Лига

Кадетска лига Србије 20/21

06.03.2021
Крагујевац
/
/
/
/
06.03.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
06.03.2021
Крушевац
/
/
/
/
06.03.2021
Нови Београд
/
/
/
/
06.03.2021
Краљево
/
/
/
/
06.03.2021
Земун
/
/
/
/
06.03.2021
Ветерник
/
/
/
/
06.03.2021
Земун
/
/
/
/
01.08.2020 11:00
Београд
11
0
3
0
02.08.2020 17:00
Београд
3
1
0
1
02.08.2020 15:30
Београд
2
0
2
0
01.08.2020 17:00
Ниш
1
2
1
2
02.08.2020 17:30
Земун
6
0
3
0
02.08.2020 11:00
Ветерник
3
1
1
0
02.08.2020 17:30
Земун
1
1
0
0
01.08.2020 17:00
Краљево
6
0
3
0
01.08.2020 17:00
Нови Београд
6
2
3
1
02.08.2020 13:00
Крушевац
1
1
0
1
08.08.2020 11:00
Шабац
1
1
0
0
08.08.2020 11:00
Крагујевац
1
2
0
1
08.08.2020 15:30
Београд
2
5
0
2
08.08.2020 17:00
Ниш
1
2
1
0
08.08.2020 10:00
Вршац
0
8
0
2
08.08.2020 12:30
Београд
1
1
0
1
08.08.2020 10:00
Земун
2
1
1
1
08.08.2020 13:00
Лучани
3
0
3
0
08.08.2020 11:00
Суботица
1
2
0
1
08.08.2020 10:00
Београд
0
2
0
0
12.08.2020 11:00
Београд
4
0
3
0
12.08.2020 10:00
Београд
2
0
1
0
12.08.2020 14:00
Ниш
3
2
1
1
12.08.2020 17:30
Земун
2
1
1
0
12.08.2020 11:00
Ветерник
3
0
0
0
12.08.2020 18:00
Земун
4
0
1
0
12.08.2020 17:00
Краљево
2
0
1
0
12.08.2020 13:00
Нови Београд
3
0
1
0
12.08.2020 13:00
Крушевац
3
0
1
0
12.08.2020 17:00
Бачка Топола
2
0
0
0
15.08.2020 11:00
Шабац
2
2
0
1
16.08.2020 15:30
Београд
2
1
0
0
16.08.2020 17:30
Ниш
0
2
0
2
16.08.2020 17:30
Вршац
0
2
0
1
16.08.2020 12:30
Београд
0
0
0
0
16.08.2020 10:00
Земун
0
0
0
0
15.08.2020 13:00
Лучани
3
4
1
3
16.08.2020 17:00
Суботица
0
1
0
1
16.08.2020 14:00
Београд
5
0
3
0
15.08.2020 10:00
Београд
0
0
0
0
22.08.2020 11:00
Београд
9
0
4
0
23.08.2020 10:00
Ниш
0
4
0
0
22.08.2020 17:30
Земун
1
2
1
0
22.08.2020 11:00
Ветерник
4
2
3
0
22.08.2020 17:30
Земун
5
0
3
0
22.08.2020 17:00
Краљево
5
2
2
1
22.08.2020 13:00
Нови Београд
3
1
1
1
22.08.2020 13:00
Крушевац
2
0
2
0
22.08.2020 17:00
Бачка Топола
4
4
1
1
22.08.2020 11:00
Крагујевац
6
0
2
0
26.08.2020 17:00
Шабац
2
1
0
0
27.08.2020 17:00
Ниш
3
1
3
0
26.08.2020 10:00
Вршац
5
2
4
1
26.08.2020 17:30
Београд
3
2
1
2
26.08.2020 14:00
Земун
0
1
0
1
26.08.2020 13:00
Лучани
4
0
3
0
26.08.2020 15:30
Суботица
0
4
0
2
26.08.2020 15:00
Београд
1
4
1
2
26.08.2020 10:00
Београд
3
1
1
0
26.08.2020 15:00
Београд
4
0
3
0
30.08.2020 13:00
Ниш
0
0
0
0
30.08.2020 17:30
Земун
1
4
0
3
30.08.2020 11:00
Ветерник
3
1
0
1
30.08.2020 17:30
Земун
2
0
1
0
29.08.2020 11:00
Краљево
2
1
2
0
30.08.2020 13:30
Нови Београд
1
2
0
1
30.08.2020 13:00
Крушевац
1
3
1
2
29.08.2020 15:30
Бачка Топола
5
6
1
5
30.08.2020 12:00
Крагујевац
0
1
0
0
30.08.2020 17:00
