Treneri

Obrazovni centar Fudbalskog saveza Srbije

Od samih početaka rada sa fudbalerima javila se potreba za obrazovanjem svih aktera fudbalskog sporta (treneri, igrači, sportski radnici, …).

Veoma rano se ustanovila povezanost između postizanja rezultata sa veštinom i znanjem trenera koji su direktno učestvovali u radu sa igračima.

U početku su se znanja sticala iskustvom i razgovorima sa kolegama iz različitih sredina koji su imali privilegiju da posmatraju trenažni proces pojedinih autoriteta iz fudbalski razvijenijih zemalja ili čak, sakupljanjem određenog pisanog materijala koji je ”išao iz ruke u ruku” trenera koji su bili zainteresvoani za stručni rad.

Obrazovanje trenera se organizovalo na taj način što su treneri nakon završene igračke karijere upisivali škole pri Fakultetima sporta i tako su sticali neophodno znanje za posao koji se nalazio pred njima. Prva trenerska škola na prostoru bivše Jugoslavije osnovana je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Beogradu i ona je iznedrila veliki broj stručnjaka koji su obeležili jugoslovenski fudbal.

Nakon tog perioda i želje UEFA-e da objedini i usmerava razvoj fudbalskog sporta na teritoriji čitave Evrope, osniva se jedinstveni Program rada koji je pod direktnim upravljanjem JIRA Panela ”oivičenog” UEFA trenerskom konvencijom.

Škola za obrazovanje fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Srbije, osnovana je 2002 godine, kao organizaciona jedinica Fudbalskog saveza Srbije i Crne Gore, sa zadatkom obrazovanja trenera u fudbalu, po konvenciji UEFA, čiji je potpisnik i (u tom periodu) Fudbalski savez Srbije i Crne Gore.

Škola je sa svim kursevima koje je organizovala, u periodu od osnivanja do danas, doživela je nekoliko organizacionih i kadrovskih transformacija. Zemlja u kojoj je osnovana i započela sa radom se u međuvremenu promenila (otcepljenje Crne Gore 2006. godine i politički problemi sa Kosovom) tako da danas radi samo i isključivo u okviru Fudbalskog saveza Srbije. Te promene su uticale i na kadrovske promene, ali bez obzira na sve turbulencije, obrazovanje trenera je stalno napredovalo u smislu otvaranja novih Programa, usavršavanja nastavnih planova, poboljšanja nastavnog kadra, nivoa informacija i osavremenjivanja administrativno-materijalnih uslova za rad.

Fudbalski savez Srbije i Crne Gore je od 2002. do 2004. godine sarađivao sa Višom školom za trenere. Obrazujući grupe polaznika ”B” i ”A” nivoa, pod mentorstvom UEFA, škola je u tom periodu, dobila dozvolu da samostalno vrši obrazovanje trenera i izdavanje diploma i licenci.

Značajna godina za obrazovanje trenera bila je 2005. Tada je škola prvi put dobila mogućnost za obrazovanje grupe UEFA ”PRO” nivoa. Prvi mentor ”PRO” nivoa bio je iz Češke Republike Prof. dr. Jozef Vengloš. Nakon uspešno realizovanog nastavnog procesa, oktobra 2006. godine, izdate su prve diplome i licence UEFA ”PRO” nivoa u Fudbalskom savezu Srbije, kao punopravnom članu UEFA ”JIRA Komiteta”.

U tom periodu, a kao podrška razvoju stručne misli na prostoru Republike Srbije, u programima ”PRO” nivoa, kao predavači, učestvovala su poznata trenerska imena iz inostranstva: Marčelo Lipi, Alberto Zakeroni, Havijer Klemente, Franko Ferara, Hoze Luis Serano, Jirgen Reber, Valter Zenga, Roberto Manćini, Ivan Vucov, Viktor Selijanov, Mikele Ećari, Karlos Keiroš, Alberto Zakeroni i mnogi drugi.

