ИЗВЛАЧЕЊЕ ПАРОВА СУПЕР И ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ

17.07.2019.

Извлачење парова за Супер и Прву лигу Србије за жене биће одржано у четвртак 25. јуна у 13,00 часова у просторијама ФСС, Теразије 3/9.

Присуство представника клубова је обавезно уз писано овлашћење на меморандуму клуба и оверено од стране надлежног органа клуба.

Након извлачења парова Прве лиге Србије за жене, одржаће се конференција клуба Супер и Прве лиге Србије за жене, о чијем дневном реду ће клубови бити упознати.