Београд
3
1
2
0
05.09.2020 16:30
Шабац
3
0
1
0
06.09.2020 17:00
Вршац
1
2
1
1
05.09.2020 13:30
Београд
2
0
0
0
05.09.2020 17:00
Земун
2
2
2
2
06.09.2020 13:00
Лучани
0
1
0
0
06.09.2020 15:00
Суботица
3
0
2
0
04.09.2020 17:00
Београд
4
0
2
0
05.09.2020 10:00
Београд
2
2
2
1
05.09.2020 15:00
Београд
4
2
1
1
06.09.2020 13:30
Ниш
2
1
0
0
12.09.2020 11:00
Београд
3
0
0
0
11.09.2020 13:00
Ветерник
4
0
3
0
11.09.2020 17:00
Земун
2
0
1
0
11.09.2020 17:00
Краљево
2
2
1
2
11.09.2020 10:00
Нови Београд
1
2
0
1
13.09.2020 12:00
Крушевац
0
2
0
0
13.09.2020 11:00
Бачка Топола
2
2
1
1
11.09.2020 11:00
Крагујевац
1
3
0
0
11.09.2020 10:30
Београд
0
2
0
1
13.09.2020 16:00
Ниш
2
1
1
1
20.09.2020 15:30
Шабац
1
2
1
1
19.09.2020 14:30
Београд
1
1
0
1
19.09.2020 17:00
Земун
1
0
1
0
19.09.2020 11:00
Лучани
1
0
0
0
19.09.2020 10:00
Суботица
4
1
3
1
20.09.2020 15:00
Београд
3
0
1
0
19.09.2020 10:00
Београд
7
0
3
0
20.09.2020 16:30
Београд
4
2
2
2
20.09.2020 14:00
Ниш
0
4
0
2
20.09.2020 11:15
Београд
1
1
0
1
27.09.2020 11:00
Ветерник
6
0
1
0
27.09.2020 16:00
Земун
1
1
0
1
26.09.2020 16:00
Краљево
0
1
0
0
26.09.2020 13:30
Нови Београд
1
1
0
1
27.09.2020 13:00
Крушевац
0
5
0
2
26.09.2020 11:00
Бачка Топола
2
7
1
5
26.09.2020 11:00
Крагујевац
2
0
1
0
26.09.2020 13:30
Београд
1
1
1
1
26.09.2020 16:00
Ниш
3
0
0
0
26.09.2020 11:00
Вршац
1
3
1
2
04.10.2020 14:00
Шабац
1
4
0
1
03.10.2020 11:00
Земун
5
3
1
0
03.10.2020 14:00
Лучани
2
0
2
0
04.10.2020 11:00
Суботица
1
1
0
1
03.10.2020 11:00
Београд
3
0
1
0
03.10.2020 14:00
Београд
2
0
0
0
03.10.2020 13:30
Београд
4
1
1
0
04.10.2020 13:00
Ниш
0
2
0
2
04.10.2020 12:00
Београд
1
3
1
0
04.10.2020 11:00
Ветерник
2
1
2
1
11.10.2020 12:30
Земун
3
0
0
0
10.10.2020 13:00
Краљево
0
1
0
0
10.10.2020 10:00
Нови Београд
1
0
1
0
11.10.2020 13:30
Крушевац
5
2
1
1
10.10.2020 15:00
Бачка Топола
0
2
0
1
10.10.2020 11:00
Крагујевац
0
0
0
0
12.10.2020 11:00
Београд
1
2
0
1
12.10.2020 11:00
Ниш
2
3
1
1
11.10.2020 15:00
Павлиш
1
1
0
0
10.10.2020 13:00
Београд
0
2
0
1
17.10.2020 11:00
Шабац
0
0
0
0
18.10.2020 14:00
Лучани
5
2
4
1
18.10.2020 13:00
Суботица
3
0
2
0
17.10.2020 13:00
Београд
3
1
2
1
17.10.2020 11:00
Београд
6
1
3
0
17.10.2020 11:00
Београд
3
0
2
0
18.10.2020 12:00
Ниш
0
1
0
0
17.10.2020 15:00
Београд
2
1
1
0
17.10.2020 11:00
Ветерник
3
0
2
0
17.10.2020 13:30
Земун
4
0
3
0
24.10.2020 13:00
Краљево
0
0
0
0
24.10.2020 10:00
Нови Београд
1
2
1
1
24.10.2020 15:00
Крушевац
2
3
0
1
24.10.2020 14:00
Бачка Топола
0
2
0
0
24.10.2020 11:00
Крагујевац
4
1
3
0
23.10.2020 11:00
Београд
0
8
0
2
25.10.2020 14:00
Ниш
0
4
0
2
