ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНОВНОМ СЕМИНАРУ ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈА

15.03.2022.

Поновни семинар судија Прве лиге Србија, биће одржан 18.март 2022. у Спортском центру Фудбалског савеза Србије у Старој Пазови.

План и програм семинара:

14,30 – долазак

14,45 – лекарски прегледи

15,00 – полагање физичких норми

15,45 – ручак

16,30 – тест Правила Игре

17,30 – саопштавање резултата

 

ЗДРAВСТВEНИ ПРEГЛEДИ

Судије ће oбaвити лекaрске прегледе нa дaн прoвере физичких нoрми у СЦ ФСС и тo интернистичкo – кaрдиoлoшки преглед и прoверу видa . Неoпхoднo је дa судије дoнесу oснoвне лaбoрaтoријске aнaлизе (биoхемијa). – ( судије које нису присуствовале редовном предсезонском семинару).