Liga

Kadetska liga Srbije 20/21

24.10.2020 13:00
Kraljevo
0
0
0
0
24.10.2020 10:00
Novi Beograd
1
2
1
1
24.10.2020 15:00
Kruševac
2
3
0
1
24.10.2020 14:00
Bačka Topola
0
2
0
0
24.10.2020 11:00
Kragujevac
4
1
3
0
23.10.2020 11:00
Beograd
0
8
0
2
25.10.2020 14:00
Niš
/
/
/
/
25.10.2020 11:00
Pavliš
/
/
/
/
24.10.2020 15:00
Beograd
1
1
1
0
24.10.2020 14:00
Zemun
0
1
0
0
01.08.2020 11:00
Beograd
11
0
3
0
02.08.2020 17:00
Beograd
3
1
0
1
02.08.2020 15:30
Beograd
2
0
2
0
01.08.2020 17:00
Niš
1
2
1
2
02.08.2020 17:30
Zemun
6
0
3
0
02.08.2020 11:00
Veternik
3
1
1
0
02.08.2020 17:30
Zemun
1
1
0
0
01.08.2020 17:00
Kraljevo
6
0
3
0
01.08.2020 17:00
Novi Beograd
6
2
3
1
02.08.2020 13:00
Kruševac
1
1
0
1
08.08.2020 11:00
Šabac
1
1
0
0
08.08.2020 11:00
Kragujevac
1
2
0
1
08.08.2020 15:30
Beograd
2
5
0
2
08.08.2020 17:00
Niš
1
2
1
0
08.08.2020 10:00
Vršac
0
8
0
2
08.08.2020 12:30
Beograd
1
1
0
1
08.08.2020 10:00
Zemun
2
1
1
1
08.08.2020 13:00
Lučani
3
0
3
0
08.08.2020 11:00
Subotica
1
2
0
1
08.08.2020 10:00
Beograd
0
2
0
0
12.08.2020 11:00
Beograd
4
0
3
0
12.08.2020 10:00
Beograd
2
0
1
0
12.08.2020 14:00
Niš
3
2
1
1
12.08.2020 17:30
Zemun
2
1
1
0
12.08.2020 11:00
Veternik
3
0
0
0
12.08.2020 18:00
Zemun
4
0
1
0
12.08.2020 17:00
Kraljevo
2
0
1
0
12.08.2020 13:00
Novi Beograd
3
0
1
0
12.08.2020 13:00
Kruševac
3
0
1
0
12.08.2020 17:00
Bačka Topola
2
0
0
0
15.08.2020 11:00
Šabac
2
2
0
1
16.08.2020 15:30
Beograd
2
1
0
0
16.08.2020 17:30
Niš
0
2
0
2
16.08.2020 17:30
Vršac
0
2
0
1
16.08.2020 12:30
Beograd
0
0
0
0
16.08.2020 10:00
Zemun
0
0
0
0
15.08.2020 13:00
Lučani
3
4
1
3
16.08.2020 17:00
Subotica
0
1
0
1
16.08.2020 14:00
Beograd
5
0
3
0
15.08.2020 10:00
Beograd
0
0
0
0
22.08.2020 11:00
Beograd
9
0
4
0
23.08.2020 10:00
Niš
0
4
0
0
22.08.2020 17:30
Zemun
1
2
1
0
22.08.2020 11:00
Veternik
4
2
3
0
22.08.2020 17:30
Zemun
5
0
3
0
22.08.2020 17:00
Kraljevo
5
2
2
1
22.08.2020 13:00
Novi Beograd
3
1
1
1
22.08.2020 13:00
Kruševac
2
0
2
0
22.08.2020 17:00
Bačka Topola
4
4
1
1
22.08.2020 11:00
Kragujevac
6
0
2
0
26.08.2020 17:00
Šabac
2
1
0
0
27.08.2020 17:00
Niš
3
1
3
0
26.08.2020 10:00
Vršac
5
2
4
1
26.08.2020 17:30
Beograd
3
2
1
2
26.08.2020 14:00
Zemun
0
1
0
1
26.08.2020 13:00
Lučani
4
0
3
0
26.08.2020 15:30
Subotica
0
4
0
2
26.08.2020 15:00
Beograd
1
4
1
2
26.08.2020 10:00
Beograd
3
1
1
0
26.08.2020 15:00
Beograd
4
0
3
0
30.08.2020 13:00
Niš
0
0
0
0
30.08.2020 17:30
Zemun
1
4
0
3
30.08.2020 11:00
Veternik
3
1
0
1
30.08.2020 17:30
Zemun
2
0
1
0
29.08.2020 11:00
