Вести

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

28.09.2021.

Након свог јучерашњег саопштења о тзв. пројекту “Супер лиге” и одговарајућих мера усклађености које је УЕФА предузела, УЕФА још једном потврђује свој став да, у вези са тзв. пројектом “Супер лиге”, увек делује у складу са не само својим Статутом и правилницима, већ и законом ЕУ, Европском конвенцијом о људским правима и швајцарским законом. УЕФА је сигурна, и наставиће да брани свој став у свим релевантним областима судске надлежности.

УЕФА је одувек поступала добронамерно током поступка који се води пред судом у Мадриду. У складу са тим, и без обзира на то што УЕФА не признаје надлежност суда у Мадриду и чврсто верује да је увек у потпуности поступала у складу са тим поступком, УЕФА је данас поднела званичне поднеске суду у Мадриду, доказујући да се придржава наредби.

Осим тога, УЕФА је поднела захтев за изузеће судије који председава овим поступком, јер сматра да постоје значајне неправилности у том поступку. У складу са шпанским законом, и у фундаменталним интересима правде, УЕФА у потпуности очекује да дотични судија одмах одступи до потпуног и правилног разматрања овог захтева.

Такође, УЕФА ће поднети и званичну жалбу вишем суду, Покрајинском суду у Мадриду (Апелациони суд).

УЕФА ће наставити са предузимањем неопходних корака, строго поштујући национални и закон ЕУ, да би бранила своје интересе и, што је најважније, интересе својих чланова и свих фудбалских интересних страна.