СЕМИНАР СУДИЈА ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈА

21.07.2023.

Семинар судија Прве лиге СРбија биће одржан у Крагујевцу, хотел „Шумарице“ од 28. до 30.07.2023.

 

ПЛАН И ПРОГРАМ СЕМИНАРА СУДИЈА И ПОМОЋНИХ СУДИЈА ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈА, КРАГУЈЕВАЦ 28-30.07.2023.

 

28.07. до 13ч долазак судија
петак 13-14ч ручак
14-16ч одмор
16:00 – 16:15 ОТВАРАЊЕ СЕМИНАРА СК ФСС
16:15 – 17:45 Анализа суђења у протеклој сезони Дејан Филиповић, Ненад Ђокић, Марко Поповић
17:45 – 18:15 УЕФА смернице за сезону 2023-24 Дејан Филиповић
18:30 – 18:45 измене ПИ СК ФСС
18:45 – 19:15 тест ПИ СК ФСС
20:00 – 21:00 вечера СК ФСС
 

 

29.07. 07:30 – 09:00 доручак
субота 07:00 – 09:00 лекарски преглед Лекарска  комисија ФСС
08:00 – 12:00 ПРОВЕРА ФИЗИЧКЕ СПРЕМНОСТИ Комисија за проверу физичкe  спремности
12:00- 13:30 одмор
13:30 – 14:30 ручак
15:30 – 19:00 ФСС РАП СК ФСС
19:30 – 20:30 вечера
 

 

30.07. 07:20-08:05 тренинг опуштања фитнес тренер, Милован Ристић
недеља 08:20-09:00 доручак
09:00-11:00 радионица / анализа занимљивих ситуација са Супер и Прве лиге Србија СК ФСС  (ко има од судија нека понесе лап-топове)
11:15-11:45 видео-тест СК ФСС
11:45-12:00 затварање семинара СК ФСС

 

 

ЗДРAВСТВEНИ ПРEГЛEДИ

Судије ће oбaвити лекaрске прегледе нa дaн прoвере физичких нoрми и тo интернистичкo – кaрдиoлoшки преглед и прoверу видa. Неoпхoднo је дa судије дoнесу oснoвне лaбoрaтoријске aнaлизе (биoхемијa).