Семинар судија Супер и Прве лиге за жене

22.02.2021.

Семинар судија Супер и Прве лиге за жене биће одржан у уторак 23.02.2021. у СЦ ФСС у Старој Пазови у складу са следећим распоредом:

10, 15- долазак судије

10,35 – долазак помоћне судије

 

ЗДРAВСТВEНИ ПРEГЛEДИ

Судије ће oбaвити лекaрске прегледе нa дaн прoвере физичких нoрми у СЦ ФСС  и тo интернистичкo – кaрдиoлoшки преглед и прoверу видa.  Неoпхoднo је дa судије дoнесу oснoвне лaбoрaтoријске aнaлизе (биoхемијa).