Savez

Arbitražni sud

Službeni list FSS "Fudbal", Br. 13/2021
Datum donošenja: 16.06.2021
Službeni list FSS "Fudbal", Br. 50/2016
Datum donošenja: 14.12.2016

ODLUKA O TARIFAMA ARBITRAŽNIH TROŠKOVA ARBITRAŽNOG SUDA FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE

 

Član 1.

Ovom Odlukom određuje se visina troškova u postupcima na koje se primenjuje Pravilnik o radu arbitražnog suda Fudbalskog saveza Srbije.

Član 2.

Stranke koje učestvuju u postupcima pred stalnim arbitražnim sudom (u daljem tekstu: Arbitraža) snose troškove postupka, koji se sastoje od:

1.              takse za registraciju;

2.             naknade arbitrima;

3.            materijalnih troškova postupka.

Član 3.

Taksa za registraciju za sprovođenje arbitražnog postupka utvrđuje se u iznosu od 7.500,00 (sedam hiljada pet stotina) dinara za fizička lica, odnosno 12.000,00 (dvanaest hiljada) dinara za pravna lica.

Član 4.

Za sprovođenje arbitražnog postupka troškovi navedeni u članu 2 pod tačkom 2 će se naplaćivati prema sledećoj Tarifi, a u zavisnosti od vrednosti predmeta spora:

Od

Do

Iznos

            –
 100.000,00
 20.000,00
 100.001,00
250.000,00
30.000,00
 250.001,00
500.000,00
 40.000,00
500.001,00
750.000,00
 50.000,00
 750.001,00
1.000.000,00
 65.000,00
 1.000.001,00
2.000.000,00
80.000,00
2.000.001,00
4.000.000,00
95.000,00
4.000.001,00
6.000.000,00
110.000,00
6.000.001,00
8.000.000,00
125.000,00
 8.000.001,00
10.000.000,00
 140.000,00
10.000.001,00
250.000,00 + 3% na svaki
započeti 1.000.000,00 dinara
preko 10.000.000,00 i jednog dinara
vrednosti spora

 

INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE ARBITAŽNIH TROŠKOVA U POSTUPCIMA KOJI SE VODE PRED ARBITRAŽNIM SUDOM FSS:

Primalac: Fudbalski savez Srbije

Svrha uplate: arbitražni troškovi

Račun: 355-1034682-82

Poziv na broj: 651/0720

Sudije Arbitražnog suda FS SRBIJE

 

 1. Dr Miroslav Sever, advokat            
predsednik
 2. Goran Delić, advokat arbitar
 3. Rade Đapa, advokat arbitar
 4. Dr Bojan Urdarević, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu
arbitar
 5. Vladimir Pantelić, advokat arbitar
 6. Gavrilo Rajević, advokat arbitar
 7. Aleksandar Janković, advokat arbitar
 8. Filip Blagojević, advokat arbitar
 9. Dr. Radan Ilić, Redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Megatrend u Beogradu
arbitar