Kraljevo
2
1
2
0
30.08.2020 13:30
Novi Beograd
1
2
0
1
30.08.2020 13:00
Kruševac
1
3
1
2
29.08.2020 15:30
Bačka Topola
5
6
1
5
30.08.2020 12:00
Kragujevac
0
1
0
0
30.08.2020 17:00
Beograd
3
1
2
0
05.09.2020 16:30
Šabac
3
0
1
0
06.09.2020 17:00
Vršac
1
2
1
1
05.09.2020 13:30
Beograd
2
0
0
0
05.09.2020 17:00
Zemun
2
2
2
2
06.09.2020 13:00
Lučani
0
1
0
0
06.09.2020 15:00
Subotica
3
0
2
0
04.09.2020 17:00
Beograd
4
0
2
0
05.09.2020 10:00
Beograd
2
2
2
1
05.09.2020 15:00
Beograd
4
2
1
1
06.09.2020 13:30
Niš
2
1
0
0
12.09.2020 11:00
Beograd
3
0
0
0
11.09.2020 13:00
Veternik
4
0
3
0
11.09.2020 17:00
Zemun
2
0
1
0
11.09.2020 17:00
Kraljevo
2
2
1
2
11.09.2020 10:00
Novi Beograd
1
2
0
1
13.09.2020 12:00
Kruševac
0
2
0
0
13.09.2020 11:00
Bačka Topola
2
2
1
1
11.09.2020 11:00
Kragujevac
1
3
0
0
11.09.2020 10:30
Beograd
0
2
0
1
13.09.2020 16:00
Niš
2
1
1
1
20.09.2020 15:30
Šabac
1
2
1
1
19.09.2020 14:30
Beograd
1
1
0
1
19.09.2020 17:00
Zemun
1
0
1
0
19.09.2020 11:00
Lučani
1
0
0
0
19.09.2020 10:00
Subotica
4
1
3
1
20.09.2020 15:00
Beograd
3
0
1
0
19.09.2020 10:00
Beograd
7
0
3
0
20.09.2020 16:30
Beograd
4
2
2
2
20.09.2020 14:00
Niš
0
4
0
2
20.09.2020 11:15
Beograd
1
1
0
1
27.09.2020 11:00
Veternik
6
0
1
0
27.09.2020 16:00
Zemun
1
1
0
1
26.09.2020 16:00
Kraljevo
0
1
0
0
26.09.2020 13:30
Novi Beograd
1
1
0
1
27.09.2020 13:00
Kruševac
0
5
0
2
26.09.2020 11:00
Bačka Topola
2
7
1
5
26.09.2020 11:00
Kragujevac
2
0
1
0
26.09.2020 13:30
Beograd
1
1
1
1
26.09.2020 16:00
Niš
3
0
0
0
26.09.2020 11:00
Vršac
1
3
1
2
04.10.2020 14:00
Šabac
1
4
0
1
03.10.2020 11:00
Zemun
5
3
1
0
03.10.2020 14:00
Lučani
2
0
2
0
04.10.2020 11:00
Subotica
1
1
0
1
03.10.2020 11:00
Beograd
3
0
1
0
03.10.2020 14:00
Beograd
2
0
0
0
03.10.2020 13:30
Beograd
4
1
1
0
04.10.2020 13:00
Niš
0
2
0
2
04.10.2020 12:00
Beograd
1
3
1
0
04.10.2020 11:00
Veternik
2
1
2
1
11.10.2020 12:30
Zemun
3
0
0
0
10.10.2020 13:00
Kraljevo
0
1
0
0
10.10.2020 10:00
Novi Beograd
1
0
1
0
11.10.2020 13:30
Kruševac
5
2
1
1
10.10.2020 15:00
Bačka Topola
0
2
0
1
10.10.2020 11:00
Kragujevac
0
0
0
0
12.10.2020 11:00
Beograd
1
2
0
1
12.10.2020 11:00
Niš
2
3
1
1
11.10.2020 15:00
Pavliš
1
1
0
0
10.10.2020 13:00
Beograd
0
2
0
1
17.10.2020 11:00
Šabac
0
0
0
0
18.10.2020 14:00
Lučani
5
2
4
1
18.10.2020 13:00
Subotica
3
0
2
0
17.10.2020 13:00
Beograd
3
1
2
1
17.10.2020 11:00
Beograd
6
1
3
0
17.10.2020 11:00
Beograd
3
0
2
0
18.10.2020 12:00
Niš
0
1
0
0
17.10.2020 15:00
Beograd
2
1
1
0
17.10.2020 11:00
Veternik
3
0
2
0
17.10.2020 13:30
