mos

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

za javnu nabavku male vrednosti broj JHMB-1/2017/2

 

mos

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Naziv javne nabavke je:

Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije

 

Broj javne nabavke:

ЈНМВ 1/2017-2

 

Poziv za podnošenje ponuda:

Poziv za podnošenje dokumentacije

 

Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija

 

mos

 

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

 

 

mos

Završni izveštaj o realizaciji programa

Izveštaj o nalazima činjeničnog stanja - redovni program 2015

 

 

mos

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Naziv javne nabavke je:

Hotelske usluge za kamp perspektivnih sportista (fudbalera)

 

Broj javne nabavke:

ЈНМВ 2/2016-55

 

Poziv za podnošenje ponuda:

Poziv za podnošenje dokumentacije

 

Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

mos

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Naziv javne nabavke je:

Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije

 

Broj javne nabavke:

ЈНМВ 1/2016-10

 

Poziv za podnošenje ponuda:

Poziv za podnošenje dokumentacije

 

Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija

 

Otvaranje 18.02.2016. u 12:00 časova


Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

mos

 

Plan javnih nabavki za 2016. godinu


Javne nabavke -Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Naziv javne nabavke je:

Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije

 

Broj javne nabavke:

О.П. 4/2015-12

 

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje dokumentacije

 

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

mos

Javne nabavke -Hotelske usluge za pripreme perspektivnih sportista (fudbalera)

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Naziv javne nabavke je:

Hotelske usluge za pripreme perspektivnih sportista (fudbalera)

 

Broj javne nabavke:

O.P. 40/2014-127

 

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje dokumentacije

 

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru

 

mos

Javne nabavke - Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Naziv javne nabavke je:

Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije

Broj javne nabavke:

O.P. 16/2014-38

 

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje dokumentacije

 

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

mos

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javne nabavke - Hotelske usluge za selekcije fudbalskog saveza Srbije

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Naziv javne nabavke je:

Hotelske usluge za selekcije fudbalskog saveza Srbije

Broj javne nabavke:

O.P. 17/2013-229

 

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje dokumentacije

 

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

 

mos

Obaveštenje o zaključenom ugovoru:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javne nabavke - Hotelske usluge za pripreme perspektivnih sportista (fudbalera)

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Naziv javne nabavke je:

Hotelske usluge za pripreme perspektivnih sportista (fudbalera)

Broj javne nabavke:

O.P. 16/2013-214

 

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje dokumentacije

 

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru