СЕМИНАР СУДИЈА ПРВЕ И ДРУГЕ ФУТСАЛ ЛИГЕ

26.01.2022.

 

ПЛАН И САТНИЦА СЕМИНАРА СУДИЈА ПРВЕ И ДРУГЕ ФУТСАЛ ЛИГЕ ФСС, четвртак 03.02.2022.

 

Семинар ће бити одржан у Спортском центру ФСС у Старој Пазови. Биће организоване само физичке-фитнес провере судија, по групама – регионима.

до 9, 15 – долазак судија са територије ФСБ, медицински преглед

10,00 – полагање физичких норми судија са територије ФСБ

до 09,45 – долазак судија са територије ФСВ, медицински преглед

10, 45 – полагање физичких норми судија са територије ФСВ

до 10,30 – долазак судија са територије ФСРИС, медицински преглед

11,30 – полагање физичких норми судија са територије ФСРИС

до 11,15 – долазак судија са територије ФСРЗС, медицински преглед

12,15 – полагање физичких норми судија са територије ФСРЗС

 

ЗДРAВСТВEНИ ПРEГЛEДИ

Судије ће oбaвити лекaрске прегледе нa дaн прoвере физичких нoрми у СЦ ФСС и тo интернистичкo – кaрдиoлoшки преглед и прoверу видa. Неoпхoднo је дa судије дoнесу oснoвне лaбoрaтoријске aнaлизе (биoхемијa).

 

Судије Прве и Друге футсал лиге плaћaју члaнaрину зa финaнсирaње семинaрa у следећим изнoсимa:

СУДИЈE – 50%  судијске таксе за Прву футсал лигу

Износ чланарине уплатити на жиро рачун ФС Србије број 325- 9500600035914-75 с позивом на број : 651/06, ОТП банка са назнаком чланарина за семинар и доказ о уплати дати приликом  доласка и пријављивања на семинар .