СЕМИНАР СУДИЈА И ПОСМАТРАЧА СУЂЕЊА СУПЕР И ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈА ЗА ЖЕНЕ

21.02.2023.

 

Семинар судија и посматрача суђења Супер и Прве лиге Србија за жене биће одржани у СЦ ФСС у Старој Пазови, и то судија 26 и 27.02.2023, а посматрача суђења 26.02.2023.

Распоред и сатница семинара:

Судије -26.02.2023  
Долазак до 12ч СЦ ФСС-Стара Пазова
12:30ч – 13:30ч Практичан рад на терену
14:30ч – 15:15ч Ручак
16:00ч – 16:15ч Отварање семинара
16:15ч – 17:15ч УЕФА РАП
17:30ч – 18:30ч Тест ПФИ
18:45ч – 19:00ч Видео тест
19:00ч – 19:30ч Физичка припрема судија-едукација
19:30 Вечера
Судије- 27.02.2023  
07:00ч – 09:00ч Доручак
Од 07:30ч Лекарски прегледи
08:30ч – 11:00ч Провера физичке спремности
11:45ч – 12:45ч Анализа суђења у јесењој полусезони
13:00ч – 14:00ч Практични савети-едукација
14:00ч – 15:00ч Ручак

 

Посматрачи- 26.02.2023  
Долазак до 14ч СЦ ФСС Стара Пазова
14:30ч – 15:15ч Ручак
16:00ч – 16:15ч Отварање семинара
16:15ч – 17:15ч УЕФА РАП
17:30ч – 18:30ч Тест ПФИ
18:45ч – 19:00ч Видео тест
19:00ч – 19:30ч Анализа рада посматрача у јесењој полусезони
19:30ч Вечера

 

ЗДРAВСТВEНИ ПРEГЛEДИ

Судије ће oбaвити лекaрске прегледе нa дaн прoвере физичких нoрми у СЦ ФСС и тo интернистичкo – кaрдиoлoшки преглед и прoверу видa. Неoпхoднo је дa судије дoнесу oснoвне лaбoрaтoријске aнaлизе (биoхемијa).