Тренери

ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ФСС | ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ТРЕНЕРЕ - КАНДИДАТЕ И УПИС ЗА СТИЦАЊЕ ДИПЛОМА / ЛИЦЕНЦИ

12.01.2023.

На основу Правилника, ЦЕФТ ФСС обавештава заинтересоване тренере – кандидате, да могу аплицирати за курсеве едукације и то :

УЕФА Елит Јут диплома / лиценца – почетак курса крај марта 2023; завршетак курса децембар 2023. Курс се реализује кроз шест резиденцијалних модула и пет модула менторисане праксе,

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС ТРЕНЕРА – КАНДИДАТА

· биометријски читач личне карте, или фотокопија важећег пасоша за стране држављане,

· биографија CV, која садржи и спортски CV (играча, тренера),

· изјава тренера – кандидата да није кривично кажњаван за дела која га чине недостојним за обављање стручног рада у фудбалу, док трају правне последице осуде,

· потврду ОФТ матичног савеза, о чланству у ОФТ,

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА УПИС ТРЕНЕРА – КАНДИДАТА

(приложити потребну документацију ) за диплому УЕФА едукације:

UEFA А elite yоuth

· Валидна UEFA yоuth B лиценца и најмање 1 (једна) година рада у омладинском фудбалу, или

· Валидна UEFA A лиценца

Цена курса, за стицање УЕФА / Елит Јут дипломе / лиценце је 120.000,00 РСД.

За све УЕФА програме, цене курса за стране држављане су у двоструком износу.

ФСС ПРО национални сертификат / лиценца – почетак курса крај марта 2023; завршетак курса децембар 2023. Курс се реализује кроз шест резиденцијалних модула и пет модула менторисане праксе

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УПИС ТРЕНЕРА – КАНДИДАТА

· биометријски читач личне карте, или фотокопија важећег пасоша за стране држављане,

· биографију CV, која садржи и спортски CV (играча, тренера),

· изјаву тренера – кандидата да није кривично кажњаван за дела која га чине недостојним за обављање стручног рада у фудбалу, док трају правне последице осуде,

· потврду ОФТ матичног савеза, о чланству у ОФТ,

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА УПИС ТРЕНЕРА – КАНДИДАТА

(приложити потребну документацију) за сертификат националне едукације

ФСС ПРО :

· Валидна UEFA А лиценца,

· Најмање 1 (једну) годину рада са UEFA А лиценцом и то:

1. у фудбалском клубу у својству шефа стручног штаба сениора (за III ранг такмичења),

2. у фудбалском клубу у својству тренера асистента сениора ( I или II ранг такмичења),

3. у репрезентативној А или У-21 селекцији, у својству тренера првог асистента,

4. у репрезентативним или клубским селекцијама омладинског – елитног нивоа у својству шефа стручног штаба,

ФСС национални сертификат ПРО, не може се нострификовати у ПРО диплому од стране других ФС чланица УЕФА, нити од стране УЕФА ЈИРА ПАНЕЛА.

Цена курса, за стицање националног ФСС ПРО сертификата / лиценце је 450.000,00 РСД.

За све националне ФСС програме, цене курса за стране држављане су у двоструком износу..

Апликација се доставља ЦЕФТ-у – ФСС по инструкцијама :

тренер – кандидат, попуњава пријаву (налази се испод обавештења), и уз осталу потребну скенирану документацију доставља на маил :[email protected], до 15. фебруара 2023.

Београд, 12.01.2023.

PRIJAVA – FSS PRO

PRIJAVA – UEFA Elite Youth