Radost igre na prvom mestu

Poštovani sportski prijatelji,

Želim da vas obavestim da je Fudbalski savez Srbije uspostavio saradnju sa međunarodnom neprofitnom sportskom asocijacijom Euro-Sportring koja se primarno bavi organizacijom sportskih turnira širom Evrope.

Naš motiv za saradnju sa Euro-Sportringom je vrlo jednostavan - dobrobit za naše klubove, decu, roditelje i trenere koja se ogleda u kreiranju uslova da što veći broj klubova stekne dragocena iskustva na međunarodnim turnirima koji doprinose pre svega širenju prijateljstva a potom i sticanju novih spoznaja, kako o sportu tako i o kulturi brojnih Evropskih zemalja. Ovi turniri, koji se održavaju svake godine u 13 zemalja, uz učešće od 8.000 timova iz 35 zemalja su prilika da se promoviše i srpski fudbal, te da se stvaraju veze koje će rezultirati međunarodnom sportskom saradnjom na nivou saveza i klubova.

Stoga želim da vas obavestim da je Fudbalski savez Srbije podržao realizaciju ove ideje, između ostalog, i zbog činjenice da naši klubovi mogu da učestvuju na međunarodnim turnirima u inostranstvu po povlašćenim - subvencionisanim uslovima. Verujem, da će pored samog kvaliteta ponuđenih takmičenja i ovaj ekonomski faktor dodatno uticati da se brojni timovi iz Srbije pojave na ovim fudbalskim smotrama, koje prevashodno za cilj imaju druženje, sticanje pozitivnih iskustava, upoznavanje sa drugim kulturama i razmenu sportskih ideja.

S tim u vezi, Fudbalski savez Srbije je kreirao na svom internet sajtu posebnu stranicu u okviru sekcije namenjene bazičnom fudbalom, pa se tako šira javnost može upoznati sa turnirima koji su u ponudi posredstvom Euro-Sportring organizacije.

U nadi da će naša saradnja sa Euro-Sportringom rezultirati daljom afirmacijom fudbalskog sporta namenjenog deci i omladini, želim vam puno lepih i nezaboravnih putovanja, uspeha i radosti.

 

S poštovanjem,

Generalni sekretar FSS

Zoran LAKOVIĆ s.r.