25.10.2020 11:00
Павлиш
1
3
1
2
24.10.2020 15:00
Београд
1
1
1
0
24.10.2020 14:00
Земун
0
1
0
0
28.10.2020 13:00
Шабац
3
1
1
0
28.10.2020 12:00
Суботица
2
1
1
0
28.10.2020 10:00
Београд
3
2
0
1
28.10.2020 14:00
Београд
3
1
1
1
28.10.2020 13:30
Београд
3
0
3
0
28.10.2020 13:00
Ниш
5
2
1
0
28.10.2020 13:30
Београд
2
0
2
0
28.10.2020 11:00
Ветерник
2
0
1
0
28.10.2020 11:00
Земун
6
0
1
0
28.10.2020 13:00
Краљево
3
0
2
0
01.11.2020 11:00
Нови Београд
3
0
1
0
01.11.2020 13:30
Крушевац
1
0
0
0
01.11.2020 11:00
Бачка Топола
0
3
0
0
01.11.2020 13:00
Крагујевац
0
1
0
0
01.11.2020 10:00
Београд
3
3
2
1
01.11.2020 11:00
Ниш
1
1
1
0
31.10.2020 11:00
Вршац
2
0
1
0
01.11.2020 12:30
Београд
1
4
1
3
31.10.2020 14:00
Земун
1
0
0
0
31.10.2020 13:00
Лучани
1
1
0
0
08.11.2020 13:30
Шабац
0
1
0
0
09.12.2020 14:00
Београд
5
1
2
0
09.11.2020 13:30
Београд
1
0
0
0
07.11.2020 10:00
Београд
5
1
0
0
08.11.2020 13:30
Ниш
3
2
1
0
08.11.2020 15:00
Београд
6
1
2
1
08.11.2020 13:00
Ветерник
4
0
3
0
08.11.2020 13:30
Земун
6
0
2
0
07.11.2020 13:00
Краљево
4
2
1
0
08.11.2020 14:00
Нови Београд
1
1
1
1
14.11.2020 13:30
Крушевац
5
1
2
0
15.11.2020 13:00
Бачка Топола
3
2
1
2
15.11.2020 10:00
Крагујевац
3
1
0
0
14.11.2020 10:00
Београд
0
8
0
3
15.11.2020 11:00
Ниш
0
2
0
1
14.11.2020 11:00
Павлиш
4
1
2
1
14.11.2020 14:30
Београд
3
1
1
0
14.11.2020 14:00
Земун
0
1
0
1
13.12.2020 12:00
Лучани
0
2
0
0
14.11.2020 12:00
Суботица
0
1
0
1
21.11.2020 13:30
Шабац
0
4
0
2
22.11.2020 11:00
Суботица
1
3
0
1
22.11.2020 13:00
Лучани
1
2
0
0
21.11.2020 13:00
Земун
1
1
0
0
22.11.2020 10:00
Београд
0
2
0
1
22.11.2020 11:00
Павлиш
0
5
0
1
22.11.2020 13:30
Ниш
1
3
0
1
21.11.2020 11:00
Београд
1
3
1
2
22.11.2020 11:00
Крагујевац
0
2
0
2
21.11.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
28.11.2020 13:00
Бачка Топола
4
3
2
2
28.11.2020 11:00
Крушевац
1
0
1
0
28.11.2020 13:30
Нови Београд
1
1
0
0
29.11.2020 13:00
Краљево
1
0
0
0
29.11.2020 11:00
Земун
8
0
3
0
10.12.2020 13:00
Ветерник
2
0
0
0
29.11.2020 13:00
Београд
2
0
0
0
29.11.2020 13:30
Ниш
1
3
0
1
28.11.2020 11:00
Београд
2
0
0
0
30.11.2020 14:00
Београд
2
2
1
0
05.12.2020 11:00
Шабац
0
5
0
3
06.12.2020 12:00
Београд
2
0
1
0
05.12.2020 11:00
Суботица
3
0
1
0
05.12.2020 14:00
Лучани
0
0
0
0
05.12.2020 13:00
Земун
0
0
0
0
06.12.2020 11:00
Београд
0
4
0
2
06.12.2020 13:00
Павлиш
1
1
1
0
05.12.2020 13:00
Ниш
0
1
0
0
05.12.2020 13:30
Београд
2
0
0
0
05.12.2020 11:00
Крагујевац
/
/
/
/
06.03.2021
Крагујевац
/
/
/
/
06.03.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
06.03.2021
Крушевац
/
/
/
/
06.03.2021
Нови Београд
/
/
