PROPISI

PRAVILNIK O LICENCI I STATUSU TRENERA
Datum donošenja: 10.07.2013.
Službeni list FSS "Fudbal",Van.br. 3/2013
pdf
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O IZDAVANJU DOZVOLE ZA RAD I STATUSU TRENERA
 
Datum donošenja: 07.02.2018.
 
Službeni list FSS "Fudbal",Van.br. (2/I)/2018
 pdf

 

PRAVILNIK O DOZVOLI ZA RAD - LICENCI I STATUSU TRENERA

 

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Pravilnik o dozvoli za rad - licenci i statusu trenera (u daljem tekstu Pravilnik),

sadrži uslove pod kojima se izdaje dozvola za rad - licenca (u daljem tekstu licenca) i regulišu obaveze klubova i trenera na poštovanju Osnovnog pravilnika o stručno- pedagoškom radu (u daljem tekstu Osnovni pravilnik) i sklapanju ugovora po obrascu koji u osnovnim načelima utvrđuje Fudbalski savez Srbije, a na predlog Udruženja fudbalskih trenera FSS (u daljem tekstu: UFT FSS).

 

II - OBAVEZE FUDBALSKIH KLUBOVA

Član 2.

Fudbalski klub (u daljem tekstu klub) svih stepena takmičenja Fudbalskog saveza

Srbije (u daljem tekstu FSS) moraju posedovati licencu za angažovane tenere, koje izdaje Komisija za izdavanje dozvole za rad – licence trenera (u daljem tekstu Komisija) po odredbama ovog Pravilnika.

Klub ne može angažovati trenera koji ne poseduje trenersku diplomu i identifikacionu karticu (licencu) izdatu od strane Škole za   fudbalske trenere FS Srbije, kao i trenersku knjižicu izdatu od matičnog udruženja fudbalskih trenera (opštinskog ili gradskog fudbalskog saveza).

Klub može angažovati samo trenera koji poseduje propisano zvanje predviđeno

Osnovnim pravilnikom, bez obzira na rang takmičenja ili uzrast – kategoriju igrača.