FA Аssembly

Zoran Laković and Slaviša Kokeza
Zoran Laković and Slaviša Kokeza
Opening session
Opening session
S. Kokeza, T. Karadžić, N. Ivković
S. Kokeza, T. Karadžić, N. Ivković
Chairmen
Chairmen
Тhe new President
Тhe new President
Т. Karadžić, S. Kokeza, N. Ivković
Т. Karadžić, S. Kokeza, N. Ivković
Slaviša Kokeza and Tomislav Karadžić
Slaviša Kokeza and Tomislav Karadžić
T. Karadžić, S. Kokeza, N. Ivković
T. Karadžić, S. Kokeza, N. Ivković
New FA president
New FA president
Slavoljub Muslin and Slaviša Kokeza
Slavoljub Muslin and Slaviša Kokeza
Gift то Honorary President
Gift то Honorary President
Gift  from UEFA
Gift from UEFA