Лига

Кадетска лига Србије 20/21

24.10.2020 13:00
Краљево
/
/
/
/
24.10.2020 10:00
Нови Београд
/
/
/
/
24.10.2020 15:00
Крушевац
/
/
/
/
24.10.2020 14:00
Бачка Топола
/
/
/
/
24.10.2020 11:00
Крагујевац
/
/
/
/
23.10.2020 11:00
Београд
/
/
/
/
25.10.2020 14:00
Ниш
/
/
/
/
25.10.2020 11:00
Павлиш
/
/
/
/
24.10.2020 15:00
Београд
/
/
/
/
24.10.2020 14:00
Земун
/
/
/
/
01.08.2020 11:00
Београд
11
0
3
0
02.08.2020 17:00
Београд
3
1
0
1
02.08.2020 15:30
Београд
2
0
2
0
01.08.2020 17:00
Ниш
1
2
1
2
02.08.2020 17:30
Земун
6
0
3
0
02.08.2020 11:00
Ветерник
3
1
1
0
02.08.2020 17:30
Земун
1
1
0
0
01.08.2020 17:00
Краљево
6
0
3
0
01.08.2020 17:00
Нови Београд
6
2
3
1
02.08.2020 13:00
Крушевац
1
1
0
1
08.08.2020 11:00
Шабац
1
1
0
0
08.08.2020 11:00
Крагујевац
1
2
0
1
08.08.2020 15:30
Београд
2
5
0
2
08.08.2020 17:00
Ниш
1
2
1
0
08.08.2020 10:00
Вршац
0
8
0
2
08.08.2020 12:30
Београд
1
1
0
1
08.08.2020 10:00
Земун
2
1
1
1
08.08.2020 13:00
Лучани
3
0
3
0
08.08.2020 11:00
Суботица
1
2
0
1
08.08.2020 10:00
Београд
0
2
0
0
12.08.2020 11:00
Београд
4
0
3
0
12.08.2020 10:00
Београд
2
0
1
0
12.08.2020 14:00
Ниш
3
2
1
1
12.08.2020 17:30
Земун
2
1
1
0
12.08.2020 11:00
Ветерник
3
0
0
0
12.08.2020 18:00
Земун
4
0
1
0
12.08.2020 17:00
Краљево
2
0
1
0
12.08.2020 13:00
Нови Београд
3
0
1
0
12.08.2020 13:00
Крушевац
3
0
1
0
12.08.2020 17:00
Бачка Топола
2
0
0
0
15.08.2020 11:00
Шабац
2
2
0
1
16.08.2020 15:30
Београд
2
1
0
0
16.08.2020 17:30
Ниш
0
2
0
2
16.08.2020 17:30
Вршац
0
2
0
1
16.08.2020 12:30
Београд
0
0
0
0
16.08.2020 10:00
Земун
0
0
0
0
15.08.2020 13:00
Лучани
3
4
1
3
16.08.2020 17:00
Суботица
0
1
0
1
16.08.2020 14:00
Београд
5
0
3
0
15.08.2020 10:00
Београд
0
0
0
0
22.08.2020 11:00
Београд
9
0
4
0
23.08.2020 10:00
Ниш
0
4
0
0
22.08.2020 17:30
Земун
1
2
1
0
22.08.2020 11:00
Ветерник
4
2
3
0
22.08.2020 17:30
Земун
5
0
3
0
22.08.2020 17:00
Краљево
5
2
2
1
22.08.2020 13:00
Нови Београд
3
1
1
1
22.08.2020 13:00
Крушевац
2
0
2
0
22.08.2020 17:00
Бачка Топола
4
4
1
1
22.08.2020 11:00
Крагујевац
6
0
2
0
26.08.2020 17:00
Шабац
2
1
0
0
27.08.2020 17:00
Ниш
3
1
3
0
26.08.2020 10:00
Вршац
5
2
4
1
26.08.2020 17:30
Београд
3
2
1
2
26.08.2020 14:00
Земун
0
1
0
1
26.08.2020 13:00
Лучани
4
0
3
0
26.08.2020 15:30
Суботица
0
4
0
2
26.08.2020 15:00
Београд
1
4
1
2
26.08.2020 10:00
Београд
3
1
1
0
26.08.2020 15:00
Београд
4
0
3
0
30.08.2020 13:00
Ниш
0
0
0
0
30.08.2020 17:30
Земун
1
4
0
3
30.08.2020 11:00
Ветерник
3
1
0
1
30.08.2020 17:30
Земун
2
0
1
0
29.08.2020 11:00
Краљево
2
1
2
0
30.08.2020 13:30
