Вести

РЕДОВНА СКУПШТИНА ФС СРБИЈЕ ОДЛАЖЕ СЕ ЗА 8. ЈУЛ 2023. ГОДИНЕ

28.06.2023.

Поводом Обавештења добијеног од генералног секретара ФСС које је у Фудбалском савезу Србије (ФСС) заведено под бројем: 05-888/1, а у коме је између осталог наведено:

· да постоје разлози за хитно одлагање Друге редовне седнице Скупштине ФСС;

· да је од стране стручних служби ФСС неспорно утврђена чињеница да чланови ФСС до данашњег дана нису доставили довољан број предлога кандидата за избор независних и правних тела ФСС, а који би испуњавали строге критеријуме независности, прoписане чл. 40, 61, 65. и 78. Статута ФСС;

· да је неопходно да у наредним данима, чланови ФСС поднесу додатне предлоге и да Извршни одбор ФСС донесе Одлуку о предлозима за избор чланова независних тела Фудбалског савеза Србије;

 

дана 28.06.2023. године, овиме упућујем

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

свим делегатима – члановима Скупштие ФСС – да је Друга редовна седница Скупштине ФСС заказана за 30.06.2023. године за 14:00 часова у Спортском центру ФСС у Старој Пазови, одложена и да је нови термин одржавања Друге редовне седнице Скупштине ФСС субота 08.07.2023. године са почетком у 12:00 часова у Спортском центру ФСС у Старој Пазови.

У складу са одредбама Статута ФСС (Службени лист ФСС ,,Фудбал“, број 22/2021) и Пословника о раду Скупштине Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС ,,Фудбал“, број 22/2021), материјал за тачку 8. дневног реда Друге редовне седнице Скупштине ФСС, биће достављен делегатима након седнице Извршног одбора ФСС.

Ово обавештење биће објављeно на Интернет презентацији ФСС, Интернет презентацијама територијалних фудбалских савеза чланова ФСС и Интернет презентацији Заједнице фудбалских клубова Супер лиге и Прве лиге Србије, као и у Службеном листу ФСС ,,Фудбал“, како би сви чланови Скупштине ФСС писаним путем, без одлагања, били обавештени о садржини овог обавештења.

ПРЕДСЕДНИК

Драган ЏАЈИЋ, с.р.