PROPISI

FIFA PROCEDURALNA PRAVILA
pdf

 

FIFA PROCEDURALNA PRAVILA

 

Na osnovu člana 34, stav 12. Statuta FIFA doneta su sledeća pravila.

 

Član 1. Oblast primene

 

1. Postupak pred Komisijom za status igrača i Većem za rešavanje sporova vodiće se u skladu sa ovim pravilima.

 

2. U slučaju da odredbe Statuta FIFA i ostalih pravilnika FIFA odstupaju od ovih pravila biće merodavne odredbe Statuta i pravilnika FIFA.

 

Član 2. Primenljivo materijalno pravo

 

U primeni ovih pravila, kao i u primeni prava, Komisija za status igrača i Veće za rešavanje sporova dužni su da primenjuju Statut i pravilnike FIFA uzimajući u obzir i relevantne sporazume, zakonske odredbe i/ili kolektivne ugovore koji važe na nacionalnom nivou, kao i specifičnosti sporta.