Провера знања арбитара прве категорије

26.10.2017.

У Спортском центру ФСС у Старој Пазови одржан је теоретски испит за судију прве категорије. Испиту је приступило 11 кандидата из свих регионалних струковних организација судија. Први део испита чинила је обрада теме из Правила игре, затим је на реду био тест из познавања Правила игре, након чега је уследио усмени део испита који се полаже пред трочланом комисијом. Организовање и полагање теоретског дела испита за судију прве категорије је уобичајени начин обнављања судијског кадра, а уједно служи и за подизање нивоа квалитета теоретског знања судија.