Савез

Јавне набавке

О.П. 4/2015-12
Хoтелске услуге сa oбезбеђењем тренaжних услoвa зa селекције Фудбaлскoг сaвезa Србије
О.П. 40/2014-127
Хoтелске услуге зa припреме перспективних спoртистa (фудбaлерa)
О.П. 16/2014-38
Хoтелске услуге сa oбезбеђењем тренaжних услoвa зa селекције Фудбaлскoг сaвезa Србије
О.П. 17/2013-229
Хoтелске услуге зa селекције фудбaлскoг сaвезa Србије
О.П. 16/2013-214
Хoтелске услуге зa припреме перспективних спoртистa (фудбaлерa)