mos

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

mos

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Naziv javne nabavke je:

Hotelske usluge za kamp perspektivnih sportista (fudblera)

 

Broj javne nabavke:

ЈНМВ 2/2019-65

 

Poziv za podnošenje ponuda:

Poziv za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija

 

mos

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

mos

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

za javnu nabavku broj ЈНМВ 1/2019-24

 

mos

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Naziv javne nabavke je:

Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije

 

Broj javne nabavke:

ЈНМВ 1/2019-24

 

Poziv za podnošenje ponuda:

Poziv za podnošenje dokumentacije

 

Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija

 

 

mos

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU:

 

 

mos

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

 

mos

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA NAKON DELIMIČNOG PONIŠTENJA POSTUPKA J.N. BR. OP 5/2018-116

 

 

mos

 

OBAVEŠTENJE O DELIMIČNOM PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE BROJ OP. 5/2018-116

 

 

mos

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA NAKON DELIMIČNOG PONIŠTENJA POSTUPKA:

Javna nabavka broj OP 5/2018-116

 

.mos

 

 

OBAVEŠTENJE O DELIMIČNOM PONIŠTENJU POSTUPKА JAVNE NAVKE BROJ OP.5/2018-116

 

mos

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA za javnu nabavku:

Nabavka i ugradnja sistema sa veštačkom travom na terenu ukupne površine 7000 m2 po sistemu „ključ u ruke”

 

 

mos

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Naziv javne nabavke je:

Nabavka i ugradnja sistema sa veštačkom travom na terenu ukupne
površine 7000 m2 po sistemu „ključ u ruke”

 

Broj javne nabavke:

ОП 5/2018-116 

Poziv za podnošenje ponuda:

Poziv za podnošenje dokumentacije


Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija

 

mos

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

mos

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

za javnu nabavku male vrednosti broj JHMB-2/2018-62

 

 

mos

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Naziv javne nabavke je:

Hotelske usluge za kamp perspektivnih sportista (fudbalera)

 

Broj javne nabavke:

ЈНМВ 2/2018-62

 

Poziv za podnošenje ponuda:

Poziv za podnošenje dokumentacije


Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija

 

mos

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

mos

 Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Naziv javne nabavke je:

Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije

 

Broj javne nabavke:

ЈНМВ 1/2018-22

 

Poziv za podnošenje ponuda:

Poziv za podnošenje dokumentacije


Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija

 

 

mos

 

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

za javnu nabavku male vrednosti broj JHMB-2/2018-22

 

 

mos

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA  2018. GODINU

 

mos

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Naziv javne nabavke je:

Nabavka i ugradnja sistema sa veštačkom travom na 5 fudbalskih terena dimenzija 104x67 metara po sistemu „ključ u ruke

 

Broj javne nabavke:

ОP 6/2017-83

 

Poziv za podnošenje ponuda:

Poziv za podnošenje dokumentacije

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija


Izmena konkursne dokumentacije

 

Konkursna dokumentacija IZMENA

 

Konkursna dokumentacija IZMENA 2

 

 

Pitanja i odgovori Komisije za javne nabavke_1:

Pitanja i odgovori Komisije_1

 

Pitanja i odgovori Komisije za javne nabavke_2:

Pitanja i odgovori Komisije_2

 

Pitanja i odgovori Komisije za javne nabavke_3:

Pitanja i odgovori Komisije_3

 

Pitanja i odgovori Komisije za javne nabavke_4:

Pitanja i odgovori Komisije_4

 

Pitanja i odgovori Komisije za javne nabavke_5:

Pitanja i odgovori Komisije_5

 

Pitanja i odgovori Komisije za javne nabavke_6:

Pitanja i odgovori Komisije_6

 

Pitanja i odgovori Komisije za javne nabavke_7:

Pitanja i odgovori Komisije_7

 

Pitanja i odgovori Komisije za javne nabavke_8:

Pitanja i odgovori Komisije_8

 

Pitanja i odgovori Komisije za javne nabavke_9:

Pitanja i odgovori Komisije_9

 

Pitanja i odgovori Komisije za javne nabavke_10:


Pitanja i odgovori Komisije_10

 

mos

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

za javnu nabavku: Nabavka i ugradnja sistema sa veštačkom travom na 5 fudbalskih terena dimenzija 104x67 metara po sistemu „ključ u ruke”

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

 

mos

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. godinu  - donet 16.6.2017.

 

mos

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

za javnu nabavku male vrednosti broj JHMB-2/2017-68

 

 

mos

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Naziv javne nabavke je:

Hotelske usluge za kamp perspektivnih sportista (fudbalera)

 

Broj javne nabavke:

ЈНМВ 2/2017-68

 

Poziv za podnošenje ponuda:

Poziv za podnošenje dokumentacije

 

Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija

 

mos

 

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA

za javnu nabavku male vrednosti broj JHMB-1/2017/2

 

mos

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Naziv javne nabavke je:

Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije

 

Broj javne nabavke:

ЈНМВ 1/2017-2

 

Poziv za podnošenje ponuda:

Poziv za podnošenje dokumentacije

 

Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija

 

mos

 

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

 

 

mos

Završni izveštaj o realizaciji programa

Izveštaj o nalazima činjeničnog stanja - redovni program 2015

 

 

mos

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Naziv javne nabavke je:

Hotelske usluge za kamp perspektivnih sportista (fudbalera)

 

Broj javne nabavke:

ЈНМВ 2/2016-55

 

Poziv za podnošenje ponuda:

Poziv za podnošenje dokumentacije

 

Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

mos

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Naziv javne nabavke je:

Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije

 

Broj javne nabavke:

ЈНМВ 1/2016-10

 

Poziv za podnošenje ponuda:

Poziv za podnošenje dokumentacije

 

Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija

 

Otvaranje 18.02.2016. u 12:00 časova


Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

mos

 

Plan javnih nabavki za 2016. godinu


Javne nabavke -Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Naziv javne nabavke je:

Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije

 

Broj javne nabavke:

О.П. 4/2015-12

 

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje dokumentacije

 

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

mos

Javne nabavke -Hotelske usluge za pripreme perspektivnih sportista (fudbalera)

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Naziv javne nabavke je:

Hotelske usluge za pripreme perspektivnih sportista (fudbalera)

 

Broj javne nabavke:

O.P. 40/2014-127

 

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje dokumentacije

 

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru

 

mos

Javne nabavke - Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Naziv javne nabavke je:

Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije

Broj javne nabavke:

O.P. 16/2014-38

 

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje dokumentacije

 

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

mos

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javne nabavke - Hotelske usluge za selekcije fudbalskog saveza Srbije

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Naziv javne nabavke je:

Hotelske usluge za selekcije fudbalskog saveza Srbije

Broj javne nabavke:

O.P. 17/2013-229

 

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje dokumentacije

 

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

 

mos

Obaveštenje o zaključenom ugovoru:

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javne nabavke - Hotelske usluge za pripreme perspektivnih sportista (fudbalera)

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku

Naziv javne nabavke je:

Hotelske usluge za pripreme perspektivnih sportista (fudbalera)

Broj javne nabavke:

O.P. 16/2013-214

 

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje dokumentacije

 

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

X

X

X

X