СЕМИНАР СУДИЈА И ПОСМАТРАЧА ПРВЕ И ДРУГЕ ФУТСАЛ ЛИГЕ

26.09.2023.

Семинар судија и посматрача суђења Прве и друге футсал лиге биће одржан у Старој Пазови, 28.9.2023. у складу са следећим распоредом и сатницом:

до 9.00 Пријављивање судија и посматрача

9.00 -9.30  Лекарски прегледи9.30 Провера физичке спремности судија / Попуњавање комета за посматраче

10.15 Измена правила игре11.00 Провера теоретске спремности судија и посматрача11.45 Саопштавање резултата

ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ: Судије ће обавити лекарске прегледе на дан провере физичких норми и то интернистичко-кардиолошки преглед и проверу вида. Неопходно је да судије донесу основне лабораторијске анализе ( биохемија).

Судије и посматрачи суђења Прве и Друге футсал лиге плaћaју члaнaрину зa финaнсирaње семинaрa у следећим изнoсимa:

СУДИЈE – 50%  судијске таксе за Прву футсал лигу

ПОСМАТРАЧИ СУЂЕЊА – 50%  таксе  посматрача суђења за Прву футсал лигу

Износ чланарине уплатити на жиро рачун ФС Србије број 325- 9500600035914-75 с позивом на број : 651/06, ОТП банка са назнаком чланарина за семинар и доказ о уплати дати приликом  доласка и пријављивања на семинар.