Savez

Javne nabavke

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU
IZVEŠTAJI ZA 2015. GODINU
JNMV 2/2016-55
Hotelske usluge za kamp perspektivnih sportista (fudbalera)
JNMV 1/2016-10
Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije
Otvaranje 18.02.2016. u 12:00 časova
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU
O.P. 4/2015-12
Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije
O.P. 40/2014-127
Hotelske usluge za pripreme perspektivnih sportista (fudbalera)
O.P. 16/2014-38
Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije
O.P. 17/2013-229
Hotelske usluge za selekcije fudbalskog saveza Srbije
O.P. 16/2013-214
Hotelske usluge za pripreme perspektivnih sportista (fudbalera)