Liga

Omladinska liga Srbije 20/21

06.03.2021
Novi Sad
/
/
/
/
06.03.2021
Bačka Topola
/
/
/
/
06.03.2021
Kruševac
/
/
/
/
06.03.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
06.03.2021
Beograd
/
/
/
/
06.03.2021
Zemun
/
/
/
/
06.03.2021
Veternik
/
/
/
/
06.03.2021
Kragujevac
/
/
/
/
06.03.2021
Niš
/
/
/
/
06.03.2021
Beograd
/
/
/
/
19.08.2020 18:00
Beograd
4
1
2
0
02.08.2020 19:00
Beograd
4
0
2
0
02.08.2020 18:00
Beograd
1
0
1
0
02.08.2020 17:00
Niš
1
0
1
0
01.08.2020 11:00
Kragujevac
1
3
0
2
02.08.2020 11:00
Veternik
3
2
1
0
02.08.2020 17:30
Zemun
3
0
2
0
01.08.2020 10:00
Beograd
1
0
0
0
01.08.2020 11:00
Novi Beograd
6
1
3
0
02.08.2020 11:00
Kruševac
4
3
1
1
09.08.2020 11:00
Novi Beograd
0
1
0
0
08.08.2020 13:00
Novi Sad
0
0
0
0
08.08.2020 17:30
Beograd
0
2
0
0
08.08.2020 17:00
Kruševac
1
1
1
0
08.08.2020 16:30
Beograd
1
3
0
3
08.08.2020 10:00
Beograd
0
2
0
0
08.08.2020 11:00
Novi Beograd
5
2
3
1
08.08.2020 11:00
Lučani
5
1
2
0
08.08.2020 13:00
Subotica
3
2
2
1
08.08.2020 18:00
Beograd
0
2
0
2
12.08.2020 19:30
Beograd
6
0
2
0
12.08.2020 18:00
Beograd
4
0
2
0
12.08.2020 17:00
Niš
1
3
1
2
12.08.2020 17:00
Kragujevac
0
1
0
0
12.08.2020 11:00
Veternik
1
0
1
0
12.08.2020 10:00
Zemun
2
2
1
1
12.08.2020 10:00
Beograd
1
0
0
0
12.08.2020 15:30
Novi Beograd
3
0
2
0
12.08.2020 11:00
Kruševac
2
1
1
0
12.08.2020 11:00
Bačka Topola
2
2
1
1
16.08.2020 11:00
Novi Beograd
2
2
1
1
16.08.2020 17:30
Beograd
3
0
2
0
16.08.2020 10:00
Kruševac
2
2
1
1
16.08.2020 10:00
Beograd
2
0
1
0
16.08.2020 10:00
Beograd
2
1
2
1
17.08.2020 17:00
Novi Beograd
0
4
0
2
15.08.2020 11:00
Lučani
0
1
0
0
16.08.2020 11:00
Subotica
2
0
2
0
16.08.2020 16:00
Beograd
3
0
3
0
16.08.2020 18:00
Beograd
3
0
0
0
23.08.2020 10:00
Beograd
5
0
2
0
23.08.2020 12:00
Niš
1
3
0
1
22.08.2020 11:00
Niš
2
0
1
0
22.08.2020 11:00
Veternik
1
0
1
0
22.08.2020 17:30
Zemun
1
2
0
1
23.08.2020 10:00
Beograd
1
1
0
1
23.08.2020 17:30
Novi Beograd
1
0
0
0
22.08.2020 11:00
Kruševac
5
1
1
0
22.08.2020 17:00
Bačka Topola
4
0
3
0
22.08.2020 11:00
Novi Sad
2
2
1
1
26.08.2020 10:00
Novi Beograd
4
2
1
0
26.08.2020 11:00
Kruševac
2
0
1
0
26.08.2020 16:00
Beograd
4
1
2
0
26.08.2020 15:30
Beograd
2
0
1
0
26.08.2020 10:00
Novi Beograd
0
2
0
0
26.08.2020 11:00
Lučani
4
1
2
0
26.08.2020 17:30
Subotica
2
2
1
1
26.08.2020 17:00
Beograd
2
0
1
0
26.08.2020 19:00
Beograd
3
1
0
1
26.08.2020 17:30
Beograd
6
0
2
0
30.08.2020 16:00
Niš
3
3
1
2
29.08.2020 11:00
Kragujevac
1
3
0
2
30.08.2020 11:00
Veternik
1
1
1
0
30.08.2020 10:00
Zemun
3
0
2
0
30.08.2020 11:00
Beograd
1
2
1
0
30.08.2020 11:00
Novi Beograd
1
0
0
0
30.08.2020 11:00
Kruševac
0
3
0
2
29.08.2020 17:30
Bačka Topola
1
1
1
1
30.08.2020 16:30
Novi Sad
2
3
1
3
29.08.2020 11:00
Beograd
3
1
1
0
16.09.2020 11:00
Novi Beograd
