ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КЛУБОВЕ И ТРЕНЕРЕ

11.08.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ КЛУБОВИМА, ТРЕНЕРИМА

По Правилнику о стручном раду ФСС (2020), наведена је квалификациона структура тренера различитих профила и обавезе клубова за добијање дозвола за рад тренера, како следи:

Квалификациона структура и обавезан број тренера за такмичарску сезону, одређује се, према степену такмичења у коме се такмичи први тим одговарајућег клуба и то :

 

1.Клубови Супер лиге Србије (I сениорски ранг такмичења) :

Морају имати закључен професионални уговор или радни однос са

спортским руководиоцима и тренерима.

 

 I сениорски тим :

 а) Спортски/технички директор – сертификат спортски менаџмент ПРО клуба

б) Шеф стручног штаба – UEFA/ФСС PRO лиценца,

 ц)  I тренер асистент – UEFA A лиценцом,

д) II тренер асистент – UEFA A лиценца или тренер специјалиста физичке

припреме – ФСС лиценца

  е) тренер специјалиста за рад са голманима – UEFA А GK лиценца

 

Клубови Супер лиге Србије, морају имати тимове млађих категорија играча као и одређену квалификациону структуру тренера и то :

 

oТимове узрасних категорија У-19 /  У 17 / У 15 / У 13 у редовном такмичењу,

а)  Директор омладинске школе/академије са UEFA  PRO/ А Elite Youth лиценцом,

 б)  Тренере узрасних категорија играча, чија квалификација зависи од степена такмичења тима (Члан 30.),

ц)  Тренера специјалисту за рад са голманима UEFA B GK  лиценца,

д)  Тренера специјалисту физичке припреме – ФСС лиценца.

2. Клубови Прве лиге Србије (II сениорски ранг такмичења)

Морају имати закључен професионални уговор или радни однос са

спортским руководиоцима и тренерима.

 I сениорски тим :

 а) Шеф стручног штаба – UEFA/ФСС PRO лиценца,

 б)  I тренер асистент – UEFA А лиценцом,

ц) II тренер асистент – UEFA А лиценца или тренер специјалиста физичке

припреме – ФСС лиценца

д) тренер специјалиста за рад са голманима – UEFA  А GK лиценца

 

Клубови Прве лиге Србије, морају имати тимове млађих категорија играча као и одређену квалификациону структуру тренера и то :

oТимове узрасних категорија  У-19 / У 17 / У 15 / У 13 у редовном такмичењу,

а)  Директор омладинске школе/академије са UEFA PRO/ A Elite Youth

лиценцом,

 б)  Тренере узрасних категорија играча, чија квалификација зависи од степена такмичења тима (Члан 31.),

ц)  Тренера специјалисту за рад са голманима UEFA B GK  лиценца,

д)  Тренера специјалисту физичке припреме – ФСС лиценца.

3. Клубови лига територијалних савеза – Српске лиге (III сениорски ранг

такмичења)

Морају имати закључен уговор о стручном ангажовању тренера

 

 I сениорски тим :

 а)  Шеф стручног штаба – UEFA  А лиценца,

 б) Тренер асистент – UEFA B лиценцом

ц) Тренер специјалиста за рад са голманима – UEFA B GK

 

Клубови лига територијалних ФС, морају имати тимове омладинских категорија играча, као и одређену квалификациону структуру тренера и то :

o Минимум 3 (три) од тимова узрасних категорија  У-19 / У 17 / У 15 / У 13 у редовном такмичењу,

 

 а)  Тренере узрасних категорија играча, чија квалификација зависи од степена такмичења тима (Члан 31.),

 

б)  Тренера специјалисту за рад са голманима  UEFA  B  GK  лиценца,

 

 1. 4. Клубови зонских лига (IV ранг такмичења)

 I сениорски тим :

     а)  Тренер – UEFA / ФСС B лиценца,

     б)  Тренер асистент – UEFA / ФСС C лиценца

 