Zemun
4
0
3
0
24.10.2020 13:00
Kraljevo
0
0
0
0
24.10.2020 10:00
Novi Beograd
1
2
1
1
24.10.2020 15:00
Kruševac
2
3
0
1
24.10.2020 14:00
Bačka Topola
0
2
0
0
24.10.2020 11:00
Kragujevac
4
1
3
0
23.10.2020 11:00
Beograd
0
8
0
2
25.10.2020 14:00
Niš
/
/
/
/
25.10.2020 11:00
Pavliš
/
/
/
/
24.10.2020 15:00
Beograd
1
1
1
0
24.10.2020 14:00
Zemun
0
1
0
0
28.10.2020
Šabac
/
/
/
/
28.10.2020
Subotica
/
/
/
/
28.10.2020
Beograd
/
/
/
/
28.10.2020
Beograd
/
/
/
/
28.10.2020
Beograd
/
/
/
/
28.10.2020
Niš
/
/
/
/
28.10.2020
Zemun
/
/
/
/
28.10.2020
Veternik
/
/
/
/
28.10.2020
Zemun
/
/
/
/
28.10.2020
Kraljevo
/
/
/
/
31.10.2020
Novi Beograd
/
/
/
/
31.10.2020
Kruševac
/
/
/
/
31.10.2020
Bačka Topola
/
/
/
/
31.10.2020
Kragujevac
/
/
/
/
31.10.2020
Beograd
/
/
/
/
31.10.2020
Niš
/
/
/
/
31.10.2020
Vršac
/
/
/
/
31.10.2020
Beograd
/
/
/
/
31.10.2020
Zemun
/
/
/
/
31.10.2020
Lučani
/
/
/
/
07.11.2020
Šabac
/
/
/
/
07.11.2020
Beograd
/
/
/
/
07.11.2020
Beograd
/
/
/
/
07.11.2020
Beograd
/
/
/
/
07.11.2020
Niš
/
/
/
/
07.11.2020
Zemun
/
/
/
/
07.11.2020
Veternik
/
/
/
/
07.11.2020
Zemun
/
/
/
/
07.11.2020
Kraljevo
/
/
/
/
07.11.2020
Novi Beograd
/
/
/
/
14.11.2020
Kruševac
/
/
/
/
14.11.2020
Bačka Topola
/
/
/
/
14.11.2020
Kragujevac
/
/
/
/
14.11.2020
Beograd
/
/
/
/
14.11.2020
Niš
/
/
/
/
14.11.2020
Vršac
/
/
/
/
14.11.2020
Beograd
/
/
/
/
14.11.2020
Zemun
/
/
/
/
14.11.2020
Lučani
/
/
/
/
14.11.2020
Subotica
/
/
/
/
21.11.2020
Šabac
/
/
/
/
21.11.2020
Subotica
/
/
/
/
21.11.2020
Lučani
/
/
/
/
21.11.2020
Zemun
/
/
/
/
21.11.2020
Beograd
/
/
/
/
21.11.2020
Vršac
/
/
/
/
21.11.2020
Niš
/
/
/
/
21.11.2020
Beograd
/
/
/
/
21.11.2020
Kragujevac
/
/
/
/
21.11.2020
Bačka Topola
/
/
/
/
28.11.2020
Bačka Topola
/
/
/
/
28.11.2020
Kruševac
/
/
/
/
28.11.2020
Novi Beograd
/
/
/
/
28.11.2020
Kraljevo
/
/
/
/
28.11.2020
Zemun
/
/
/
/
28.11.2020
Veternik
/
/
/
/
28.11.2020
Zemun
/
/
/
/
28.11.2020
Niš
/
/
/
/
28.11.2020
Beograd
/
/
/
/
28.11.2020
Beograd
/
/
/
/
05.12.2020
Šabac
/
/
/
/
05.12.2020
Beograd
/
/
/
/
05.12.2020
Subotica
/
/
/
/
05.12.2020
Lučani
/
/
/
/
05.12.2020
Zemun
/
/
/
/
05.12.2020
Beograd
/
/
/
/
05.12.2020
Vršac
/
/
/
/
05.12.2020
Niš
/
/
/
/
05.12.2020
Beograd
/
/
/
/
05.12.2020
Kragujevac
/
/
/
/
06.03.2021
Kragujevac
/
/
/
/
06.03.2021
Bačka Topola
/
/
/
/
06.03.2021
Kruševac
/
/
/
/
06.03.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
06.03.2021
Kraljevo
/
/
/
/
06.03.2021
Zemun
/
/
/
/
06.03.2021
Veternik
/
/
/
/
06.03.2021