2
0
1
0
06.09.2020 16:30
Beograd
2
1
0
0
05.09.2020 11:00
Beograd
1
0
0
0
07.09.2020 10:00
Novi Beograd
2
3
1
2
06.09.2020 11:00
Lučani
1
1
1
0
06.09.2020 17:00
Subotica
0
2
0
1
06.09.2020 16:00
Beograd
2
0
0
0
05.09.2020 19:00
Beograd
1
2
1
1
05.09.2020 17:30
Beograd
1
1
1
0
06.09.2020 11:00
Niš
0
2
0
1
13.09.2020 11:00
Kragujevac
2
2
2
1
11.09.2020 13:00
Veternik
2
1
1
0
11.09.2020 10:00
Zemun
2
0
0
0
13.09.2020 10:00
Beograd
2
5
0
2
12.09.2020 10:00
Novi Beograd
2
0
0
0
13.09.2020 10:00
Kruševac
0
2
0
0
13.09.2020 11:00
Bačka Topola
0
1
0
1
13.09.2020 16:00
Novi Sad
1
2
1
0
12.09.2020 11:30
Beograd
1
0
0
0
12.09.2020 16:30
Kruševac
0
0
0
0
20.09.2020 10:00
Novi Beograd
1
0
1
0
19.09.2020 12:00
Beograd
6
1
3
0
21.09.2020 10:00
Novi Beograd
2
0
1
0
20.09.2020 16:00
Lučani
7
0
3
0
19.09.2020 12:00
Subotica
0
3
0
0
20.09.2020 17:00
Beograd
2
0
0
0
19.09.2020 16:00
Beograd
4
1
0
1
19.09.2020 16:30
Beograd
4
1
4
1
20.09.2020 16:00
Niš
1
2
0
1
20.09.2020 11:00
Kragujevac
0
2
0
0
27.09.2020 11:00
Veternik
3
1
1
1
26.09.2020 16:00
Zemun
2
0
2
0
27.09.2020 13:00
Beograd
0
0
0
0
26.09.2020 11:00
Novi Beograd
2
1
1
0
27.09.2020 11:00
Kruševac
0
0
0
0
26.09.2020 13:00
Bačka Topola
1
0
0
0
27.09.2020 11:00
Novi Sad
1
1
1
1
26.09.2020 11:30
Beograd
0
0
0
0
26.09.2020 13:00
Kruševac
0
3
0
0
26.09.2020 11:00
Beograd
3
1
1
1
04.10.2020 10:00
Novi Beograd
2
1
0
1
04.10.2020 11:00
Novi Beograd
3
1
2
1
04.10.2020 11:00
Lučani
3
0
0
0
04.10.2020 13:00
Subotica
3
2
1
0
03.10.2020 18:00
Beograd
1
1
0
0
03.10.2020 16:00
Beograd
4
0
2
0
03.10.2020 16:00
Beograd
1
1
0
0
04.10.2020 14:30
Niš
1
4
1
2
04.10.2020 11:00
Kragujevac
1
2
1
1
04.10.2020 11:00
Veternik
0
2
0
1
11.10.2020 10:00
Zemun
6
2
4
1
11.10.2020 11:00
Beograd
1
2
1
0
11.10.2020 12:00
Novi Beograd
1
1
1
1
11.10.2020 11:00
Kruševac
4
3
1
1
10.10.2020 15:00
Bačka Topola
1
6
0
3
11.10.2020 11:00
Novi Sad
1
5
1
5
10.10.2020 15:00
Beograd
1
1
0
1
12.10.2020 13:00
Kruševac
3
2
2
0
10.10.2020 13:00
Beograd
1
2
1
1
10.10.2020 10:00
Beograd
1
3
0
1
17.10.2020 10:00
Novi Beograd
0
0
0
0
18.10.2020 12:00
Lučani
3
1
1
0
18.10.2020 15:00
Subotica
2
1
1
0
17.10.2020 15:00
Beograd
2
1
1
1
16.10.2020 16:00
Beograd
4
1
2
1
17.10.2020 13:30
Beograd
7
0
5
0
18.10.2020 10:00
Niš
1
2
1
1
18.10.2020 11:00
Kragujevac
2
0
1
0
18.10.2020 11:00
Veternik
1
2
1
2
18.10.2020 10:00
Zemun
2
0
1
0
24.10.2020 11:00
Beograd
5
2
3
1
25.10.2020 14:00
Novi Beograd
2
1
2
1
24.10.2020 13:00
Kruševac
0
2
0
1
24.10.2020 11:00
Bačka Topola
1
1
0
0
25.10.2020 15:00
Novi Sad
2
2
0
2
23.10.2020 13:30
Beograd
0
3
0
1
24.10.2020 13:00
Kruševac
2
2
1
1
24.10.2020 11:30
Beograd
3
0
2
0
24.10.2020 13:00
Beograd
3
0
2
0
24.10.2020 12:00
Novi Beograd
1
2
0
0
28.10.2020 13:00
Novi Beograd
1
3
1
2
28.10.2020 14:00