/
/
06.03.2021
Краљево
/
/
/
/
06.03.2021
Земун
/
/
/
/
06.03.2021
Ветерник
/
/
/
/
06.03.2021
Земун
/
/
/
/
14.03.2021
Шабац
/
/
/
/
14.03.2021
Београд
/
/
/
/
14.03.2021
Београд
/
/
/
/
14.03.2021
Суботица
/
/
/
/
14.03.2021
Лучани
/
/
/
/
14.03.2021
Земун
/
/
/
/
14.03.2021
Београд
/
/
/
/
14.03.2021
Вршац
/
/
/
/
14.03.2021
Ниш
/
/
/
/
14.03.2021
Београд
/
/
/
/
20.03.2021
Београд
/
/
/
/
20.03.2021
Крагујевац
/
/
/
/
20.03.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
20.03.2021
Крушевац
/
/
/
/
20.03.2021
Нови Београд
/
/
/
/
20.03.2021
Краљево
/
/
/
/
20.03.2021
Земун
/
/
/
/
20.03.2021
Ветерник
/
/
/
/
20.03.2021
Земун
/
/
/
/
03.04.2021
Шабац
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Суботица
/
/
/
/
03.04.2021
Лучани
/
/
/
/
03.04.2021
Земун
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Вршац
/
/
/
/
10.04.2021
Ниш
/
/
/
/
10.04.2021
Београд
/
/
/
/
10.04.2021
Крагујевац
/
/
/
/
10.04.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
10.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
10.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
10.04.2021
Краљево
/
/
/
/
10.04.2021
Земун
/
/
/
/
10.04.2021
Ветерник
/
/
/
/
10.04.2021
Земун
/
/
/
/
14.04.2021
Шабац
/
/
/
/
14.04.2021
Ниш
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Суботица
/
/
/
/
14.04.2021
Лучани
/
/
/
/
14.04.2021
Земун
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Вршац
/
/
/
/
17.04.2021
Вршац
/
/
/
/
17.04.2021
Ниш
/
/
/
/
17.04.2021
Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Крагујевац
/
/
/
/
17.04.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
17.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
17.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Краљево
/
/
/
/
17.04.2021
Земун
/
/
/
/
17.04.2021
Ветерник
/
/
/
/
24.04.2021
Шабац
/
/
/
/
24.04.2021
Земун
/
/
/
/
24.04.2021
Ниш
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Суботица
/
/
/
/
24.04.2021
Лучани
/
/
/
/
24.04.2021
Земун
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Вршац
/
/
/
/
28.04.2021
Ниш
/
/
/
/
28.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Крагујевац
/
/
/
/
28.04.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
28.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
28.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Краљево
/
/
/
/
28.04.2021
Земун
/
/
/
/
01.05.2021
Шабац
/
/
/
/
01.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
01.05.2021
Земун
/
/
/
/
01.05.2021
Ниш
/
/
/
/
01.05.2021
Београд
/
/
/
/
01.05.2021
Београд
/
/
/
/
01.05.2021
Суботица
/
/
/