Od naših trenera zapažena predavanja održali su: Ljubiša Tumbaković, Ljupko Petrović, Miljan Miljanić, Tomislav Ivić, Milorad Kosanović, Slobodan Santrač, Ilija Petković, Siniša Mihajlović, Miloljub Ostojić, Slavoljub Muslin, Miroslav Đukić, Radomir Antić, Radovan Ćurčić i mnogi drugi.

Funkciju Direktora škole od njenog osnivanja do današnjih dana obavljali su: Miljan Miljanić, Ljupko Petrović, Milovan Đorić, Milorad Kosanović i Dušan Savić.

U januaru 2014. godine, IO FSS proglašava Centar za edukaciju fudbalskih trenera, koji nastupa kao organizaciona jedinica FSS pod novim imenom, savremenijom organizacijom, novim programima, upravljačkim funkcijama, …

Nakon nekoliko godina rada u takvom formatu dolazi do još većeg povećanja svesti i razumevanja potrebe za obrazovanjem fudbalskih trenera od strane čelnih ljudi Fudbalskog saveza Srbije. Tako da se od 2017. godine pokreće inicijativa za još ozbiljnijim usavršavanjem UEFA programa, ali i planiranje još nekoliko programa za potrebe fudbalskog sporta.

Danas, Fudbalski savez Srbije poseduje sertifikat za obrazovanje trenera po programu UEFA ”JIRA Panela” za trenerske ”B”, ”A” i ”PRO” nivoe, ali i specijalističke licence za trenere mlađih kategorija, futsala i trenere golmana. Svaki od dobijenih nivoa omogućuje nosiocima stečenih diploma i licenci, da obavljaju delatnost fudbalskih trenera, na celokupnoj teritoriji koje pokriva Evropska fudbalska organizacija (UEFA).

Pored dozvole za rad na prostoru evropskog fudbala, Obrazovni centar Fudbalskog saveza Srbije obrazuje i za potrebe razvoja fudbalskog sporta, obrazuje i nacionalne trenere za ”D” i ”C” nivoe kao i nacionalne specijalističke nivoe za kondicione trenere, nacionalne futsal trenere i nacionalne trenere za ženski fudbal.

Stručno veće kao vrhovno telo upravljanja Obrazovnim centrom sastavljeno je od vrhunskih stručnjaka koji su svoje znanje i veštine sticali na našim i prostorima svetskog fudbala i oni svojim autoritetom i iskustvom usmeravaju obrazovanje trenerskog kadra: Ljubiša Tumbaković, Slavoljub Muslin, Zoran Filipović, Slobodan Pavković i Dejan Ilić.

Pored Stručnog veća nastavom direktno upravlja Nastavno veće Centra, kao i Direktor centra uz tri menadžera obrazovanja i jednog administrativca.

U narednom periodu očekuje se bliska saradnja sa Trenerskom organizacijom i akreditovanim ustanovama (koje takođe rade na obrazovanju trenera, ali bez podrške UEFA-e) na permanentnom obrazovanju trenera na svim nivoima.

Strateški planovi za naredni period Obrazovnog centra su:

Osnivanje novih Programa koji bi upotpunili prostor koji je značajan segmet fudbalskog sporta;

Pokrenuti izdavačku delatnost Obrazovnog centra i na taj način upotpuniti prostor koji je neophodan za razvoj struke;

Obezbediti infrastrukturne uslove za realizaciju nastave (osnivanje Obrazovnog centra).

Sa željom da svi sadašnji i budući stručnjaci svojim primerom i nivoom stečenog znanja doprinesu razvoju fudbalskog sporta i da svoju posvećenost, ljubav i strast prema fudbalu svakodnevno dokazuju radeći na terenu sa decom, mladima i seniorima različitog nivoa, i da tom prilikom budu uzori pojedincima i društvu u celini, rukovodstvo Obrazovnog centra želi sreću svim akterima fudbalske igre.