Vesti

JAVNA RASPRAVA O NACRTU STATUTA FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE

16.07.2021.

ČLANOVIMA FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE

PREDMET: Javna rasprava o Nacrtu Statuta Fudbalskog saveza Srbije


Poštovani,

Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije na sednici održanoj 15. jula 2021. godine, usvojio je Nacrt novog Statuta Fudbalskog saveza Srbije. U skladu sa odredbama 78. stav 4. važećeg Statuta FS Srbije, utvrđeni Nacrt Statuta upućuje se na javnu raspravu, koja će trajati 30 dana, tj. od 16.07.-14.08.2021. godine.

Molimo Vas da Vaše primedbe i sugestije na tekst Nacrta, dostavite najkasnije do 14. avgusta 2021. godine, na adresu Fudbalski savez Srbije, Beograd, Terazije br. 35, sa naznakom „Rasprava o Nacrtu Statuta  Fudbalskog saveza Srbije“ ili na E-mail Fudbalskog saveza Srbije: [email protected].

Tekst Nacrta Statuta FSS možete naći na zvaničnom sajtu Fudbalskog saveza Srbije: www.fss.rs.

NACRT STATUTA FS SRBIJE

S poštovanjem.

GENERALNI SEKRETAR

​​​​​​​Jovan ŠURBATOVIĆ, sr.

Beograd, 15. jul 2021. g.​​​