ПЛАН И ПРОГРАМ СУДИЈА, ПОСМАТРАЧА СУЂЕЊА И ДЕЛЕГАТА ФУТСАЛ ПРВЕ И ДРУГЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

19.08.2023.

План и програм семинара Прве и Друге лиге футсал који се одржава у Крагујевцу , хотел Шумарице и хала Језеро 24. и 25.август 2023.године.

ПРЕДМЕТ: Предлог семинара судија и посматрача Прве и друге футсал лиге  

Семинар судија и посматрача суђења Прве и друге футсал лиге биће одржан у Крагујевцу, у хотелу „Шумарице“ и хали „Језеро“ 24. и 25.8.2023. у складу са следећим распоредом и сатницом: 

ЧЕТВРТАК 24.08.2023 Судије  

Долазак до 12 ч 

12:00-12:15      Отварање семинара                                                  Судијска комисија       ФСС                          

12:30 -13:15 Анализа учинка у претходном првенству и смернице за нову сезону    Сретен Васић       

13:30-14:30 Ручак 

15:00-16:00 Измене ПФИ, амандмани на ПФИ                            Сретен Васић                                             

16:00-16:45 Тест ПФИ                                                                    Комисија за теоретску проверу 

17:00-17:45 Видео тест                                                                  Комисија за теоретску проверу 

18:00-18.45       Радионица: Анализа ситуација на видео тесту       Судије 

19.30                 Вечера                                                                    

ПЕТАК 25.08.2023       Судије    

07:00-09:00 Доручак 

Од 08:00 Лекарски прегледи                                              Здравствена комисија ФСС 

09:00-12:00 Провера физичке спремности  (хала „Језеро“) Комисија за проверу физ. спремности 

12:15-12:30 Саопштавање резултата и затварање семинара                               СК ФСС   

ЧЕТВРТАК 24.08.2023       Посматрачи суђења   

12:00-12:15     Отварање семинара                                                  Судијска комисија       ФСС                          

12:30 -13:15 Анализа учинка у претходном првенству и смернице за нову сезону    Сретен Васић       

13:30-14:15 Ручак 

15:00-16:00 Измене ПФИ, амандмани на ПФИ                            Сретен Васић                                             

16:00-16:45 Тест ПФИ                                                                    Комисија за теоретску проверу 

17:00-17:45 Видео тест                                                                  Комисија за теоретску проверу 

18:00-18.45      Попуњавање контроле суђења на COMETU            Анализатор суђења  

19.00-19.15      Саопштавање резултата и одлазак посматрача                                

ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ: Судије ће обавити лекарске прегледе на дан провере физичких норми и то интернистичко-кардиолошки преглед и проверу вида. Неопходно је да судије донесу основне лабораторијске анализе ( биохемија). 

Судије и посматрачи суђења Прве и Друге футсал лиге плaћaју члaнaрину зa финaнсирaње семинaрa у следећим изнoсимa: 

СУДИЈE – 50%  судијске таксе за Прву футсал лигу 

ПОСМАТРАЧИ СУЂЕЊА – 50%  таксе  посматрача суђења за Прву футсал лигу 

Износ чланарине уплатити на жиро рачун ФС Србије број 325- 9500600035914-75 с позивом на број : 651/06, ОТП банка са назнаком чланарина за семинар и доказ о уплати дати приликом  доласка и пријављивања на семинар. 

ПРЕДМЕТ: Програм  семинара делегата Прве и друге футсал лиге  

Семинар делегата Прве и друге футсал лиге биће одржан у Крагујевцу, 25.08.2023.године,  хотел Шумарице у складу са следећим распоредом и сатницом: 

  

Долазак до 09,30 часова 

09,30 – 10,00  Лекарски прегледи делегата 

10:15 -11:15    Обавезе делегата од доласка у СЦ-салу да завршетка утакмице и  

                        писање извештаја у КОМЕТ, Бошковић Раденко 

                 

11:30 – 12:15    Измене ПФИ, амандмани на ПФИ                            Сретен Васић                                             

                               

12:30 -13:15    Тест – Комесар за такмичење 1 и 2. Футсал лиге Србије Бошковић Р 

13:30 – 14:15    Ручак 

14:30 -15:15     Разговор са делегатима уз анализу рада у 2022/23 год.     

15:30 -16.00     Саопштавање резултата и разговор са делегатима. Бошковић Р. 

ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ: Делегати ће обавити лекарске прегледе на дан доласка на семинар. 

Делегати Прве и Друге футсал лиге плaћaју члaнaрину зa финaнсирaње семинaрa у следећем изнoсу: 

ДЕЛЕГАТИ – 50%  таксе  делегата утакмице за Прву футсал лигу 

Износ чланарине уплатити на жиро рачун ФС Србије број 325- 9500600035914-75 с позивом на број : 651/06, ОТП банка са назнаком чланарина за семинар и доказ о уплати дати приликом  доласка и пријављивања на семинар. 

 Комесар за суђење Прве и Друге Футсал лиге Србије 

Сретен Васић.с,р 

Комесар за такмичење Прве и Друге лиге Србије 

Раденко Бошковић,с.р