Media

АКРЕДИТОВАЊЕ ЗА УТАКМИЦУ НОРВЕШКА - СРБИЈА

06.03.2020.
Систем акредитовања за утакмицу фудбалске ,,А’’ репрезентације Србије (плеј оф за пласман на Европско првенство) против Норвешке (26. марта у Ослу) биће отворен од суботе 7. до петка 13. марта 2020. године. Како бисте аплицирали за новинарску акредитацију неопходно је следеће:
• Захтев мора да садржи име и презиме извештача и позицију на стадиону са које ће извештавати,
• копију пасоша, копију валидне новинарске легитимације уз потврду на меморандуму фирме о радном односу.
ВАЖНА НАПОМЕНА: Уз претходно наведена документа потребно је да доставите потписану сагласност извештача за коришћење и обраду података о личности, а како је наведено у обрасцу који се налази испод ове напомене. Образац се потписује својеручно и подноси ФСС.
Образац:
Ја _______________________________ (име и презиме) из ________________ (државе/града/улица/број), овиме дајем
САГЛАСНОСТ
да Фудбалски савез Србије може да користи, чува, обрађује и прослеђује моје податке о личности, а које сам дао Фудбалском савезу Србије подношењем следећих докумената потребних за акредитацију новинара за утакмицу Норвешка – Србија:
• копија пасоша,
• копија валидне новинарске легитимације,
• потврда фирме о радном односу.
У Београду ____________ (навести датум)
Потпис даваоца сагласности: __________________
Ваше захтеве можете слати на мејл [email protected].