Клубови зонских лига, морају имати тимове омладинских категорија играча, као и одређену квалификациону структуру тренера и то :

o Минимум 1 (један) од тимова узрасних категорија  У19/У17/У15/У13/У10 у редовном такмичењу,

 

     а)  Тренера узрасне категорија играча, чија квалификација зависи од степена такмичења тима (Члан 31),

 

 1. 5. Клубови

     – окружних – подручних лига (V и остали нижи рангови такмичења)

 I сениорски тим :

–    Тренер –  UEFA / ФСС C лиценцом

 

 1. Клубови Супер лиге Србије за жене ( I ранг такмичења)

 I сениорски тим :

 а)  Шеф стручног штаба – UEFA А лиценцом

 б)  Тренер асистент  – UEFA B лиценцом

ц)  Тренер специјалиста за рад са голманима – ФСС ГК  лиценца

Млади тим :

           Тренер са UEFA B лиценцом

 

 1. Клубови Прве лиге Србије за жене ( II ранг такмичења)

 I сениорски тим :

а) Шеф стручног штаба – UEFA B лиценцом

б) Тренер асистент  – UEFA / ФСС C лиценцом

Млади тим :

           Тренер са UEFA C / ФСС Ц / ФСС Д лиценцом

 

 1. Клубови Друге лиге за жене „Север“, „Центар“, „Запад“ и „Југ“(III ранг так.)

 I сениорски тим :

Тренер са UEFA / ФСС  C  лиценцом

 

 1. Клубови Прве ФУТСАЛ лиге Србије

Тренер са  UEFA B Futsal лиценцом

 

 

 1. Клубови Друге ФУТСАЛ лиге Србије

         Тренер са UEFA B Futsal лиценцом

 

 1. Клубови територијалних футсал лига Србије

Тренер са ФСС футсал лиценцом

 

                                                           Члан 30.

 

Квалификациона структура тренера, у зависности од ранга такмичења тимова омладинских категорија како следи :

 

 1. Клубови Омладинске/Кадетске лиге ФСС, (I омладински ранг такмичења)

Морају имати закључен професионални уговор или радни  однос са тренерима.

 

 • У-19 – Тренер са UEFA A Elite Youth лиценцом
 • У-17 – Тренер са UEFA A Elite Youth лиценцом
 • Тренер специјалиста за рад са голманима – UEFA B GK лиценца

 

 1. Клубови лига територијалних ФС (II омладински ранг такмичења)

 

 –  У-19  –   Тренер са UEFA B Youth лиценцом

–  У-17  –   Тренер са UEFA B Youth лиценцом

–  У-15     Тренер са UEFA B Youth  лиценцом

–  У-13     Тренер са UEFA B лиценцом

–  У-10  –   Тренер са UEFA C / ФСС Д лиценцом

 

3.Клубови осталих лига нижих рангова такмичења

 

Тренер са UEFA C / ФСС Ц / ФСС Д лиценцом

 

                                                           Члан 31.

 

За прилагођавање броја и квалификационе структуре тренера као обавеза клуба, по овом Правилнику, предвиђен је рок од 3 године (од такмичарске 2023/24 сезоне).

У том временском периоду (2020 год. – 2023 год.) дозволе за рад тренерима који не испуњавају ову квалификациону структуру, издаваће се по одредбама предходног Правилника .

 

                    ПРИЈАВЕ ТРЕНЕРА – КАНДИДАТА ЗА КУРСЕВЕ ЕДУКАЦИЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦЕФТ ФСС ЗА 2021 / 2022. ГОДИНУ:

 • УЕФА ПРО
 • ФСС ПРО
 • УЕФА А
 • УЕФА А Елит Јут
 • УЕФА Б Јут
 • ФСС – Физичка припрема

Планирани почетак курсева – октобар/новембар  2021.