Subotica
2
1
1
1
28.10.2020 12:00
Beograd
0
1
0
0
28.10.2020 16:00
Beograd
1
1
1
0
28.10.2020 11:00
Beograd
3
0
0
0
28.10.2020 13:00
Niš
2
0
1
0
28.10.2020 13:00
Kragujevac
2
0
2
0
28.10.2020 11:00
Veternik
3
2
1
1
28.10.2020 13:00
Zemun
5
0
1
0
28.10.2020 11:00
Beograd
2
5
1
3
01.11.2020 14:00
Novi Beograd
2
1
0
1
01.11.2020 11:00
Kruševac
2
1
1
0
01.11.2020 11:00
Bačka Topola
4
4
3
0
31.10.2020 10:00
Novi Sad
0
3
0
1
31.10.2020 13:00
Beograd
4
0
2
0
01.11.2020 11:00
Kruševac
1
4
0
0
01.11.2020 11:00
Beograd
1
2
1
2
01.11.2020 10:00
Beograd
0
0
0
0
02.11.2020 10:00
Novi Beograd
1
0
1
0
31.10.2020 11:00
Lučani
1
0
1
0
09.11.2020 12:00
Novi Beograd
2
3
0
0
08.11.2020 11:00
Beograd
2
3
0
0
06.11.2020 10:00
Beograd
1
0
0
0
07.11.2020 12:30
Beograd
4
0
1
0
08.11.2020 14:00
Niš
1
1
1
0
07.11.2020 11:00
Kragujevac
2
0
0
0
08.11.2020 11:00
Veternik
3
0
2
0
08.11.2020 11:00
Zemun
2
1
1
1
08.11.2020 11:30
Beograd
3
0
0
0
08.11.2020 11:00
Novi Beograd
2
0
1
0
14.11.2020 11:00
Kruševac
4
2
2
1
15.11.2020 11:00
Bačka Topola
1
3
0
3
14.11.2020 11:00
Novi Sad
2
4
0
2
15.11.2020 10:00
Beograd
2
3
2
1
15.11.2020 11:00
Kruševac
2
3
1
1
14.11.2020 14:00
Beograd
2
0
1
0
14.11.2020 12:30
Beograd
2
2
1
0
15.11.2020 10:00
Novi Beograd
0
2
0
0
14.11.2020 12:00
Lučani
0
2
0
2
14.11.2020 14:00
Subotica
0
2
0
0
21.11.2020 10:00
Novi Beograd
1
2
0
2
22.11.2020 13:00
Subotica
1
2
1
1
22.11.2020 11:00
Lučani
3
1
1
0
22.11.2020 13:00
Novi Beograd
4
0
1
0
22.11.2020 12:30
Beograd
2
0
1
0
22.11.2020 13:00
Beograd
1
1
0
1
21.11.2020 13:00
Kruševac
1
6
0
2
22.11.2020 13:00
Beograd
0
1
0
0
22.11.2020 11:00
Novi Sad
0
3
0
2
10.12.2020 10:00
Bačka Topola
/
/
/
/
28.11.2020 11:00
Bačka Topola
3
1
0
0
28.11.2020 13:00
Kruševac
3
1
2
1
28.11.2020 11:00
Novi Beograd
4
0
2
0
29.11.2020 11:00
Beograd
2
0
0
0
29.11.2020 13:30
Zemun
3
0
2
0
29.11.2020 11:00
Veternik
1
1
1
1
29.11.2020 12:00
Kragujevac
1
1
0
0
29.11.2020 11:00
Niš
2
1
2
1
28.11.2020 13:30
Beograd
2
0
2
0
28.11.2020 13:00
Beograd
4
2
2
1
05.12.2020
Novi Beograd
/
/
/
/
06.12.2020 10:00
Beograd
3
0
0
0
05.12.2020 13:00
Subotica
5
0
4
0
07.12.2020 13:00
Lučani
1
0
1
0
05.12.2020 12:30
Novi Beograd
1
0
0
0
05.12.2020 11:00
Beograd
1
2
0
0
05.12.2020 12:00
Beograd
3
1
3
0
05.12.2020 13:00
Kruševac
0
1
0
1
05.12.2020 11:00
Beograd
5
2
3
0
05.12.2020 11:00
Novi Sad
0
4
0
2
06.03.2021
Novi Sad
/
/
/
/
06.03.2021
Bačka Topola
/
/
/
/
06.03.2021
Kruševac
/
/
/
/
06.03.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
06.03.2021
Beograd
/
/
/
/
06.03.2021
Zemun
/
/
/
/
06.03.2021
Veternik
/
/
/
/
06.03.2021
Kragujevac
/
/
/
/
06.03.2021
Niš
/
/
/
/
06.03.2021
Beograd
/
/
/
/
13.03.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
13.03.2021
Beograd
/
/
/
/
13.03.2021