Нови Београд
1
2
0
1
30.08.2020 13:00
Крушевац
1
3
1
2
29.08.2020 15:30
Бачка Топола
5
6
1
5
30.08.2020 12:00
Крагујевац
0
1
0
0
30.08.2020 17:00
Београд
3
1
2
0
05.09.2020 16:30
Шабац
3
0
1
0
06.09.2020 17:00
Вршац
1
2
1
1
05.09.2020 13:30
Београд
2
0
0
0
05.09.2020 17:00
Земун
2
2
2
2
06.09.2020 13:00
Лучани
0
1
0
0
06.09.2020 15:00
Суботица
3
0
2
0
04.09.2020 17:00
Београд
4
0
2
0
05.09.2020 10:00
Београд
2
2
2
1
05.09.2020 15:00
Београд
4
2
1
1
06.09.2020 13:30
Ниш
2
1
0
0
12.09.2020 11:00
Београд
3
0
0
0
11.09.2020 13:00
Ветерник
4
0
3
0
11.09.2020 17:00
Земун
2
0
1
0
11.09.2020 17:00
Краљево
2
2
1
2
11.09.2020 10:00
Нови Београд
1
2
0
1
13.09.2020 12:00
Крушевац
0
2
0
0
13.09.2020 11:00
Бачка Топола
2
2
1
1
11.09.2020 11:00
Крагујевац
1
3
0
0
11.09.2020 10:30
Београд
0
2
0
1
13.09.2020 16:00
Ниш
2
1
1
1
20.09.2020 15:30
Шабац
1
2
1
1
19.09.2020 14:30
Београд
1
1
0
1
19.09.2020 17:00
Земун
1
0
1
0
19.09.2020 11:00
Лучани
1
0
0
0
19.09.2020 10:00
Суботица
4
1
3
1
20.09.2020 15:00
Београд
3
0
1
0
19.09.2020 10:00
Београд
7
0
3
0
20.09.2020 16:30
Београд
4
2
2
2
20.09.2020 14:00
Ниш
0
4
0
2
20.09.2020 11:15
Београд
1
1
0
1
27.09.2020 11:00
Ветерник
6
0
1
0
27.09.2020 16:00
Земун
1
1
0
1
26.09.2020 16:00
Краљево
0
1
0
0
26.09.2020 13:30
Нови Београд
1
1
0
1
27.09.2020 13:00
Крушевац
0
5
0
2
26.09.2020 11:00
Бачка Топола
2
7
1
5
26.09.2020 11:00
Крагујевац
2
0
1
0
26.09.2020 13:30
Београд
1
1
1
1
26.09.2020 16:00
Ниш
3
0
0
0
26.09.2020 11:00
Вршац
1
3
1
2
04.10.2020 14:00
Шабац
1
4
0
1
03.10.2020 11:00
Земун
5
3
1
0
03.10.2020 14:00
Лучани
2
0
2
0
04.10.2020 11:00
Суботица
1
1
0
1
03.10.2020 11:00
Београд
3
0
1
0
03.10.2020 14:00
Београд
2
0
0
0
03.10.2020 13:30
Београд
4
1
1
0
04.10.2020 13:00
Ниш
0
2
0
2
04.10.2020 12:00
Београд
1
3
1
0
04.10.2020 11:00
Ветерник
2
1
2
1
11.10.2020 12:30
Земун
3
0
0
0
10.10.2020 13:00
Краљево
0
1
0
0
10.10.2020 10:00
Нови Београд
1
0
1
0
11.10.2020 13:30
Крушевац
5
2
1
1
10.10.2020 15:00
Бачка Топола
0
2
0
1
10.10.2020 11:00
Крагујевац
0
0
0
0
12.10.2020 11:00
Београд
1
2
0
1
12.10.2020 11:00
Ниш
2
3
1
1
11.10.2020 15:00
Павлиш
1
1
0
0
10.10.2020 13:00
Београд
0
2
0
1
17.10.2020 11:00
Шабац
0
0
0
0
18.10.2020 14:00
Лучани
5
2
4
1
18.10.2020 13:00
Суботица
3
0
2
0
17.10.2020 13:00
Београд
3
1
2
1
17.10.2020 11:00
Београд
6
1
3
0
17.10.2020 11:00
Београд
3
0
2
0
18.10.2020 12:00
Ниш
0
1
0
0
17.10.2020 15:00
Београд
2
1
1
0
17.10.2020 11:00
Ветерник
3
0
2
0
17.10.2020 13:30
Земун
4
0
3
0
24.10.2020 13:00
Краљево
/
/
/
/