/
01.05.2021
Лучани
/
/
/
/
01.05.2021
Земун
/
/
/
/
05.05.2021
Земун
/
/
/
/
05.05.2021
Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Вршац
/
/
/
/
05.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
05.05.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
05.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
05.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Краљево
/
/
/
/
08.05.2021
Шабац
/
/
/
/
08.05.2021
Земун
/
/
/
/
08.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
08.05.2021
Земун
/
/
/
/
08.05.2021
Ниш
/
/
/
/
08.05.2021
Београд
/
/
/
/
08.05.2021
Београд
/
/
/
/
08.05.2021
Суботица
/
/
/
/
08.05.2021
Лучани
/
/
/
/
15.05.2021
Лучани
/
/
/
/
15.05.2021
Земун
/
/
/
/
15.05.2021
Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Вршац
/
/
/
/
15.05.2021
Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
15.05.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
15.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
15.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Шабац
/
/
/
/
19.05.2021
Краљево
/
/
/
/
19.05.2021
Земун
/
/
/
/
19.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
19.05.2021
Земун
/
/
/
/
19.05.2021
Ниш
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Суботица
/
/
/
/
22.05.2021
Суботица
/
/
/
/
22.05.2021
Лучани
/
/
/
/
22.05.2021
Београд
/
/
/
/
22.05.2021
Вршац
/
/
/
/
22.05.2021
Ниш
/
/
/
/
22.05.2021
Београд
/
/
/
/
22.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
22.05.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
22.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
29.05.2021
Шабац
/
/
/
/
29.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Краљево
/
/
/
/
29.05.2021
Земун
/
/
/
/
29.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
29.05.2021
Земун
/
/
/
/
29.05.2021
Ниш
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
П Назив клуба ОУ БП БH БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ВОЈВОДИНА22183160174357
2.ПАРТИЗАН2217418187355
3.ЦРВЕНА ЗВЕЗДА22165165155053
4.ЧУКАРИЧКИ ДОО22172362164653
5.РФК ГРАФИЧАР22161563234049
6.БРОДАРАЦ2211383733436
7.ЗЕМУН22104840291134
8.КИКЕР2210483733434
9.МЛАДОСТ228593335-229
10.ТЕЛЕОПТИК228592529-429
11.НАПРЕДАК2192103139-829
12.СПАРТАК2283113234-227
13.РАД2274113353-2025
14.РАДНИЧКИ2253142256-3418
15.ТСЦ2045113354-2117
16.ОФК ВРШАЦ2252152760-3317
17.ИНТЕРНАЦИОНАЛ2244142370-4716
18.АПОЛОН 42142152242-2014
19.МАЧВА2235141769-5214
20.РЕАЛ НИШ2234152250-2813
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БH: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