Zemun
/
/
/
/
06.03.2021
Niš
/
/
/
/
06.03.2021
Beograd
/
/
/
/
14.03.2021
Šabac
/
/
/
/
14.03.2021
Beograd
/
/
/
/
14.03.2021
Beograd
/
/
/
/
14.03.2021
Subotica
/
/
/
/
14.03.2021
Lučani
/
/
/
/
14.03.2021
Zemun
/
/
/
/
14.03.2021
Beograd
/
/
/
/
14.03.2021
Vršac
/
/
/
/
14.03.2021
Niš
/
/
/
/
14.03.2021
Beograd
/
/
/
/
20.03.2021
Beograd
/
/
/
/
20.03.2021
Kragujevac
/
/
/
/
20.03.2021
Bačka Topola
/
/
/
/
20.03.2021
Kruševac
/
/
/
/
20.03.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
20.03.2021
Kraljevo
/
/
/
/
20.03.2021
Zemun
/
/
/
/
20.03.2021
Veternik
/
/
/
/
20.03.2021
Zemun
/
/
/
/
20.03.2021
Niš
/
/
/
/
03.04.2021
Šabac
/
/
/
/
03.04.2021
Beograd
/
/
/
/
03.04.2021
Beograd
/
/
/
/
03.04.2021
Beograd
/
/
/
/
03.04.2021
Subotica
/
/
/
/
03.04.2021
Lučani
/
/
/
/
03.04.2021
Zemun
/
/
/
/
03.04.2021
Beograd
/
/
/
/
03.04.2021
Vršac
/
/
/
/
03.04.2021
Niš
/
/
/
/
10.04.2021
Niš
/
/
/
/
10.04.2021
Beograd
/
/
/
/
10.04.2021
Kragujevac
/
/
/
/
10.04.2021
Bačka Topola
/
/
/
/
10.04.2021
Kruševac
/
/
/
/
10.04.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
10.04.2021
Kraljevo
/
/
/
/
10.04.2021
Zemun
/
/
/
/
10.04.2021
Veternik
/
/
/
/
10.04.2021
Zemun
/
/
/
/
14.04.2021
Šabac
/
/
/
/
14.04.2021
Niš
/
/
/
/
14.04.2021
Beograd
/
/
/
/
14.04.2021
Beograd
/
/
/
/
14.04.2021
Beograd
/
/
/
/
14.04.2021
Subotica
/
/
/
/
14.04.2021
Lučani
/
/
/
/
14.04.2021
Zemun
/
/
/
/
14.04.2021
Beograd
/
/
/
/
14.04.2021
Vršac
/
/
/
/
17.04.2021
Vršac
/
/
/
/
17.04.2021
Niš
/
/
/
/
17.04.2021
Beograd
/
/
/
/
17.04.2021
Kragujevac
/
/
/
/
17.04.2021
Bačka Topola
/
/
/
/
17.04.2021
Kruševac
/
/
/
/
17.04.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
17.04.2021
Kraljevo
/
/
/
/
17.04.2021
Zemun
/
/
/
/
17.04.2021
Veternik
/
/
/
/
24.04.2021
Šabac
/
/
/
/
24.04.2021
Zemun
/
/
/
/
24.04.2021
Niš
/
/
/
/
24.04.2021
Beograd
/
/
/
/
24.04.2021
Beograd
/
/
/
/
24.04.2021
Beograd
/
/
/
/
24.04.2021
Subotica
/
/
/
/
24.04.2021
Lučani
/
/
/
/
24.04.2021
Zemun
/
/
/
/
24.04.2021
Beograd
/
/
/
/
28.04.2021
Beograd
/
/
/
/
28.04.2021
Vršac
/
/
/
/
28.04.2021
Niš
/
/
/
/
28.04.2021
Beograd
/
/
/
/
28.04.2021
Kragujevac
/
/
/
/
28.04.2021
Bačka Topola
/
/
/
/
28.04.2021
Kruševac
/
/
/
/
28.04.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
28.04.2021
Kraljevo
/
/
/
/
28.04.2021
Zemun
/
/
/
/
01.05.2021
Šabac
/
/
/
/
01.05.2021
Veternik
/
/
/
/
01.05.2021
Zemun
/
/
/
/
01.05.2021
Niš
/
/
/
/
01.05.2021
Beograd
/
/
/
/
01.05.2021
Beograd
/
/
