Вести

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ ТРЕНАЖНОГ ПРОЦЕСА ВРХУНСКИХ СПОРТИСТА И ОСТАЛИХ СПОРТИСТА У СИСТЕМУ СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРИМЕНИ МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ, СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА И СМАЊЕЊА РИЗИКА БОЛЕСТИ COVID - 19

30.04.2020.