FILOZOFIJA BAZIČNOG FUDBALA FS SRBIJE

- Fudbal za sve bez obzira na uzrast, pol i nivo sposobnosti. Promocija, zaštita i razvoj fudbala u svim oblicima.

- Učešće u fudbalskoj igri kroz zabavu, jer fudbal je iznad svega igra. Osećaj zadovoljstva, druženje, duhovni i telesni napredak uz poštovanje i usvajanje principa fer igre - FAIR PLAY-a.

- Cilj bazičnog fudbala u Srbiji je da omogući svim društvenim slojevima uključivanje u fudbalski sport. Bez obzira da li će se aktivno baviti fudbalom ili nekim drugim sportom, imperativ je stvaranje zdravih i fudbalski opredeljenih ljudi.

Svi su dobrodošli i svi su pozvani!

O bazičnom fudbalu

Sam pojam bazični izveden je iz pojma baza, pa samim tim ukazuje na to da je u pitanju onaj deo fudbalskog sporta koji predstavlja bazu tj. temelj vrhunskom i profesionalnom fudbalu.

bazicniBazični fudbal predstavlja 99% fudbalskog sporta.

UEFA je definisala ovaj pojam jednostavno: Svaki fudbal koji nije profesionalni i nije vrhunski, definiše se kao  GRASSROOTS tj. bazični fudbal.

Bazični fudbal podrazumeva sve vidove fudbalskog sporta bez obzira na nivo sposobnosti, pol, starost, oblik i dimenzije igrališta i vrstu fudbalske igre. Osnovne premise bazičnog fudbala su masovnost i raznovrsnost pa se na osnovu stepena razvijenosti ovih parametara izvode ocene i dodeljuju zvezdice nacionalnim asocijacijama.

Reprezentativne selekcije nacionalnih saveza kao i profesionalni fudbalski klubovi i njihove fudbalske škole tj. akademije ne pripadaju bazičnom fudbalu.  

Iz ove definicije jasno proističe da je svaki fudbal za decu bazični kao i: amaterski fudbal, uključujući i ženski sve do reprezentativnog nivoa; FUN FOOTBALL (zabavne školice fudbala) i školski fudbal.

GRASSROOTS konceptu se pristupa na najširoj osnovi; ni jedan segment ne sme biti zapostavljen  ukoliko je cilj unapređenje kvaliteta  i omasovljenje fudbala, u protivnom osipanje broja učesnika je neizbežno na svim nivoima, od najmlađeg uzrasta igrača  do profi igrača, navijača itd.

Na prvi pogled i kratkoročno gledano između fudbalskih zabavišta  i profi fudbala nema bitne korelacije, ali bez porasta popularnosti bilo kog sporta nema značajnijeg regrutovanja najmlađih.

Uspeh, dobar rezultat - to je najbolja promocija jednog sporta. Posle svakog uspeha  naše reprezentacije  ili nekoga kluba, naglo je raslo interesovanje najmlađe populacije. Baza i vrh piramide su uvek  u uzajamnoj vezi, a kvalitet  jednog i drugog jača i obezbeđuje kontinuiran rad, planiran i programiran „korak po korak". Prekid kontinuiteta je uvek najskuplji  i najviše šteti uspehu.

U bazičnom fudbalu gotovo da nema selekcije, akcenat je na broju učesnika i aktivnostima prihvatljivim za sve. Te aktivnosti, naravno, uvek imaju i takmičarski karakter (osim zabavnog, rekreativno-zabavnog, edukativnog, vaspitnog), ali se mora poštovati fer - plej - pobediti ali omogućiti i drugom da pobedi poštujući sva pravila.

Karakteristika bazičnog fudbala  je i realna potreba  za uključivanjem i drugih subjekata, fizičkih i pravnih lica u sve aktivnosti: roditelja, zaposlenih u obdaništima i školama, opštinskih saveza sportoova, Ministarstva za prosvetu, Ministarstva za sport i omladinu, itd.

Elitni fudbal je samo "vrh ledenog brega" kada je u pitanju fudbalski sport.