/
/
01.05.2021
Beograd
/
/
/
/
01.05.2021
Subotica
/
/
/
/
01.05.2021
Lučani
/
/
/
/
01.05.2021
Zemun
/
/
/
/
05.05.2021
Zemun
/
/
/
/
05.05.2021
Beograd
/
/
/
/
05.05.2021
Vršac
/
/
/
/
05.05.2021
Niš
/
/
/
/
05.05.2021
Beograd
/
/
/
/
05.05.2021
Kragujevac
/
/
/
/
05.05.2021
Bačka Topola
/
/
/
/
05.05.2021
Kruševac
/
/
/
/
05.05.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
05.05.2021
Kraljevo
/
/
/
/
08.05.2021
Šabac
/
/
/
/
08.05.2021
Zemun
/
/
/
/
08.05.2021
Veternik
/
/
/
/
08.05.2021
Zemun
/
/
/
/
08.05.2021
Niš
/
/
/
/
08.05.2021
Beograd
/
/
/
/
08.05.2021
Beograd
/
/
/
/
08.05.2021
Beograd
/
/
/
/
08.05.2021
Subotica
/
/
/
/
08.05.2021
Lučani
/
/
/
/
15.05.2021
Lučani
/
/
/
/
15.05.2021
Zemun
/
/
/
/
15.05.2021
Beograd
/
/
/
/
15.05.2021
Vršac
/
/
/
/
15.05.2021
Niš
/
/
/
/
15.05.2021
Beograd
/
/
/
/
15.05.2021
Kragujevac
/
/
/
/
15.05.2021
Bačka Topola
/
/
/
/
15.05.2021
Kruševac
/
/
/
/
15.05.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
19.05.2021
Šabac
/
/
/
/
19.05.2021
Kraljevo
/
/
/
/
19.05.2021
Zemun
/
/
/
/
19.05.2021
Veternik
/
/
/
/
19.05.2021
Zemun
/
/
/
/
19.05.2021
Niš
/
/
/
/
19.05.2021
Beograd
/
/
/
/
19.05.2021
Beograd
/
/
/
/
19.05.2021
Beograd
/
/
/
/
19.05.2021
Subotica
/
/
/
/
22.05.2021
Subotica
/
/
/
/
22.05.2021
Lučani
/
/
/
/
22.05.2021
Zemun
/
/
/
/
22.05.2021
Beograd
/
/
/
/
22.05.2021
Vršac
/
/
/
/
22.05.2021
Niš
/
/
/
/
22.05.2021
Beograd
/
/
/
/
22.05.2021
Kragujevac
/
/
/
/
22.05.2021
Bačka Topola
/
/
/
/
22.05.2021
Kruševac
/
/
/
/
29.05.2021
Šabac
/
/
/
/
29.05.2021
Novi Beograd
/
/
/
/
29.05.2021
Kraljevo
/
/
/
/
29.05.2021
Zemun
/
/
/
/
29.05.2021
Veternik
/
/
/
/
29.05.2021
Zemun
/
/
/
/
29.05.2021
Niš
/
/
/
/
29.05.2021
Beograd
/
/
/
/
29.05.2021
Beograd
/
/
/
/
29.05.2021
Beograd
/
/
/
/
P Naziv kluba OU BP BH BI DG PG GR B
1.ČUKARIČKI DOO15122149103938
2.VOJVODINA15122144172738
3.PARTIZAN1510414373634
4.CRVENA ZVEZDA1494141103131
5.RFK GRAFIČAR14100443162730
6.BRODARAC158162725225
7.MLADOST157352621524
8.TELEOPTIK157352222024
9.RAD156452632-622
10.KIKER156362425-121
11.ZEMUN156272421320
12.NAPREDAK156182329-619
13.SPARTAK155282426-217
14.REAL NIŠ143381929-1012
15.APOLON 41532101929-1011
16.TSC152582440-1611
17.INTERNACIONAL1532101446-3211
18.MAČVA152581046-3611
19.OFK VRŠAC1431101636-2010
20.RADNIČKI1531111041-3110
P: Pozicija, OU: Odigrane utakmice, BP: Broj pobeda, BH: Broj nerešenih, BI: Broj izgubljenih, DG: Dati golovi, PG: Primljeni golovi, GR: Gol razlika, B: Bodovi

