Savez

Javne nabavke

OP 6/2017-83
Nabavka i ugradnja sistema sa veštačkom travom na 5 fudbalskih terena dimenzija 104x67 metara po sistemu „ključ u ruke”
JNMV 2/2017-68
Hotelske usluge za kamp perspektivnih sportista (fudbalera)
JNMV 1/2017-2
Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU
IZVEŠTAJI ZA 2015. GODINU
JNMV 2/2016-55
Hotelske usluge za kamp perspektivnih sportista (fudbalera)
JNMV 1/2016-10
Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije
Otvaranje 18.02.2016. u 12:00 časova
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU
O.P. 4/2015-12
Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije
O.P. 40/2014-127
Hotelske usluge za pripreme perspektivnih sportista (fudbalera)