Beograd
/
/
/
/
13.03.2021
Subotica
/
/
/
/
13.03.2021
Lučani
/
/
/
/
13.03.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
13.03.2021
Beograd
/
/
/
/
13.03.2021
Beograd
/
/
/
/
13.03.2021
Kruševac
/
/
/
/
13.03.2021
Beograd
/
/
/
/
20.03.2021
Beograd
/
/
/
/
20.03.2021
Novi Sad
/
/
/
/
20.03.2021
Bačka Topola
/
/
/
/
20.03.2021
Kruševac
/
/
/
/
20.03.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
20.03.2021
Beograd
/
/
/
/
20.03.2021
Zemun
/
/
/
/
20.03.2021
Veternik
/
/
/
/
20.03.2021
Kragujevac
/
/
/
/
20.03.2021
Niš
/
/
/
/
03.04.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
03.04.2021
Beograd
/
/
/
/
03.04.2021
Beograd
/
/
/
/
03.04.2021
Beograd
/
/
/
/
03.04.2021
Subotica
/
/
/
/
03.04.2021
Lučani
/
/
/
/
03.04.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
03.04.2021
Beograd
/
/
/
/
03.04.2021
Beograd
/
/
/
/
03.04.2021
Kruševac
/
/
/
/
10.04.2021
Kruševac
/
/
/
/
10.04.2021
Beograd
/
/
/
/
10.04.2021
Novi Sad
/
/
/
/
10.04.2021
Bačka Topola
/
/
/
/
10.04.2021
Kruševac
/
/
/
/
10.04.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
10.04.2021
Beograd
/
/
/
/
10.04.2021
Zemun
/
/
/
/
10.04.2021
Veternik
/
/
/
/
10.04.2021
Kragujevac
/
/
/
/
14.04.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
14.04.2021
Niš
/
/
/
/
14.04.2021
Beograd
/
/
/
/
14.04.2021
Beograd
/
/
/
/
14.04.2021
Beograd
/
/
/
/
14.04.2021
Subotica
/
/
/
/
14.04.2021
Lučani
/
/
/
/
14.04.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
14.04.2021
Beograd
/
/
/
/
14.04.2021
Beograd
/
/
/
/
17.04.2021
Beograd
/
/
/
/
17.04.2021
Kruševac
/
/
/
/
17.04.2021
Beograd
/
/
/
/
17.04.2021
Novi Sad
/
/
/
/
17.04.2021
Bačka Topola
/
/
/
/
17.04.2021
Kruševac
/
/
/
/
17.04.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
17.04.2021
Beograd
/
/
/
/
17.04.2021
Zemun
/
/
/
/
17.04.2021
Veternik
/
/
/
/
24.04.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
24.04.2021
Kragujevac
/
/
/
/
24.04.2021
Niš
/
/
/
/
24.04.2021
Beograd
/
/
/
/
24.04.2021
Beograd
/
/
/
/
24.04.2021
Beograd
/
/
/
/
24.04.2021
Subotica
/
/
/
/
24.04.2021
Lučani
/
/
/
/
24.04.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
24.04.2021
Beograd
/
/
/
/
28.04.2021
Beograd
/
/
/
/
28.04.2021
Beograd
/
/
/
/
28.04.2021
Kruševac
/
/
/
/
28.04.2021
Beograd
/
/
/
/
28.04.2021
Novi Sad
/
/
/
/
28.04.2021
Bačka Topola
/
/
/
/
28.04.2021
Kruševac
/
/
/
/
28.04.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
28.04.2021
Beograd
/
/
/
/
28.04.2021
Zemun
/
/
/
/
01.05.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
01.05.2021
Veternik
/
/
/
/
01.05.2021
Kragujevac
/
/
/
/
01.05.2021
Niš
/
/
/
/
01.05.2021
Beograd
/
/
/
/
01.05.2021
Beograd
/
/
/
/
01.05.2021
Beograd
/
/
/
/
01.05.2021
Subotica
/
/
/
/
01.05.2021
