СЕМИНАРИ | ЗАКАЗАНИ ТЕРМИНИ СУДИЈА, ПОМОЋНИХ СУДИЈА, ДЕЛЕГАТА (СПОРТСКИХ РАДНИКА) И ДЕЛЕГАТА (ПОСМАТРАЧА СУЂЕЊА) СРПСКИХ ЛИГА

21.12.2022.

Заказани семинари Српских лига

Семинари судија, помоћних судија , делегата ( спортских радника) и делегата ( посматрача суђења ), Српских лига „ Београд“,“Војводина“,“Запад“ и „Исток“  биће одржани у СЦ ФСС , Стара Пазова у следећим терминима:

Судије, помоћне судије, делегати ( спортски радници ), делегати ( посматрачи суђења ) , Српска лига „ Београд „ 22. – 23 . фебруар 2023.година,

Судије, помоћне судије, делегати ( спортски радници ), делегати ( посматрачи суђења ) , Српска лига „ Војводина „ 23. – 24 . фебруар 2023.година,

Судије, помоћне судије, делегати ( спортски радници ), делегати ( посматрачи суђења ) , Српска лига „ Запад „ 24. – 25 . фебруар 2023.година,

Судије, помоћне судије, делегати ( спортски радници ), делегати ( посматрачи суђења ) , Српска лига „ Исток „ 25. – 26 . фебруар 2023.година,

План,програм и сатница поменутих семинара биће објављени накнадно.

Судијска Комисија ФСС,

Председник

Дејан Филиповић, с.р

Струковна организација судија ФСС,

Председник,

Дејан Делевић , с.р