PROGRAMSKA OPREDELJENJA

Svaki program u zavisnosti od uzrasta tretira osnovne tehničko-taktičke teme i teme razvoja fizičkih sposobnosti. Pri izradi ovih poštovani su sledeći principi:

PRINCIP ZAKONITOSTI KARAKTERA OPTEREĆENJA, PRILAGOĐEN UZRASNIM KATEGORIJAMA FUDBALERA

U planiranju i izvođenju trenažnog procesa programa, poštovane su senzitivne faze uzrasta u određivanju karaktera opterećenja.

PRINCIP UČENJA -TRENIRANJA IGRE KONCIPIRAN PO OSNOVNIM TEMAMA ( RAZLIČITI ODNOSI U IGRI)

U svakoj temi podjednako je tretiran defanzivni i ofanzivni aspekt igre kao i momenat promene poseda lopte ( pozitivna i negativna transformacija). Svaka tema je obrađivana prvo kroz metod vežbe pa kroz metod igre.

OBRAĐIVANJE SVAKE TEME G-A-G METODOM TRENINGA ( GLOBAL - ANALITIK - GLOBAL)

Svaka tema ( odnos u igri) je objašnjena u igri 11:11 (global), pa usavršavana u zadatom odnosu (analitik), da bi se opet sprovodila u uslovima utakmice 11:11 ( global)

PRINCIP RAVNOMERNE ZASTUPLJENOSTI ČETIRI OSNOVNA ELEMENTA FUDBALSKE IGRE TE-TA-KO-PSI

U planiranju programa poštovan je princip kompleksnosti trenažnog procesa.

PRINCIP TEORETSKE EDUKACIJE FUDBALERA

Prezentacija različitih edukativnih tema vezanih za fudbalsku igru prilagođen različitostima uzrasnih kategorija.

 

BAZIČNI UVODNI PROGRAM ( U - 12 )

Tematske jedinice programa:

  • Tehnika kontrole lopte, driblinzi, koordinacija
  • Rešavanje situacija u odnosu 1:1 ( faza napada i faza odbrane), dribling, kontrola lopte - kroz različita vođenja, otvaranje - okreti bližom i daljom nogom, igra sa zahtevima
  • Tehnika udarca po lopti unutrašnjim delom stopala - prijem i predaja, kontrola lopte u vazduhu, poligon agilnosti
  • Tehnikom prijema lopte, udarci po lopti, kroz metod vežbe uvod u dupli pas, defanzivna koordinacija, igra sa zahtevima
  • 2:1 kroz dupli pas na spolja, prijem i predaja unutrašnjim delom stopala
  • 2:1 kroz dupli pas na unutra, povratna lopta
  • 2:1 kroz dupli pas po dubini, pas u dubinu - vertikalni, igra na dva gola
  • 2:1 kroz preuzimanje lopte od saigrača, akrobatika
  • 2:1 kroz aktivnu promenu mesta ( iza leđa saigrača ), igra sa zahtevima