Lučani
/
/
/
/
01.05.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
05.05.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
05.05.2021
Beograd
/
/
/
/
05.05.2021
Beograd
/
/
/
/
05.05.2021
Kruševac
/
/
/
/
05.05.2021
Beograd
/
/
/
/
05.05.2021
Novi Sad
/
/
/
/
05.05.2021
Bačka Topola
/
/
/
/
05.05.2021
Kruševac
/
/
/
/
05.05.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
05.05.2021
Beograd
/
/
/
/
08.05.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
08.05.2021
Zemun
/
/
/
/
08.05.2021
Veternik
/
/
/
/
08.05.2021
Kragujevac
/
/
/
/
08.05.2021
Niš
/
/
/
/
08.05.2021
Beograd
/
/
/
/
08.05.2021
Beograd
/
/
/
/
08.05.2021
Beograd
/
/
/
/
08.05.2021
Subotica
/
/
/
/
08.05.2021
Lučani
/
/
/
/
15.05.2021
Lučani
/
/
/
/
15.05.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
15.05.2021
Beograd
/
/
/
/
15.05.2021
Beograd
/
/
/
/
15.05.2021
Kruševac
/
/
/
/
15.05.2021
Beograd
/
/
/
/
15.05.2021
Novi Sad
/
/
/
/
15.05.2021
Bačka Topola
/
/
/
/
15.05.2021
Kruševac
/
/
/
/
15.05.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
19.05.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
19.05.2021
Beograd
/
/
/
/
19.05.2021
Zemun
/
/
/
/
19.05.2021
Veternik
/
/
/
/
19.05.2021
Kragujevac
/
/
/
/
19.05.2021
Niš
/
/
/
/
19.05.2021
Beograd
/
/
/
/
19.05.2021
Beograd
/
/
/
/
19.05.2021
Beograd
/
/
/
/
19.05.2021
Subotica
/
/
/
/
22.05.2021
Subotica
/
/
/
/
22.05.2021
Lučani
/
/
/
/
22.05.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
22.05.2021
Beograd
/
/
/
/
22.05.2021
Beograd
/
/
/
/
22.05.2021
Kruševac
/
/
/
/
22.05.2021
Beograd
/
/
/
/
22.05.2021
Novi Sad
/
/
/
/
22.05.2021
Bačka Topola
/
/
/
/
22.05.2021
Kruševac
/
/
/
/
29.05.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
29.05.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
29.05.2021
Beograd
/
/
/
/
29.05.2021
Zemun
/
/
/
/
29.05.2021
Veternik
/
/
/
/
29.05.2021
Kragujevac
/
/
/
/
29.05.2021
Niš
/
/
/
/
29.05.2021
Beograd
/
/
/
/
29.05.2021
Beograd
/
/
/
/
29.05.2021
Beograd
/
/
/
/
P Naziv kluba OU BP BH BI DG PG GR B
1.BRODARAC22191251163558
2.PARTIZAN22173262224054
3.CRVENA ZVEZDA21155157164150
4.MLADOST22152543182547
5.VOJVODINA22144436201646
6.ČUKARIČKI DOO22142658223644
7.IMT2210393325833
8.SPARTAK22102103336-332
9.RAD228593130129
10.RFK GRAFIČAR2292112831-329
11.FK VOŽDOVAC2284103334-128
12.TSC218493743-628
13.OFK BEOGRAD2283113240-827
14.NAPREDAK217593041-1126
15.RADNIČKI 19232254132137-1619
16.INTERNACIONAL2253142842-1418
17.RADNIČKI2245132755-2817
18.RADNIČKI (NB)2144133057-2716
19.TRAJAL2224161757-4010
20.RFK NS-19212207151964-457
P: Pozicija, OU: Odigrane utakmice, BP: Broj pobeda, BH: Broj nerešenih, BI: Broj izgubljenih, DG: Dati golovi, PG: Primljeni golovi, GR: Gol razlika, B: Bodovi

