Edukacija

Edukacija / Instruktori

 

Ciljevi i zadaci
1. SELEKTIVNI PROCES ZA RAZLIČITE UZRASNE KATEGORIJE ( U – 12, U – 13, U – 14, U – 15, U – 16 )
Osnovna-bazna selekcija vrši se na svim selektivnim nivoima,
 • nivo klupskikh takmičenja po Okružnim i Regionalnim ligama
 • nivo Opštinskikh selekcija
 • nivo Okružnikh / Područnikh selekcija
 • nivo međuokružnikh/međupodručnikh selekcija
 • nivo Regionalnikh selekcija
 • nivo selekcije FSS
Dopunske selekcije – kontinuirano se vrše za sve starije uzraste
( petlići, pioniri, kadeti), kroz selektivni proces lige regiona, dopunskikh selektivnikh utakmica na nivou Regiona , ili na nivou FSS, kao i praćenjem
klupskikh Republičkikh / Regionalnikh i Okružnikh/Područnikh takmičenja i turnira.
Selektivni proces kroz sprovođenje programa na školama fudbala FSS
2. KONSTANTNO PRAĆENJE PRVENSTVENIKH UTAKMICA U OKVIRU REPUBLIČKIKH, REGIONALNIKH I OKRUŽNIKH LIGA MLAĐIKH UZRASNIKH KATEGORIJA (PIONIRI, PETLIĆI, PREDPETLIĆI, LIGE ŠKOLA FUDBALA…)
3. IZRADA RAZLIČITIKH PROGRAMA ZA RAZLIČITE UZRASNE KATEGORIJE (u skladu sa senzitivnim fazama mladikh igrača i njikhovim psikho-fizičkim karakteristikama).
Kreiranje programa po principima:
PROGRAMSKOG KONTINUITETA – Kontinuitet sa programima škola fudbala FSJ, FSSCG i FSS
JEDNAKOSTI PROGRAMSKIKH TEMA, SA PLANOM RADA ŠKOLE ZA LICENCIRANJE TRENERA FSS- prilagođen izvođenju sa mlađim kategorijama igrača.
Programi za BAZIČNI uzrast (U – 12/ U – 14):
 • UVODNI PROGRAM ( U – 12 )
 • OSNOVNI PROGRAM ( U – 13 )
 • PROGRAM PLUS ( U – 14 )
 • PROGRAM RAZVOJA MOTORIČKIKH SPOSOBNOSTI
 • PROGRAM RADA SA GOLMANIMA BAZIČNOG UZRASTA (U – 12 /U – 14)
Programi za PREDTAKMIČARSKI uzrast (U – 15/ U – 16):
 • OSNOVNI PROGRAM ( U – 15 )
 • PROGRAM PLUS ( U – 16 )
 • PROGRAM RAZVOJA FUNKCIONALNIKH SPOSOBNOSTI
 • PROGRAM RADA SA GOLMANIMA PREDTAKMIČARSKOG UZRASTA (U – 15 /U – 16)
4. PRAKTIČNO SPROVOĐENJE PROGRAMA IS FSS
Programi FSS se sprovode kroz tri vida različitikh aktivnosti:
 • TRENAŽNO – SELEKTIVNE AKTIVNOSTI NA NIVOU OKRUŽNIKH FS (2 puta mesečno)
 • TRENAŽNO – SELEKTIVNE AKTIVNOSTI NA NIVOU FSS (2 puta godišnje, proleće, jesen)
 • ŠKOLE FUDBALA FSS (2 puta godišnje, Zimska i Letnja Škola FSS)
U okviru Škola Fudbala FSS sprovode se standardne baterije testova u saradnji sa Republičkim Zavodom za Sport:
 • Testiranje motoričkikh sposobnosti
 • Testiranje funkcionalnikh sposobnosti
 • Testiranje psikhološkikh karakteristika pojedinaca i grupe
5. EDUKACIJA I RAZMENA ISKUSTVA SA TRENERIMA MLAĐIKH UZRASNIKH KATEGORIJA.
Prezentacija programa FSS za rad sa mlađim kategorijama vrši se na sledeće načine:
U OKVIRU PROGRAMA TRENERSKE ŠKOLE FSS ZA STICANJE B LICENCE UEFA
 • KROZ SEMINARE ZA TRENERE MLAĐIKH KATEGORIJA U SARADNJI SA UDRUŽENJEM TRENERA REGIONALNIKH I OKRUŽNIKH/PODRUČNIKH SAVEZA
 • KROZ TRENAŽNO – SELEKTIVNE AKTIVNOSTI NA NIVOU OKRUŽNIKH FS
 • KROZ OBILAZAK KLUBOVA I DOSTAVLJANJE PROGRAMA FSS TRENERIMA MLAĐIKH KATEGORIJA
Posle svake Škole Fudbala FSS, sačinjavaju se kompletni izveštaji sa dokumentacijom, trenažnim procesom, podacima testiranja, analitikom. Oni se dostavljaju svim klubovima čiji su igrači učestvovali na ŠF FSS.
Programi

Programska opredeljenja

Svaki program u zavisnosti od uzrasta tretira osnovne tekhničko-taktičke teme i teme razvoja fizičkikh sposobnosti. Pri izradi ovikh poštovani su sledeći principi:
PRINCIP ZAKONITOSTI KARAKTERA OPTEREĆENJA, PRILAGOĐEN UZRASNIM KATEGORIJAMA FUDBALERA
U planiranju i izvođenju trenažnog procesa programa, poštovane su senzitivne faze uzrasta u određivanju karaktera opterećenja.
PRINCIP UČENJA -TRENIRANJA IGRE KONCIPIRAN PO OSNOVNIM TEMAMA ( RAZLIČITI ODNOSI U IGRI)
U svakoj temi podjednako je tretiran defanzivni i ofanzivni aspekt igre kao i momenat promene poseda lopte ( pozitivna i negativna transformacija). Svaka tema je obrađivana prvo kroz metod vežbe pa kroz metod igre.
OBRAĐIVANJE SVAKE TEME G-A-G METODOM TRENINGA ( GLOBAL – ANALITIK – GLOBAL)
Svaka tema ( odnos u igri) je objašnjena u igri 11:11 (global), pa usavršavana u zadatom odnosu (analitik), da bi se opet sprovodila u uslovima utakmice 11:11 ( global)
PRINCIP RAVNOMERNE ZASTUPLJENOSTI ČETIRI OSNOVNA ELEMENTA FUDBALSKE IGRE TE-TA-KO-PSI
U planiranju programa poštovan je princip kompleksnosti trenažnog procesa.
PRINCIP TEORETSKE EDUKACIJE FUDBALERA
Prezentacija različitikh edukativnikh tema vezanikh za fudbalsku igru prilagođen različitostima uzrasnikh kategorija.