27 голова

Самед Баждар (ПАРТИЗАН)

23 гола

Александар Кахвић (РФК ГРАФИЧАР)

19 голова

Михаило Ивановић (ВОЈВОДИНА)

16 голова

Мирко Николашевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Алекса Прерадов (ТСЦ)

14 голова

Михајло Спасојевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Лука Лабан (НАПРЕДАК)

13 голова

Вук Лопушина (ЗЕМУН) Лукијан Абаџија (ВОЈВОДИНА) Немања Петровић (РАД) Јанко Јевремовић (ПАРТИЗАН)

11 голова

Лука Бошковић (РФК ГРАФИЧАР) Кадир Пепић (БРОДАРАЦ) Ђорђе Главинић (ОФК ВРШАЦ)

10 голова

Игњат Брајић (РФК ГРАФИЧАР)

9 голова

Марко Величковић (РЕАЛ НИШ) Лазар Милетић (КИКЕР) Вељко Ерић (ВОЈВОДИНА)

8 голова

Лазар Врекић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Давор Ракић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Никола Маринковић (КИКЕР) Страхиња Борисављевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Јован Мијатовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Урош Мрдаковић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Стефан Јанковић (СПАРТАК)

7 голова

Лазар Златановић (МЛАДОСТ) Матеја Бубањ (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Никола Лукић (ТЕЛЕОПТИК) Страхиња Стојановић (МЛАДОСТ)

6 голова

ЂОРЂЕ КОТЛАЈИЋ (НАПРЕДАК) Стефан Симин (СПАРТАК) Лука Бургић (РАДНИЧКИ) Лука Видовић (БРОДАРАЦ) Михајло Исаиловић (ПАРТИЗАН) Енсар Брахић (ТЕЛЕОПТИК) Лазар Миладиновић (ЗЕМУН) Димитрије Табаковић (БРОДАРАЦ) Михајло Чупић (ОФК ВРШАЦ) Урош Николић (ЗЕМУН) Никола Спасић (РЕАЛ НИШ) Михајло Милосавић (ПАРТИЗАН)

5 голова

АДМИР АДЕМИ (ЗЕМУН) Марко Станковић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Лука Сердар (ПАРТИЗАН) Стефан Костић (ЗЕМУН) Богдан Вељић (ПАРТИЗАН) Павле Огњеновић (РФК ГРАФИЧАР) Немања Трифуновић (ПАРТИЗАН) Лука Николић (РАД) Милош Бисенић (РЕАЛ НИШ)

4 гола

Петар Аранђеловић (РАДНИЧКИ) Александар Мартић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Матија Лекић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Душан Павловић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Матеја Стјепановић (ПАРТИЗАН) Урош Пауновић (ВОЈВОДИНА) Вељко Угриновић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Леонтије Васић (ТЕЛЕОПТИК) Јован Шљивић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Урош Миладиновић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Вук Шуман (МАЧВА) Никола Миличић (КИКЕР) Вељко Влашковић (АПОЛОН 4) Вања Копуновић (СПАРТАК) Милош Маљукан (СПАРТАК) Марко Пеливановић (МЛАДОСТ) Михајло Макивић (МАЧВА) Милорад Бекић (СПАРТАК) Давид Милићевић (НАПРЕДАК) Ђорђе Биберџић (АПОЛОН 4) Немања Тодоровић (РАДНИЧКИ) Момчило Свилар (ТСЦ)

3 гола

Данило Петковић (ОФК ВРШАЦ) Коста Веселиновић (РФК ГРАФИЧАР) Душан Смољан (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) АЛЕКСА ГАГИЋ (ВОЈВОДИНА) Борис Цветковић (ПАРТИЗАН) Урош Чејић (ОФК ВРШАЦ) Милош Дивац (МЛАДОСТ) Никола Милић (РАД) Стефан Лековић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Стефан Мелентијевић (РФК ГРАФИЧАР) Вељко Радовановић (МАЧВА) Немања Симовић (КИКЕР) Ђорђе Гордић (МЛАДОСТ) Вања Апостоловски (ВОЈВОДИНА) Андрија Лазаревић (ПАРТИЗАН) Милош Столић (АПОЛОН 4) Саво Марковић (МЛАДОСТ) Марио Крунц (ТСЦ) Јован Стублинчевић (БРОДАРАЦ) Веско Шћеповић (ТСЦ) Вељко Спасојевић (БРОДАРАЦ) Матеја Радоњић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Вељко Лолић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Алексеј Вукичевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Дејан Рајевић (АПОЛОН 4)

2 гола

Милош Поповић (ВОЈВОДИНА) Ерик Холо Нађ (ТСЦ) Милош Андрејић (РАДНИЧКИ) Јован Ерић (ЗЕМУН) Андреј Костић (АПОЛОН 4) Вукашин Клашња (КИКЕР) Вељко Милин (РАД) Матеја Тошић (АПОЛОН 4) Хамза Броња (СПАРТАК) Владислав Голдин (РФК ГРАФИЧАР) Петар Богдановић (МЛАДОСТ) Матија Стојановић (ПАРТИЗАН) Војин Серафимовић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Никола Зечевић (КИКЕР) Вукашин Стојановић (РАДНИЧКИ) Дејан Крстић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Немања Милетић (ТСЦ) Стефан Миладиновић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Бојан Ковачевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Марко Перишић (ТСЦ) Милан Мајсторовић (ВОЈВОДИНА) Огњен Мимовић (РФК ГРАФИЧАР) Данило Бојовић (КИКЕР) Борис Матић (РФК ГРАФИЧАР) Лука Дробњак (ВОЈВОДИНА) Вељко Радовановић (РАД) Матија Максимовић (МАЧВА) Данијел Коларић (СПАРТАК)