18 golova

Veljko Mladenović (BRODARAC)

16 golova

Mihajlo Đorđević (OFK BEOGRAD)

12 golova

Mateja Bačanin (CRVENA ZVEZDA)

11 golova

Edvin Eleven (TSC) Nikola Štulić (PARTIZAN) Nikola Knežević (CRVENA ZVEZDA)

10 golova

Mitar Ergelaš (ČUKARIČKI DOO) Ognjen Milanović (MLADOST) Petar Vučinić (RADNIČKI (NB)) Marko Milovanović (PARTIZAN)

9 golova

Vanja Vlahović (PARTIZAN) Uroš Kilibarda (SPARTAK) Danijel Ranđelov (RADNIČKI)

8 golova

Miloš Milivojević (ČUKARIČKI DOO) Jasin Nuredini (NAPREDAK) Aleksandar Dimitrijević (TRAJAL)

7 golova

Uroš Drezgić (ČUKARIČKI DOO) Stefan Pirgić (FK VOŽDOVAC) Aleksa Puletić (IMT) Nikola Jojić (MLADOST) Nemanja Ivanović (VOJVODINA)

6 golova

Vasilije Delibašić (RAD) Aleksa Dušanić (RADNIČKI) Ljubomir Pavlović (IMT) Petar Pavlović (NAPREDAK) Dario Grgić (ČUKARIČKI DOO) Nemanja Jović (PARTIZAN) Nenad Perović (MLADOST) Srđan Hrstić (SPARTAK) Nikola Mituljikić (CRVENA ZVEZDA) Petar Simović (RADNIČKI 1923) Danilo Miladinović (BRODARAC) Petar Glišić (INTERNACIONAL) Nemanja Krsmanović (TSC) Marko Janjić (RFK NS-1921)

5 golova

Ognjen Ajdar (ČUKARIČKI DOO) Mihajlo Petković (PARTIZAN) Nemanja Kos (MLADOST) Stefan Šavija (VOJVODINA) Petar Piplica (RFK GRAFIČAR) Uroš Božović (NAPREDAK) Uroš Branković (CRVENA ZVEZDA) Aleksej Golijanin (ČUKARIČKI DOO) Arsenije Vranić (PARTIZAN) Stefan Čobeljić (RAD) Jovan Mituljikić (CRVENA ZVEZDA)