19 golova

Aleksandar Kahvić (RFK GRAFIČAR)

18 golova

Samed Baždar (PARTIZAN)

13 golova

Mihailo Ivanović (VOJVODINA) Aleksa Preradov (TSC)

11 golova

Mihajlo Spasojević (ČUKARIČKI DOO) Luka Laban (NAPREDAK) Nemanja Petrović (RAD)

10 golova

Janko Jevremović (PARTIZAN) Vuk Lopušina (ZEMUN)

9 golova

Kadir Pepić (BRODARAC) Veljko Erić (VOJVODINA) Marko Veličković (REAL NIŠ)

8 golova

Davor Rakić (CRVENA ZVEZDA) Lazar Miletić (KIKER) Lukijan Abadžija (VOJVODINA) Strahinja Borisavljević (ČUKARIČKI DOO)

7 golova

Uroš Mrdaković (ČUKARIČKI DOO) Luka Bošković (RFK GRAFIČAR) Nikola Lukić (TELEOPTIK) Mirko Nikolašević (CRVENA ZVEZDA)

6 golova

Đorđe Glavinić (OFK VRŠAC) Dimitrije Tabaković (BRODARAC) Stefan Simin (SPARTAK) Jovan Mijatović (CRVENA ZVEZDA) Strahinja Stojanović (MLADOST)

5 golova

Nikola Marinković (KIKER) Ignjat Brajić (RFK GRAFIČAR) Stefan Janković (SPARTAK) Nikola Spasić (REAL NIŠ) Luka Nikolić (RAD) Lazar Vrekić (ČUKARIČKI DOO) Pavle Ognjenović (RFK GRAFIČAR)

4 gola

Ensar Brahić (TELEOPTIK) Luka Burgić (RADNIČKI) Uroš Paunović (VOJVODINA) Uroš Nikolić (ZEMUN) Miloš Maljukan (SPARTAK) Leontije Vasić (TELEOPTIK) Jovan Šljivić (CRVENA ZVEZDA) Uroš Miladinović (ČUKARIČKI DOO) Miloš Bisenić (REAL NIŠ) Veljko Vlašković (APOLON 4) Mihajlo Čupić (OFK VRŠAC)

3 gola

Đorđe Gordić (MLADOST) Vuk Šuman (MAČVA) Vanja Kopunović (SPARTAK) ADMIR ADEMI (ZEMUN) Jovan Stublinčević (BRODARAC) Marko Stanković (ČUKARIČKI DOO) Nikola Milić (RAD) David Milićević (NAPREDAK) Aleksandar Martić (ČUKARIČKI DOO) Lazar Zlatanović (MLADOST) Đorđe Biberdžić (APOLON 4) ĐORĐE KOTLAJIĆ (NAPREDAK) Lazar Miladinović (ZEMUN) Momčilo Svilar (TSC) Stefan Kostić (ZEMUN) Boris Cvetković (PARTIZAN) Savo Marković (MLADOST) Veljko Radovanović (MAČVA) Miloš Stolić (APOLON 4) Milorad Bekić (SPARTAK) Luka Vidović (BRODARAC) Stefan Melentijević (RFK GRAFIČAR) Miloš Divac (MLADOST) Luka Serdar (PARTIZAN) Dušan Smoljan (INTERNACIONAL) Marko Pelivanović (MLADOST) Nemanja Simović (KIKER)

