Grassroots

Otvorene zabavne škole fudbala

ross Cultures Project Association (CCPA / Cross Cultures) je posebno poznat po humanitarnom programu Open Fun Football Schools – Otvorene Zabavne Škole Fudbala koji koristi i naglašava radost i pedagoški “zabavni fudbalski koncept” kao sredstva za stimulisanje miroljubive koegzistencije, tolerancije i društvene povezanosti u zemljama i zajednicama pogođenim ratom i etničkim konflikitima.

Snaga Cross Cultures i naših programa se ogleda u njihovim sposobnostima da proizvedu odnose izmedju ljudi i ulagača.

Od 1998. održano je preko 1000 Otvorenih zabavnih škola fudbala koje su okupile izuzetan broj od 200.000 devojčica i dečaka iz 14 zemalja u regionima Balkana, Kavkaza i Moldavije, kao i Srednjeg Istoka.

Sve aktivnosti su osmišljene u post-konfliktinim područjima sa ciljem da iskoriste dečiji fudbal kao pokretačko sredstvo za uspostavljanje prijateljstva i sportske saradnje uzmeđu ljudi koji žive u podeljenim zajednicama i da omoguće svoj deci da igraju fudbal bez obzira njihov pol, talanat, veštine, etničku, socijalnu, versku ili političku pripadnost.

Kako bi se pokrenule sve ove aktivnosti Cross Cultures je edukovao više od 20.000 trenera volontera odabranim u zajednicama koje su uključene u program. Tokom 2009. kroz Otvorene zabavne škole fudbala je ostvarena direktna komunikacija sa više od 100.000 dece, volontera, roditelja, opštinskih vlasti, nacionalnih institucija i drugih ulagača u ovaj program.

Takođe Cross Cultures organizuje aktivnosti za hiljade dečaka na Balkanu, Kavkazu u Srednjem Istoku.

U 2009. Cross Cultures je takodje lansirao projekat za edukaciju o zaštiti životne sredine Things Talk – Children, Climate Change & Waste Art („Stvari govore – Deca, klimatske promene i umetnost otpada“) u partnerstvu sa danskim opštinama Ballerup i Rødovre, muzejem Heerup i Vestforbrænding, najvećom kompanijom za menadžment otpada Danskoj.

Stvari govore teže da obezbedi svoj deci sveta da budu saslušani u globalnoj debati o klimatskim promenama. Stvari govore kreira globalnu platformu http://www.thingstalk.net/ – gde deca mogu da govore o svojim idejama, razmišljanjima i snovima u vezi sa tim kako će klimatkse promene i lokalno i globalno uticati na svet u kome živimo. Opširnije na intrenet adresi www.ccpa.dk