24.10.2020 10:00
Нови Београд
/
/
/
/
24.10.2020 15:00
Крушевац
/
/
/
/
24.10.2020 14:00
Бачка Топола
/
/
/
/
24.10.2020 11:00
Крагујевац
/
/
/
/
23.10.2020 11:00
Београд
/
/
/
/
25.10.2020 14:00
Ниш
/
/
/
/
25.10.2020 11:00
Павлиш
/
/
/
/
24.10.2020 15:00
Београд
/
/
/
/
24.10.2020 14:00
Земун
/
/
/
/
28.10.2020
Шабац
/
/
/
/
28.10.2020
Суботица
/
/
/
/
28.10.2020
Београд
/
/
/
/
28.10.2020
Београд
/
/
/
/
28.10.2020
Београд
/
/
/
/
28.10.2020
Земун
/
/
/
/
28.10.2020
Ветерник
/
/
/
/
28.10.2020
Земун
/
/
/
/
28.10.2020
Краљево
/
/
/
/
31.10.2020
Нови Београд
/
/
/
/
31.10.2020
Крушевац
/
/
/
/
31.10.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
31.10.2020
Крагујевац
/
/
/
/
31.10.2020
Београд
/
/
/
/
31.10.2020
Ниш
/
/
/
/
31.10.2020
Вршац
/
/
/
/
31.10.2020
Београд
/
/
/
/
31.10.2020
Земун
/
/
/
/
31.10.2020
Лучани
/
/
/
/
07.11.2020
Шабац
/
/
/
/
07.11.2020
Београд
/
/
/
/
07.11.2020
Београд
/
/
/
/
07.11.2020
Београд
/
/
/
/
07.11.2020
Ниш
/
/
/
/
07.11.2020
Земун
/
/
/
/
07.11.2020
Ветерник
/
/
/
/
07.11.2020
Земун
/
/
/
/
07.11.2020
Краљево
/
/
/
/
07.11.2020
Нови Београд
/
/
/
/
14.11.2020
Крушевац
/
/
/
/
14.11.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
14.11.2020
Крагујевац
/
/
/
/
14.11.2020
Београд
/
/
/
/
14.11.2020
Ниш
/
/
/
/
14.11.2020
Вршац
/
/
/
/
14.11.2020
Београд
/
/
/
/
14.11.2020
Лучани
/
/
/
/
14.11.2020
Суботица
/
/
/
/
21.11.2020
Шабац
/
/
/
/
21.11.2020
Суботица
/
/
/
/
21.11.2020
Лучани
/
/
/
/
21.11.2020
Земун
/
/
/
/
21.11.2020
Београд
/
/
/
/
21.11.2020
Вршац
/
/
/
/
21.11.2020
Ниш
/
/
/
/
21.11.2020
Београд
/
/
/
/
21.11.2020
Крагујевац
/
/
/
/
21.11.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
28.11.2020
Бачка Топола
/
/
/
/
28.11.2020
Крушевац
/
/
/
/
28.11.2020
Нови Београд
/
/
/
/
28.11.2020
Краљево
/
/
/
/
28.11.2020
Земун
/
/
/
/
28.11.2020
Ветерник
/
/
/
/
28.11.2020
Земун
/
/
/
/
28.11.2020
Ниш
/
/
/
/
28.11.2020
Београд
/
/
/
/
28.11.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Шабац
/
/
/
/
05.12.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Суботица
/
/
/
/
05.12.2020
Лучани
/
/
/
/
05.12.2020
Земун
/
/
/
/
05.12.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Вршац
/
/
/
/
05.12.2020
Ниш
/
/
/
/
05.12.2020
Београд
/
/
/
/
05.12.2020
Крагујевац
/
/
/
/
06.03.2021
Крагујевац
/
/
/
/
06.03.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
06.03.2021
Крушевац
/
/
/
/
06.03.2021
Нови Београд
/
/
/
/
06.03.2021
Краљево
/
/
/
/
06.03.2021
Земун
/
/
/
/
06.03.2021
Ветерник
/
/
/
/
