СЕМИНАР СУДИЈА И ПОСМАТРАЧА СУЂЕЊА СУПЕР И ПРВЕ ЛИГЕ ЗА ЖЕНЕ

01.08.2022.

Семинар судија и посматрача суђења Супер и Прве лиге за жене биће одржан у Крагујевцу, хотел „Шумарице“, у складу са следећим распоредом и сатницом:

 

Судије     

  07.08.2022

долазак        до 14ч             Хотел „Шумарице „Крагујевац

14:30-15:15      ручак

16:00-16:15     отварање семинара                          – Судијска комисија ФСС

16:15-17:15     УЕФА/ФСС РАП                                    – Ана Минић/Марко Поповић

17:15-17:30     видео тест                                             – Судијска комисија ФСС

17:45-18:30      физичка припрема судија                -Милован Ристић

18:45-19:30      тест ПФИ

20:15-21:00        вечера

 

08.08.2022

07:00-09:00       доручак

од 07:00            лекарски преглед                       -Здравствена комисија ФСС

08:00-10:30       провера физичке спремности  -Комисија за проверу физичке спремности

11:15-12:15       радионица-рад по групама       -Ана Минић/Марко Поповић

12:30-12:45       Правило 11 офсајд

13:00-13:15       Затварање семинара                   -Судијска комисија ФСС

13:15-14:00       Ручак

 

Посматрачи          

07.08.2022

до 14ч              долазак посматрача                      Хотел“Шумарице“ Крагујевац

14:00-14:30     лекарски преглед                         Здравствена комисија ФСС

14:30-15:15     ручак

16:00-16:15     отварање семинара                   Судијска комисија ФСС

16:15-17:15      УЕФА/ФСС РАП                            Ана Минић/Марко Поповић

17:15-17:30      видео тест

17:45-18:30     Упутсво за рад посматрача        Судијска комисија ФСС

18:45-19:30       Тест ПФИ

19:30-19:45       Затварање семинара

20:15-21:00       вечера

 

ЗДРAВСТВEНИ ПРEГЛEДИ

Судије ће oбaвити лекaрске прегледе нa дaн прoвере физичких нoрми у хотелу „Шумарице“ и тo интернистичкo – кaрдиoлoшки преглед и прoверу видa. Неoпхoднo је дa судије дoнесу oснoвне лaбoрaтoријске aнaлизе (биoхемијa).