4 gola

Aleksa Purić (PARTIZAN) Uroš Ivković (RADNIČKI (NB)) Luka Nikolić (ČUKARIČKI DOO) Aleksa Vasić (RADNIČKI 1923) Luka Nikolić (RADNIČKI (NB)) Miloš Stajković (FK VOŽDOVAC) Jasin Rašljanin (BRODARAC) Aleksandar Misić (BRODARAC) Lazar Kežman (RADNIČKI (NB)) Nikola Lainović (FK VOŽDOVAC) Marko Stojanović (CRVENA ZVEZDA) Filip Miloševac (TRAJAL) Ilija Spasić (RADNIČKI) Vukašin Bogdanović (VOJVODINA) Aleksa Beskorvajni (TSC) Marko Spišić (INTERNACIONAL) Aleksandar Gusnić (INTERNACIONAL) Viktor Rogan (ČUKARIČKI DOO) Stefan Tomović (BRODARAC)

3 gola

Veljko Radlovački (RAD) Kristijan Radinović (OFK BEOGRAD) Aleksa Nikolić (NAPREDAK) Dragan Stoisavljević (FK VOŽDOVAC) Vukašin Braunović (RAD) Bogdan Petrović (TSC) Strahinja Stojanović (BRODARAC) Marko Dmitrović (TSC) Đorđe Đuković (IMT) Mattia Veselji (OFK BEOGRAD) Mateja Bojović (RFK GRAFIČAR) Uroš Kojić (FK VOŽDOVAC) Vukašin Preradović (FK VOŽDOVAC) Andrija Radulović (CRVENA ZVEZDA) Nikola Stanisavljević (MLADOST) Ognjen Mažić (SPARTAK) Borisav Burmaz (RFK GRAFIČAR) Vukašin Marković (MLADOST) Vladan Novevski (VOJVODINA) Igor Miladinović (ČUKARIČKI DOO) Uroš Jemović (IMT) Mateja Đorđević (BRODARAC) Nemanja Kantarđić (RFK NS-1921) Stefan Maksimović (NAPREDAK) Relja Bibić (FK VOŽDOVAC) Andrej Đukić (ČUKARIČKI DOO) Marko Stojak (RFK NS-1921) Uroš Lazić (CRVENA ZVEZDA) Sava Avramovski (OFK BEOGRAD) Petar Panić (INTERNACIONAL)

2 gola

Ognjen Lakićević (RADNIČKI 1923) Vahid Mehović (INTERNACIONAL) Dragan Kokanović (VOJVODINA) Jovan Jakovljević (INTERNACIONAL) Dušan Ikanović (CRVENA ZVEZDA) Ozren Jovičin (OFK BEOGRAD) Nikola Mirić (VOJVODINA) Filip Maksimović (RAD) Savo Rašković (PARTIZAN) Veljko Jelenković (VOJVODINA) Đorđe Jakovljević (MLADOST) Aid Oparnica (MLADOST) Vuk Jevtić (RAD) Mihajlo Mikan (OFK BEOGRAD) David Šabanović (IMT) Miloš Luković (IMT) Nikola Tedić (VOJVODINA) Petar Ratkov (TSC) Uroš Stojanović (RADNIČKI (NB)) Marko Dobrijević (RAD) Vukan Popović (SPARTAK) Filip Žunić (MLADOST) Matija Gluščević (RFK GRAFIČAR) Alen Bajrami (RADNIČKI (NB)) Uroš Kabić (VOJVODINA) Veljko Bogdanović (VOJVODINA) Stefan Stanisavljević (SPARTAK) Darko Stojanović (PARTIZAN) Maksim Lada (BRODARAC) Andrej Đurić (CRVENA ZVEZDA) Aleksa Stoisavljević (INTERNACIONAL) Aleksandar Đorđević (RADNIČKI 1923) Marko Lazetić (CRVENA ZVEZDA) Vukašin Perunović (RFK NS-1921) Aleksandar Kahvić (RFK GRAFIČAR) Vukašin Pavlović (RADNIČKI) Miloš Kapur (IMT) Mile Erdelj (SPARTAK) Aleksa Đurasović (SPARTAK) Boris Krstić (PARTIZAN) Mihajlo Ilić (PARTIZAN) Vladimir Miletić (VOJVODINA) Nikola Grubišić (RAD) Sergej Vintonji (INTERNACIONAL) Lazar Daničić (IMT) Luka Veljović (NAPREDAK) Pavle Tošković (BRODARAC) Igor Kudrić (TSC) Aleksa Stojković (RFK GRAFIČAR)