2 gola

Petar Bogdanović (MLADOST) Veljko Milin (RAD) Stefan Leković (CRVENA ZVEZDA) Matija Lekić (INTERNACIONAL) Bogdan Veljić (PARTIZAN) Dušan Pavlović (ČUKARIČKI DOO) Mateja Stjepanović (PARTIZAN) Veljko Ugrinović (INTERNACIONAL) Luka Drobnjak (VOJVODINA) Vojin Serafimović (ČUKARIČKI DOO) Bojan Kovačević (ČUKARIČKI DOO) Mateja Bubanj (CRVENA ZVEZDA) Aleksej Vukičević (CRVENA ZVEZDA) Milan Majstorović (VOJVODINA) Nikola Miličić (KIKER) Stefan Miladinović (CRVENA ZVEZDA) Dejan Krstić (INTERNACIONAL) Vesko Šćepović (TSC) Danilo Petković (OFK VRŠAC) Andrej Kostić (APOLON 4) Mateja Radonjić (CRVENA ZVEZDA) Dejan Rajević (APOLON 4) Uroš Čejić (OFK VRŠAC) Nemanja Todorović (RADNIČKI) Veljko Spasojević (BRODARAC) Erik Holo Nađ (TSC) Vladislav Goldin (RFK GRAFIČAR) Danilo Bojović (KIKER) Vanja Apostolovski (VOJVODINA)

1 gol

Halid Musa (INTERNACIONAL) Matija Gluščević (RFK GRAFIČAR) Mihajlo Lakić (SPARTAK) Mihajlo Milosavić (PARTIZAN) Nikola Zečević (KIKER) Jovan Budai (TELEOPTIK) Veljko Čarapić (RADNIČKI) Veljko Radovanović (RAD) Matija Stojanović (PARTIZAN) Ognjen Mimović (RFK GRAFIČAR) Andrej Rupar (RAD) Aleksandar Stevanović (RAD) Luka Đokić (MAČVA) Boris Matić (RFK GRAFIČAR) Saša Knežević (TELEOPTIK) Mario Krunc (TSC) Nikola Mihajlović (KIKER) Mihajlo Makivić (MAČVA) Ognjen Milićević (OFK VRŠAC) Marko Amanović (TELEOPTIK) Dejan Ristić (APOLON 4) Miloš Popović (VOJVODINA) Vukašin Klašnja (KIKER) Ratko Nikolić (INTERNACIONAL) Aleksa Ugrenović (KIKER) Nemanja Miletić (TSC) Mihailo Madžarević (ČUKARIČKI DOO) Mateja Tošić (APOLON 4) Ognjen Miljević (BRODARAC) Aleksa Ćelić (TELEOPTIK) Luka Tanasijević (APOLON 4) Mihailo Marković (RAD) Stefan Nikolić (PARTIZAN) Miloš Savić (NAPREDAK) Danilo Stamenković (TELEOPTIK) Vuk Blagojević (OFK VRŠAC) ALEKSA GAGIĆ (VOJVODINA) Vukašin Stojanović (RADNIČKI) Uroš Stanar (INTERNACIONAL) Nemanja Kaličanin (MLADOST) Marko Perišić (TSC) Filip Grbić (INTERNACIONAL) Stefan Ignjatović (BRODARAC) Marko Vujetić (BRODARAC) Aleksa Brkljač (TELEOPTIK) Bogdan Jovanović (NAPREDAK) Nikola Krstić (RAD) Kosta Veselinović (RFK GRAFIČAR) Siniša Tanjga (VOJVODINA) Mladen Jovanović (MAČVA) Jovan Erić (ZEMUN) Kerim Kurtanović (INTERNACIONAL) Pavle Janković (RADNIČKI) Hamza Bronja (SPARTAK) Aleksa Ivković (NAPREDAK) Nikola Punoševac (NAPREDAK) Nemanja Blagojević (ČUKARIČKI DOO) Uglješa Nikolić (REAL NIŠ) Petar Aranđelović (RADNIČKI) Nikola Obućina (MLADOST) Danijel Kolarić (SPARTAK) Luka Lakićević (APOLON 4) Dimitrije Aćimović (PARTIZAN) Mihailo Lukić (MAČVA) nemanja Vidojević (CRVENA ZVEZDA) Aleksa Jovanović (RFK GRAFIČAR) Mihajlo Isailović (PARTIZAN) Boris Ognjanović (APOLON 4) Pavle Joković (TELEOPTIK) Lazar Kosovac (TSC) Pavle Tomić (NAPREDAK)