Savez

Javne nabavke

O.P. 16/2014-38
Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije
O.P. 17/2013-229
Hotelske usluge za selekcije fudbalskog saveza Srbije
O.P. 16/2013-214
Hotelske usluge za pripreme perspektivnih sportista (fudbalera)