Treneri

Instruktorska služba (IS FSS)

INSTRUKTORSKA SLUŽBA FSS
ZORKO Dalibor
Koordinator Instruktorske službe FSS
LAKIĆ Jovica
Instruktor, FS Vojvodine
STEVANOVIĆ Aleksandar
Instruktor, FS Vojvodine
LAZIĆ Boban
Instruktor, FS regiona Istočne Srbije
IVANČEVIĆ Radmilo
Instruktor, FS regiona Zapadne Srbije
MIKOVIĆ Željko
Instruktor, FS Beograda
KALAJDŽIĆ Željko
Instruktor, FS Beograda
ĐURIĆ Velibor
Instruktor zadužen za bazični fudbal, FS Beograda
FILIPOVIĆ Stefan
Instruktor specijalista zadužen za analitiku i baze podataka
OKRUŽNI INSTRUKTORI
BJELICA Danilo
FS Vojvodine
MILOŠEVIĆ Željko
FS Vojvodine
NOVAKOVIĆ Branislav
FS Vojvodine
ĐURASOVIĆ Sašo
FS Vojvodine
ĐORĐEVIĆ Saša
FS regiona Istočne Srbije
ĐORĐEVIĆ Milan
FS regiona Istočne Srbije
LUKIĆ Milan
FS regiona Istočne Srbije
ĐUKIĆ Dragan
FS regiona Istočne Srbije
JOVANOVIĆ Jestratije
FS regiona Zapadne Srbije
BABIĆ Rašo
FS regiona Zapadne Srbije
KOLAŠINAC Sead
FS regiona Zapadne Srbije
SIKIMIĆ Milovan
FS regiona Zapadne Srbije
STJEPANOVIĆ Zoran
FS regiona Zapadne Srbije

 

CILJEVI I ZADACI
1. SELEKTIVNI PROCES ZA RAZLIČITE UZRASNE KATEGORIJE ( U – 12, U – 13, U – 14, U – 15, U – 16 )
Osnovna-bazna selekcija vrši se na svim selektivnim nivoima,
 • nivo klupskih takmičenja po Okružnim i Regionalnim ligama
 • nivo Opštinskih selekcija
 • nivo Okružnih / Područnih selekcija
 • nivo međuokružnih/međupodručnih selekcija
 • nivo Regionalnih selekcija
 • nivo selekcije FSS
Dopunske selekcije – kontinuirano se vrše za sve starije uzraste
( petlići, pioniri, kadeti), kroz selektivni proces lige regiona, dopunskih selektivnih utakmica na nivou Regiona , ili na nivou FSS, kao i praćenjem
klupskih Republičkih / Regionalnih i Okružnih/Područnih takmičenja i turnira.
Selektivni proces kroz sprovođenje programa na školama fudbala FSS
2. KONSTANTNO PRAĆENJE PRVENSTVENIH UTAKMICA U OKVIRU REPUBLIČKIH, REGIONALNIH I OKRUŽNIH LIGA MLAĐIH UZRASNIH KATEGORIJA (PIONIRI, PETLIĆI, PREDPETLIĆI, LIGE ŠKOLA FUDBALA…)
3. IZRADA RAZLIČITIH PROGRAMA ZA RAZLIČITE UZRASNE KATEGORIJE (u skladu sa senzitivnim fazama mladih igrača i njihovim psiho-fizičkim karakteristikama).
Kreiranje programa po principima:
PROGRAMSKOG KONTINUITETA – Kontinuitet sa programima škola fudbala FSJ, FSSCG i FSS
JEDNAKOSTI PROGRAMSKIH TEMA, SA PLANOM RADA ŠKOLE ZA LICENCIRANJE TRENERA FSS- prilagođen izvođenju sa mlađim kategorijama igrača.
Programi za BAZIČNI uzrast (U – 12/ U – 14):
 • UVODNI PROGRAM ( U – 12 )
 • OSNOVNI PROGRAM ( U – 13 )
 • PROGRAM PLUS ( U – 14 )
 • PROGRAM RAZVOJA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI
 • PROGRAM RADA SA GOLMANIMA BAZIČNOG UZRASTA (U – 12 /U – 14)
Programi za PREDTAKMIČARSKI uzrast (U – 15/ U – 16):
 • OSNOVNI PROGRAM ( U – 15 )
 • PROGRAM PLUS ( U – 16 )
 • PROGRAM RAZVOJA FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI
 • PROGRAM RADA SA GOLMANIMA PREDTAKMIČARSKOG UZRASTA (U – 15 /U – 16)
4. PRAKTIČNO SPROVOĐENJE PROGRAMA IS FSS
Programi FSS se sprovode kroz tri vida različitih aktivnosti:
 • TRENAŽNO – SELEKTIVNE AKTIVNOSTI NA NIVOU OKRUŽNIH FS (2 puta mesečno)
 • TRENAŽNO – SELEKTIVNE AKTIVNOSTI NA NIVOU FSS (2 puta godišnje, proleće, jesen)
 • ŠKOLE FUDBALA FSS (2 puta godišnje, Zimska i Letnja Škola FSS)
U okviru Škola Fudbala FSS sprovode se standardne baterije testova u saradnji sa Republičkim Zavodom za Sport:
 • Testiranje motoričkih sposobnosti
 • Testiranje funkcionalnih sposobnosti
 • Testiranje psiholoških karakteristika pojedinaca i grupe
5. EDUKACIJA I RAZMENA ISKUSTVA SA TRENERIMA MLAĐIH UZRASNIH KATEGORIJA.
Prezentacija programa FSS za rad sa mlađim kategorijama vrši se na sledeće načine:
U OKVIRU PROGRAMA TRENERSKE ŠKOLE FSS ZA STICANJE B LICENCE UEFA
 • KROZ SEMINARE ZA TRENERE MLAĐIH KATEGORIJA U SARADNJI SA UDRUŽENJEM TRENERA REGIONALNIH I OKRUŽNIH/PODRUČNIH SAVEZA
 • KROZ TRENAŽNO – SELEKTIVNE AKTIVNOSTI NA NIVOU OKRUŽNIH FS
 • KROZ OBILAZAK KLUBOVA I DOSTAVLJANJE PROGRAMA FSS TRENERIMA MLAĐIH KATEGORIJA
Posle svake Škole Fudbala FSS, sačinjavaju se kompletni izveštaji sa dokumentacijom, trenažnim procesom, podacima testiranja, analitikom. Oni se dostavljaju svim klubovima čiji su igrači učestvovali na ŠF FSS.