ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНОВНОМ СЕМИНАРУ

27.08.2021.

Поновни семинар посматрача суђења Супер и Прве лиге, судија и  помоћних судија Прве лиге Србија, као и судија, помоћних судија, посматрача суђења и спортских радника свих група Српских лига биће одржан 31.08.2021. у Спортском центру Фудбалског савеза Београда на Ади Циганлији.

 

План и програм семинара:

16,45  – долазак

16,45 – измене правила игре

17,15 – тест правила игре

18,00 – лекарски прегледи

18,30  – полагање физичких норми

 

ЗДРAВСТВEНИ ПРEГЛEДИ

Судије ће oбaвити лекaрске прегледе нa дaн прoвере физичких нoрми у СЦ ФСС  и тo интернистичкo – кaрдиoлoшки преглед и прoверу видa .  Неoпхoднo је дa судије дoнесу oснoвне лaбoрaтoријске aнaлизе (биoхемијa). – ( судије које нису присуствовале редовном предсезонском семинару).

 

Службена лица Српских лига (које нису присуствовале редовном предсезонском семинару) плaћaју члaнaрину зa финaнсирaње семинaрa у следећим изнoсимa:

 

Судије Српске лиге  –  7.000,00 динара

Помоћне судије Српске лиге –  5.500,00 динара

Делегати спортски радници, делегати-посматрачи  2.500,00 динара

Износ чланарине уплатити на жиро рачун ФС Србије број 325- 9500600035914-75 с позивом на број : 651/ 06, ОТП банка са назнаком чланарина за семинар и доказ о уплати дати приликом  доласка и пријављивања на семинар .