1 гол

Милош Савић (НАПРЕДАК) Данило Стаменковић (ТЕЛЕОПТИК) Вук Благојевић (ОФК ВРШАЦ) Јован Бракус (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Огњен Видовић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Урош Станар (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Филип Милојковић (КИКЕР) Немања Каличанин (МЛАДОСТ) Матеј Тривуновић (МАЧВА) Филип Грбић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Стефан Игњатовић (БРОДАРАЦ) Марко Вујетић (БРОДАРАЦ) Андреј Цвјетановић (БРОДАРАЦ) Богдан Јовановић (НАПРЕДАК) Милош Трњанац (ОФК ВРШАЦ) Младен Јовановић (МАЧВА) Керим Куртановић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Алекса Ивковић (НАПРЕДАК) Никола Пуношевац (НАПРЕДАК) Немања Благојевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Вељко Митић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Угљеша Николић (РЕАЛ НИШ) Вук Деспенић (ЗЕМУН) Вељко Чарапић (РАДНИЧКИ) Вук Крстић (ЗЕМУН) Петар Граоња (РФК ГРАФИЧАР) Милош Јовановић (РАД) Димитрије Аћимовић (ПАРТИЗАН) Вукашин Ђурђевић (РАД) Лазар Косовац (ТСЦ) Михаило Љумовић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Андреј Рупар (РАД) Лука Ђокић (МАЧВА) Матија Глушчевић (РФК ГРАФИЧАР) Халид Муса (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Павле Томић (НАПРЕДАК) Михаило Маџаревић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Николај Максимовић (РАД) Саша Кнежевић (ТЕЛЕОПТИК) Невен Елезовић (БРОДАРАЦ) Марко Амановић (ТЕЛЕОПТИК) Борис Огњановић (АПОЛОН 4) Лука Стојановић (РФК ГРАФИЧАР) Ратко Николић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Урош Саџак (РАДНИЧКИ) Алекса Јовановић (РФК ГРАФИЧАР) немања Видојевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Лука Лакићевић (АПОЛОН 4) Алекса Ћелић (ТЕЛЕОПТИК) Данијел Миленковић (НАПРЕДАК) Лазар Жакнић (РФК ГРАФИЧАР) Никола Букумира (КИКЕР) Вук Атанасијевић (БРОДАРАЦ) Алекса Матовић (КИКЕР) Никола Обућина (МЛАДОСТ) Милош Ђуровић (КИКЕР) Михајило Драгићевић (КИКЕР) Лука Танасијевић (АПОЛОН 4) Михаило Марковић (РАД) Василије Црнобрња (РАД) Алекса Бркљач (ТЕЛЕОПТИК) Синиша Тањга (ВОЈВОДИНА) Стефан Баћановић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Михајло Лакић (СПАРТАК) Јован Будаи (ТЕЛЕОПТИК) Ђорђе Кумрић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Димитрије Спасић (РАДНИЧКИ) Џенис Мулић (БРОДАРАЦ) Александар Стевановић (РАД) Павле Јанковић (РАДНИЧКИ) Ђорђе Миљковић (РЕАЛ НИШ) Михаило Лукић (МАЧВА) Никола Михајловић (КИКЕР) Павле Јоковић (ТЕЛЕОПТИК) Огњен Милићевић (ОФК ВРШАЦ) Лука Ступар (ТЕЛЕОПТИК) Дејан Ристић (АПОЛОН 4) Урош Булаић (ВОЈВОДИНА) Алекса Угреновић (КИКЕР) Огњен Миљевић (БРОДАРАЦ) Милан Тешановић (ЗЕМУН) Никола Крстић (РАД) Стефан Николић (ПАРТИЗАН)