06.03.2021
Земун
/
/
/
/
14.03.2021
Шабац
/
/
/
/
14.03.2021
Београд
/
/
/
/
14.03.2021
Београд
/
/
/
/
14.03.2021
Суботица
/
/
/
/
14.03.2021
Лучани
/
/
/
/
14.03.2021
Земун
/
/
/
/
14.03.2021
Београд
/
/
/
/
14.03.2021
Вршац
/
/
/
/
14.03.2021
Ниш
/
/
/
/
14.03.2021
Београд
/
/
/
/
20.03.2021
Београд
/
/
/
/
20.03.2021
Крагујевац
/
/
/
/
20.03.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
20.03.2021
Крушевац
/
/
/
/
20.03.2021
Нови Београд
/
/
/
/
20.03.2021
Краљево
/
/
/
/
20.03.2021
Земун
/
/
/
/
20.03.2021
Ветерник
/
/
/
/
20.03.2021
Земун
/
/
/
/
03.04.2021
Шабац
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Суботица
/
/
/
/
03.04.2021
Лучани
/
/
/
/
03.04.2021
Земун
/
/
/
/
03.04.2021
Београд
/
/
/
/
03.04.2021
Вршац
/
/
/
/
10.04.2021
Ниш
/
/
/
/
10.04.2021
Београд
/
/
/
/
10.04.2021
Крагујевац
/
/
/
/
10.04.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
10.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
10.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
10.04.2021
Краљево
/
/
/
/
10.04.2021
Земун
/
/
/
/
10.04.2021
Ветерник
/
/
/
/
10.04.2021
Земун
/
/
/
/
14.04.2021
Шабац
/
/
/
/
14.04.2021
Ниш
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Суботица
/
/
/
/
14.04.2021
Лучани
/
/
/
/
14.04.2021
Земун
/
/
/
/
14.04.2021
Београд
/
/
/
/
14.04.2021
Вршац
/
/
/
/
17.04.2021
Вршац
/
/
/
/
17.04.2021
Ниш
/
/
/
/
17.04.2021
Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Крагујевац
/
/
/
/
17.04.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
17.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
17.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
17.04.2021
Краљево
/
/
/
/
17.04.2021
Земун
/
/
/
/
17.04.2021
Ветерник
/
/
/
/
24.04.2021
Шабац
/
/
/
/
24.04.2021
Земун
/
/
/
/
24.04.2021
Ниш
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
24.04.2021
Суботица
/
/
/
/
24.04.2021
Лучани
/
/
/
/
24.04.2021
Земун
/
/
/
/
24.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Вршац
/
/
/
/
28.04.2021
Ниш
/
/
/
/
28.04.2021
Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Крагујевац
/
/
/
/
28.04.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
28.04.2021
Крушевац
/
/
/
/
28.04.2021
Нови Београд
/
/
/
/
28.04.2021
Краљево
/
/
/
/
28.04.2021
Земун
/
/
/
/
01.05.2021
Шабац
/
/
/
/
01.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
01.05.2021
Земун
/
/
/
/
01.05.2021
Ниш
/
/
/
/
01.05.2021
Београд
/
/
/
/
01.05.2021
Београд
/
/
/
/
01.05.2021
Суботица
/
/
/
/
01.05.2021
Лучани
/
/
/
/
01.05.2021
