утакмицу репрезентације Србије у квалификацијама за Европско првенство у Београду против Мађарске (7. септембар, стадион „Рајко Митић”, 20.45).

Ваше захтеве можете послати на следећу адресу:  [email protected] на меморандуму ваше медијске куће, уз копију валидне новинарске легитимације и фотографију вашег извештача.

Захтев мора да садржи име и презиме извештача и позицију на стадиону са које ће извештавати (принт и електронски медији за новинарску ложу, фоторепортери за позицију на терену, радио извештачи за њима одређене позиције као и телевизијски репортери).

Апсолутна права преноса за утакмице у квалификацијама за Европско првенство припадају ТВ Арена спорт и РТС, тако да је обавезно остављање камере при уласку у медија центар у посебној просторији код улаза или у прес сали. На терену нису дозвољене камере изузев Арене, РТС-а, ФС Србије и ФС Мађарске.

Информацију о томе да ли вам је одобрена акредитација можете добити од понедељка, 4. септембра од 12 до 15 часова, контакт телефон +381648180056 уколико пре тога не добијете обавештење од медија службе ФС Србије.

Акредитације ћемо издавати у центру за акредитовање који се налази на западној трибини стадиона Црвене звезде – сервис за чланство, уторак 5. септембра од 11.00 до 19.00 часова, у среду 6. септембра од 10.00 до 19.00 часова и у четвртак 7. септембра од 10 сати до почетка утакмице.

Фудбалски савез Србије задржава право да утврди коначан број издатих акредитација у складу са расположивим капацитетом медија центра на стадиону и следећим приоритетима:

1. медијски партнери ФСС

2. спортске редакције, односно медији;

3. остали информативни медији, у складу са тиражом и утицајем на медијском тржишту

У случају било каквих покушаја неправилности или злоупотреба акредитација неће бити одобрена.

По завршетку утакмице биће одржана конференција за медије. Такође ће бити омогућено узимање изјава у микс зони, која ће бити организована испред свлачионица.

Фоторепортерима је улаз на стадион омогућен од 18.45 до почетка меча и тада ће се преузимати маркери уз обавезан увид у професионални или лични документ. Улаз за фоторепортере је на западној трбини, капија 1.

ЛИТВАНИЈА – СРБИЈА

Репрезентација Србије ће другу утакмицу у квалификацијама за Европско првенство у септембру ове године одиграти 10. септебра у Каунасу против Литваније (Dariaus Ir Gireno stadion, 20.45).

За медије из Србије систем аредитовања организује ФС Србије и захтеве прослеђује ФС Литваније. Систем акредитовања је отворен од понедељка 28. августа (12 часова) до понедељка 4. сепрембра (12 часова).

Неопходно је послати име и презиме извештача, копију пасоша, фотографију и позицију на стадиону (новинар, сниматељ, фоторепортер).

Срдачан поздрав

Dear Madame / Sir,

Please be informed that the media accreditation system for the upcoming EURO qualifier of the Serbian national team with Hungary (7th September, “Rajko Mitić” Stadium, Belgrade, 20:45) will be open from Monday, 28th August (12:00) to Monday, 4th September (12:00).

You can send your requests to [email protected] on the letterhead of your media house, along with a copy of a valid journalist ID and a photo of your reporter.

The request shall contain the first and last name of the reporter and the position in the stadium from which they will report (print and electronic media for the press box, photographers for a position on the pitch, radio reporters for their designated positions, as well as TV reporters).

The absolute broadcasting rights for European Championship qualifiers belong to TV Arena Sport and RTS, so it is mandatory to leave the camera in a special room near the entrance or in the press room, when entering the media centre. Cameras are not allowed on the pitch, except for the Arena, RTS, FA of Serbia and FA of Hungary.

Information on whether your accreditation has been approved can be obtained from Monday, 4th September, in the period 12:00 – 15:00 hrs, contact number +381 64 818 0056, if you do not receive a notification from the FA of Serbia media service before then.

Accreditation passes will be issued at the accreditation centre located on the west stand of FK Crvena zvezda stadium – membership service, on Tuesday, 5th September (11:00 – 19:00), on Wednesday, 6th September (10:00 – 19:00) and on Thursday, 7th September (10:00 – till the kick-off).

FA of Serbia reserve the right to determine the final number of issued accreditation passes in accordance with the available capacity and the following priorities:

1. FA of Serbia media partners

2. Sports news offices, i.e. media

3. Other news media, according to their circulation and media market impact

 

In case of any attempts of irregularities or misuse, the accreditation will not be granted.

There will be a post-match press conference. It will also be possible to take statements in the mix zone, which will be set in front of the dressing rooms.

Photographers are allowed to enter the stadium from 18:45 till the kick-off, and then the photo bibs will be picked up with a mandatory inspection of a professional or personal ID. Photographers’ entrance is at the west stand, gate 1.

LITHUANIA – SERBIA

Serbia national team will play its second EURO qualification match against the team of Lithuania, in Kaunas, on 10th September (Dariaus ir Gireno Stadium, 20:45).

FA of Serbia shall organize the accreditation system for the media from Serbia and then forward the requests to the FA of Lithuania. The accreditation system is open from Monday, 28th August (12:00 hrs) to Monday, 4th September (12:00 hrs).

It is necessary to state the first and the last name of the reporter, a copy of the passport, a photo and a position at the stadium (journalist, cameraman, photographer).

Kind regards,