Сви заинтеровани тренери – кандидати, могу аплицирати доставом докумената :

пријава – доступна на сајту ФСС и

СV – са акцентом на тренерску каријеру,

– документацију  (потврде клубова)  о додатних критеријума

на маил ЦЕФТА :    [email protected]     do 31.08.2021.

 

Општи и додатни услови за похађање курсева различитих профила / нивоа едукације, дефинисани су Конвенцијом УЕФА и Правилником ФСС.

 

Члан 13.

 

Поред општих услова, тренер – кандидат мора испуњавати ДОДАТНЕ КРИТЕРИЈУМЕ (приложити потребну документацију) за диплому/сертификат УЕФА/ФСС едукације:

 

Додатни критеријуми за ниво – UEFA PRO,  ФСС сертификат ПРО :

 • Валидна UEFA  А лиценца,
 • Најмање 1 (једну) годину рада са UEFA  А лиценцом и то:
  1. у фудбалском клубу  у својству шефа стручног штаба сениора (за III ранг такмичења),
  2. у фудбалском клубу у својству тренера асистента сениора ( I или II ранг такмичења),
  3. у репрезентативној А или У-21  селекцији, у својству  тренера првог асистента,
  4. у репрезентативним или клубским селекцијама омладинског – елитног нивоа у својству шефа стручног штаба,
 • тренери кандидати са професионалном – интернационалном играчком каријером (мин. 7 година), директно по успешно окончаном курса добијају UEFA PRO диплому/лиценцу,
 • тренери кандидати, без професионалне – интернационалне играчке каријере, по окончању курса добијају ФСС ПРО сертификат/лиценцу, који им омогућава рад у професионалним лигама ФС Србије у функцији шефа стручног штаба, а уколико 1 (једну) годину испуне овај услов, могу аплицирати за UEFA PRO диплому/лиценцу, по плану и програму ЦЕФТ,
 • ФСС национални сертификат ПРО, не може се нострификовати у другим чланицама УЕФА,
 • право на предлог тренера – кандидата за листу курса ПРО, по критеријуму „посебне заслуге ФСС“ има Председник ФСС, за тренере кандидате, који испуњавају све додатне критеријуме.

Додатни критеријуми за ниво УЕФА А:

*Валидна УЕФА Б лиценца

*Најмање 1 (једну) годину рада у фудбалском клубу или савезу („фудбал 11“ ) са УЕФА Б лиценцом

Додатни критеријуми за специјалистички ниво :

 

UEFA  А elite yоuth

 • Валидна UEFA yоuth B лиценца и најмање  1 (једна) година рада у омладинском фудбалу, или
 • Валидна UEFA A лиценца

UEFA  yоuth  B

 • Валидна UEFA B лиценца

 

ФСС тренер физичке припреме :

 • завршене струковне / академске студије факултета за спорт, или
 • валидна УЕФА А лиценца и активан рад у својству тренера специјалисте физичке припреме.

 

Листе тренера – кандидата за  наведене курсеве едукације, дефинисаће комисија стручно – струковне организације фудбалских тренера ФСС, о чему ће примљени тренери – кандидати, бити благовремено обавештени.

 

Цене курсева формиране су на основу Одлуке о висини цена услуга и накнада  Центра за едукацију фудбалских тренера ФСС,  донешене 24.05.2021. године, на седници Извршног одбора ФСС, како следи :

 

 • УЕФА ПРО   750.000,00    РСД
 • ФСС ПРО       450.000,00  РСД
 • УЕФА А           180.000 РСД
 • УЕФА А Елит Јут    120.000,00 РСД
 • УЕФА Б Јут    60.000,00 РСД
 • ФСС физичка припрема  60.000,00РСД

 

За остале курсева едукације (УЕФА Ц, УЕФА Б, ФСС тренер голмана, ФСС футсал) заинтересовани тренери, могу добити обавештења преко сајтова територијалних ФС

( www.fsb.org.rs, www.fsris.org.rs, www.fsv.rs, www.fsrzs.com ).

 

PRIJAVA ZA KURS EDUKACIJE