GRAFIČAR (Beograd) REAL NIŠ (Niš)

Utakmica nije odigrana ili podaci nisu uneti.