GRAFIČAR (Beograd) APOLON 4 (Kragujevac)

Utakmica nije odigrana ili podaci nisu uneti.