Земун
/
/
/
/
05.05.2021
Земун
/
/
/
/
05.05.2021
Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Вршац
/
/
/
/
05.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
05.05.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
05.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
05.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
05.05.2021
Краљево
/
/
/
/
08.05.2021
Шабац
/
/
/
/
08.05.2021
Земун
/
/
/
/
08.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
08.05.2021
Земун
/
/
/
/
08.05.2021
Ниш
/
/
/
/
08.05.2021
Београд
/
/
/
/
08.05.2021
Београд
/
/
/
/
08.05.2021
Суботица
/
/
/
/
08.05.2021
Лучани
/
/
/
/
15.05.2021
Лучани
/
/
/
/
15.05.2021
Земун
/
/
/
/
15.05.2021
Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Вршац
/
/
/
/
15.05.2021
Београд
/
/
/
/
15.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
15.05.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
15.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
15.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Шабац
/
/
/
/
19.05.2021
Краљево
/
/
/
/
19.05.2021
Земун
/
/
/
/
19.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
19.05.2021
Земун
/
/
/
/
19.05.2021
Ниш
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Београд
/
/
/
/
19.05.2021
Суботица
/
/
/
/
22.05.2021
Суботица
/
/
/
/
22.05.2021
Лучани
/
/
/
/
22.05.2021
Београд
/
/
/
/
22.05.2021
Вршац
/
/
/
/
22.05.2021
Ниш
/
/
/
/
22.05.2021
Београд
/
/
/
/
22.05.2021
Крагујевац
/
/
/
/
22.05.2021
Бачка Топола
/
/
/
/
22.05.2021
Крушевац
/
/
/
/
29.05.2021
Шабац
/
/
/
/
29.05.2021
Нови Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Краљево
/
/
/
/
29.05.2021
Земун
/
/
/
/
29.05.2021
Ветерник
/
/
/
/
29.05.2021
Земун
/
/
/
/
29.05.2021
Ниш
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
29.05.2021
Београд
/
/
/
/
П Назив клуба ОУ БП БH БИ ДГ ПГ ГР Б
1.ЧУКАРИЧКИ ДОО14112141103135
2.ВОЈВОДИНА14112141152635
3.ПАРТИЗАН149414163531
4.ЦРВЕНА ЗВЕЗДА1494141103131
5.РФК ГРАФИЧАР14100443162730
6.БРОДАРАЦ148152623325
7.ТЕЛЕОПТИК147342221124
8.МЛАДОСТ146352521421
9.РАД146352531-621
10.КИКЕР146262425-120
11.НАПРЕДАК146172126-519
12.ЗЕМУН145272221117
13.СПАРТАК145182325-216
14.РЕАЛ НИШ143381929-1012
15.ТСЦ142572438-1411
16.ИНТЕРНАЦИОНАЛ143291438-2411
17.ОФК ВРШАЦ1431101636-2010
18.РАДНИЧКИ143110937-2810
19.МАЧВА142481046-3610
20.АПОЛОН 41422101528-138
П: Позиција, ОУ: Одигране утакмице, БП: Број победа, БH: Број нерешених, БИ: Број изгубљених, ДГ: Дати голови, ПГ: Примљени голови, ГР: Гол разлика, Б: Бодови