1 gol

Mladen Radosavljević (RADNIČKI 1923) Nikola Grković (PARTIZAN) Vukan Popović (SPARTAK) Vuk Bogdanović (FK VOŽDOVAC) Đorđe Janićijević (IMT) Stefan Mitrović (RFK GRAFIČAR) Nikola Panić (RFK NS-1921) Aleksandar Deljanin (NAPREDAK) Nemanja Andrić (SPARTAK) Luka Petrović (RADNIČKI) Luka Novitović (RADNIČKI (NB)) Nikola Marinković (NAPREDAK) Matija Lekić (INTERNACIONAL) Jovan Zogović (RAD) Zoran Beronja (FK VOŽDOVAC) Matija Jovičić (NAPREDAK) Nemanja Novaković (SPARTAK) Miloš Zekić (TSC) Nemanja Stojanović (RFK NS-1921) Luka Jančić (SPARTAK) Petar Šoškić (RAD) Mladen Sokolović (TRAJAL) Božidar Blagojević (VOJVODINA) Uroš Radojičić (RAD) Mateja Gašić (RAD) Petar Radić (ČUKARIČKI DOO) Uglješa Filipović (IMT) Luka Stojanović (RFK GRAFIČAR) Marko Ninković (RFK GRAFIČAR) Bojan Ćalić (TSC) Jovan Lukić (ČUKARIČKI DOO) Aleksa Matić (RFK GRAFIČAR) Nemanja Janković (RFK GRAFIČAR) Nikola Gardašević (TSC) Nikola Petković (ČUKARIČKI DOO) Vukašin Rabrenović (INTERNACIONAL) Darko Tašić (RADNIČKI (NB)) Todor Milinković (TSC) Ognjen Bekić (INTERNACIONAL) Aleksandar Lukić (RFK GRAFIČAR) Marko Anđelković (TRAJAL) Uroš Arsenijević (RADNIČKI 1923) Andrej Bogićević (RFK GRAFIČAR) Đorđe Petrović (PARTIZAN) Vuk Gudurić (MLADOST) Janko Dramićanin (RADNIČKI 1923) Mateja Lekić (FK VOŽDOVAC) Nikola Stanković (CRVENA ZVEZDA) Nikola Jovanović (TRAJAL) Dušan Vrbić (RFK GRAFIČAR) Danilo Nešić (BRODARAC) Aleksandar Đermanović (OFK BEOGRAD) Dragan Borić (TSC) Đorđe Dimić (RADNIČKI 1923) Luka Mrvić (FK VOŽDOVAC) Bogdan Stijović (RADNIČKI (NB)) Marko Đaković (TRAJAL) Đorđe Jovanović (RADNIČKI 1923) Živan Ramović (RFK GRAFIČAR) Nemanja Žunić (MLADOST) Siniša Ružić (IMT) Bogdan Stojanović (TRAJAL) Nikola Ivaniš (OFK BEOGRAD) David Stojanović (SPARTAK) Đorđe Mitić (RAD) Marko Petronijević (RAD) Vuk Janković (RADNIČKI) Vukašin Marić (OFK BEOGRAD) Nikola Marjanović (BRODARAC) Aleksandar Zečević (BRODARAC) Aleksa Paić (BRODARAC) Branislav Ćelić (RFK NS-1921) Dragan Perošević (FK VOŽDOVAC) Đorđe Stojković (RADNIČKI) Nikola Sapunđić (RFK NS-1921) Aleksandar Lazić (RADNIČKI) Marko Janićijević (RADNIČKI 1923) Nikola Jovanović (PARTIZAN) Đorđe Stojković (RADNIČKI) Jovan Rosić (SPARTAK) NIKOLA POLIĆ (RFK NS-1921) Ilija Miodragović (SPARTAK) Luka Ilić (BRODARAC) Vladimir Lučić (IMT) Marko Šušnjar (TSC) Srđan Slavković (IMT) Stefan Mitrović (RADNIČKI) Eldar Tkhakokhov (FK VOŽDOVAC) Vanja Panić (RFK GRAFIČAR)