Вести

СУДОВИ ПОНОВО ПОТВРДИЛИ ЗАКОНИТОСТ ПОСТУПАЊА ФСС

18.05.2024.

Суд за спортску арбитражу у Лозани (CAS) донео ја дана 17. маја 2024. године одлуку којом се одбија жалба коју је ЖФК Спартак из Суботице поднео против одлуке Жалбене комисије Фудбалског савеза Србије од 23. новембра 2023. године и тиме у потпуности потврдио да су органи Фудбалског савеза Србије поступали законито када су у корист ЖФК Црвена звезда службеним резултатом (парфорфе) окончали фудбалску утакмицу која је одиграна 4. октобра 2023. године између ЖФК Спартак из Суботице и ЖФК Црвена звезда из Београда.

Наиме, по мишљењу комесара за такмичење али и Жалбене комисије Фудбалског савеза Србије ЖФК Спартак је на конкретној утакмици играо са већим бројем страних играчица у аматерском статусу од оног који је дозвољен спортским правилима, због чега су надлежни органи најпре донели првостепену а затим и другостепену одлуку о окончању конкретне утакмице службеним резултатом.

Наведене одлуке је ЖФК Спартак својом жалбом покушао да поништи али је CAS ову жалбу и све захтеве истакнуте у истој у целости одбио и обавезао ЖФК Спартак да Фудбалском савезу Србије и ЖФК Црвена звезда надокнади трошкове поступка.

Истовремено, Фудбалски савез Србије добио је ове недеље одлуку Вишег суда у Београду којом је овај суд одбио у целости тужбу ФК Партизан којом је тражен поништај одлуке Арбитражног суда Фудбалског савеза Србије и тиме потврдио да у доношењу исте није било недостатака због којих се арбитражна одлука може поништити.

Након свих других случајева које у претходном периоду CAS пресудио у корист Фудбалског савеза Србије, међу којима су и медијски пропраћени случајеви који су против Фудбалског савеза Србије на CAS-u вођени по жалбама ФК Колубара, господина Спасића и господина Тончева, претходно поменуте одлуке које су ових дана донели CAS и Виши суд у Београду недвосмислено потврђују континуитет у законитом поступању Фудбалског савеза Србије и напорима да фудбалску игру заштити од сваког облика незаконитости.

Захваљујемо се овим путем свим људима који су својим исказима или својим професионалним радом на овим случајевима допринели да се чињенице у наведеним поступцима потпуно и тачно утврде а закон примени и спроведе у потпуности. Посебно се захваљујемо нашем адвокатском тиму из канцеларије VG Law, адвокатима Вељку Грковићу и Снежани Митић на посвећености и професионалном приступу у заступању Фудбалског савеза Србије у наведеним случајевима.