19 голова

Александар Кахвић (РФК ГРАФИЧАР)

17 голова

Самед Баждар (ПАРТИЗАН)

13 голова

Алекса Прерадов (ТСЦ)

12 голова

Михаило Ивановић (ВОЈВОДИНА)

11 голова

Лука Лабан (НАПРЕДАК)

10 голова

Јанко Јевремовић (ПАРТИЗАН) Немања Петровић (РАД)

9 голова

Вук Лопушина (ЗЕМУН) Марко Величковић (РЕАЛ НИШ) Вељко Ерић (ВОЈВОДИНА) Кадир Пепић (БРОДАРАЦ) Михајло Спасојевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО)

8 голова

Лазар Милетић (КИКЕР) Давор Ракић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

7 голова

Лука Бошковић (РФК ГРАФИЧАР) Никола Лукић (ТЕЛЕОПТИК) Лукијан Абаџија (ВОЈВОДИНА) Мирко Николашевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА)

6 голова

Димитрије Табаковић (БРОДАРАЦ) Страхиња Стојановић (МЛАДОСТ) Стефан Симин (СПАРТАК) Страхиња Борисављевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Јован Мијатовић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Ђорђе Главинић (ОФК ВРШАЦ) Урош Мрдаковић (ЧУКАРИЧКИ ДОО)

5 голова

Игњат Брајић (РФК ГРАФИЧАР) Лука Николић (РАД) Стефан Јанковић (СПАРТАК) Никола Маринковић (КИКЕР) Никола Спасић (РЕАЛ НИШ) Павле Огњеновић (РФК ГРАФИЧАР)

4 гола

Урош Николић (ЗЕМУН) Урош Миладиновић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Урош Пауновић (ВОЈВОДИНА) Јован Шљивић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Леонтије Васић (ТЕЛЕОПТИК) Михајло Чупић (ОФК ВРШАЦ) Милош Бисенић (РЕАЛ НИШ) Вељко Влашковић (АПОЛОН 4) Енсар Брахић (ТЕЛЕОПТИК) Лазар Врекић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Милош Маљукан (СПАРТАК)

3 гола

Давид Милићевић (НАПРЕДАК) Лазар Миладиновић (ЗЕМУН) Александар Мартић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Вељко Радовановић (МАЧВА) Стефан Мелентијевић (РФК ГРАФИЧАР) Стефан Костић (ЗЕМУН) Немања Симовић (КИКЕР) Вук Шуман (МАЧВА) Ђорђе Гордић (МЛАДОСТ) Јован Стублинчевић (БРОДАРАЦ) Лазар Златановић (МЛАДОСТ) Борис Цветковић (ПАРТИЗАН) Никола Милић (РАД) Марко Станковић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Марко Пеливановић (МЛАДОСТ) Милош Столић (АПОЛОН 4) Милорад Бекић (СПАРТАК) Вања Копуновић (СПАРТАК) Душан Смољан (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Саво Марковић (МЛАДОСТ) Момчило Свилар (ТСЦ) АДМИР АДЕМИ (ЗЕМУН) Лука Бургић (РАДНИЧКИ)

2 гола

Матеја Радоњић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Вељко Спасојевић (БРОДАРАЦ) Ерик Холо Нађ (ТСЦ) Никола Миличић (КИКЕР) Ђорђе Биберџић (АПОЛОН 4) Матија Лекић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Немања Тодоровић (РАДНИЧКИ) Вељко Милин (РАД) ЂОРЂЕ КОТЛАЈИЋ (НАПРЕДАК) Данило Петковић (ОФК ВРШАЦ) Петар Богдановић (МЛАДОСТ) Владислав Голдин (РФК ГРАФИЧАР) Лука Сердар (ПАРТИЗАН) Данило Бојовић (КИКЕР) Лука Дробњак (ВОЈВОДИНА) Стефан Лековић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Вељко Угриновић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Милош Дивац (МЛАДОСТ) Стефан Миладиновић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Војин Серафимовић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Бојан Ковачевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Лука Видовић (БРОДАРАЦ) Урош Чејић (ОФК ВРШАЦ) Матеја Бубањ (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Матеја Стјепановић (ПАРТИЗАН) Дејан Крстић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Веско Шћеповић (ТСЦ) Богдан Вељић (ПАРТИЗАН) Алексеј Вукичевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Милан Мајсторовић (ВОЈВОДИНА)

1 гол

Никола Крстић (РАД) Марио Крунц (ТСЦ) Никола Михајловић (КИКЕР) Михајло Макивић (МАЧВА) Огњен Милићевић (ОФК ВРШАЦ) Павле Јанковић (РАДНИЧКИ) Вукашин Клашња (КИКЕР) АЛЕКСА ГАГИЋ (ВОЈВОДИНА) Алекса Угреновић (КИКЕР) Немања Милетић (ТСЦ) Дејан Рајевић (АПОЛОН 4) Матеја Тошић (АПОЛОН 4) Огњен Миљевић (БРОДАРАЦ) Михаило Лукић (МАЧВА) Стефан Николић (ПАРТИЗАН) Милош Савић (НАПРЕДАК) Данило Стаменковић (ТЕЛЕОПТИК) Вук Благојевић (ОФК ВРШАЦ) Вукашин Стојановић (РАДНИЧКИ) Урош Станар (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Немања Каличанин (МЛАДОСТ) Марко Перишић (ТСЦ) Филип Грбић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Стефан Игњатовић (БРОДАРАЦ) Марко Вујетић (БРОДАРАЦ) Богдан Јовановић (НАПРЕДАК) Милош Поповић (ВОЈВОДИНА) Младен Јовановић (МАЧВА) Керим Куртановић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Павле Јоковић (ТЕЛЕОПТИК) Вељко Радовановић (РАД) Вељко Чарапић (РАДНИЧКИ) Матија Стојановић (ПАРТИЗАН) Душан Павловић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Лука Ђокић (МАЧВА) Хамза Броња (СПАРТАК) Михајло Милосавић (ПАРТИЗАН) Матија Глушчевић (РФК ГРАФИЧАР) Халид Муса (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Борис Матић (РФК ГРАФИЧАР) Андреј Рупар (РАД) Алекса Ивковић (НАПРЕДАК) Никола Пуношевац (НАПРЕДАК) Саша Кнежевић (ТЕЛЕОПТИК) Борис Огњановић (АПОЛОН 4) Марко Амановић (ТЕЛЕОПТИК) Михајло Исаиловић (ПАРТИЗАН) Ратко Николић (ИНТЕРНАЦИОНАЛ) Алекса Јовановић (РФК ГРАФИЧАР) немања Видојевић (ЦРВЕНА ЗВЕЗДА) Лука Лакићевић (АПОЛОН 4) Немања Благојевић (ЧУКАРИЧКИ ДОО) Алекса Ћелић (ТЕЛЕОПТИК) Петар Аранђеловић (РАДНИЧКИ) Никола Обућина (МЛАДОСТ) Угљеша Николић (РЕАЛ НИШ) Лука Танасијевић (АПОЛОН 4) Михаило Марковић (РАД) Андреј Костић (АПОЛОН 4) Алекса Бркљач (ТЕЛЕОПТИК) Коста Веселиновић (РФК ГРАФИЧАР) Синиша Тањга (ВОЈВОДИНА) Михајло Лакић (СПАРТАК) Димитрије Аћимовић (ПАРТИЗАН) Никола Зечевић (КИКЕР) Јован Будаи (ТЕЛЕОПТИК) Лазар Косовац (ТСЦ) Огњен Мимовић (РФК ГРАФИЧАР) Вања Апостоловски (ВОЈВОДИНА) Александар Стевановић (РАД)